ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมุนเวียน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุนเวียน-, *หมุนเวียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุนเวียน[V] circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมุนเวียนก. เวียนไป, เปลี่ยนมือไป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulateหมุนเวียน,การไหลเวียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"They're always coming and going and going and coming...♪ ต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ♪ Blazing Saddles (1974)
They don't need any blood flow, don't need any of their internal organs.ไม่ต้องการเลือดหมุนเวียน ไม่ต้องการอวัยวะภายใน Day of the Dead (1985)
I had a down payment on my house and things were really rolling.ผมต้องผ่อนบ้านใหม่ และเงินทุนไว้หมุนเวียน Goodfellas (1990)
It's like all of the blood in my body is boiling black!รู้สึกว่าเลือดมันหมุนเวียนแปลกๆ Street Fighter Alpha (1999)
Jack, were you able to recreate the thermal cycle?แจ็ค คุณจำลองระบบการหมุนเวียนความร้อนได้มั้ย The Day After Tomorrow (2004)
My wind-powered pulley system circulates the house with fresh air.ระบบลูกรอกพลังลม จะหมุนเวียนอากาศทั่วบ้าน Around the World in 80 Days (2004)
As you can see by the chart, after the merger Accuwest will have 1100 branches in 13 states with over 100 billion in assets.ในขณะที่คุณเห็นสถิตินี่, หลังจากการประชุมร่วม... ...Accuwest จะมี 1,100 สาขา ใน 1 3 รัฐ... ...ด้วยเงินหมุนเวียน 1 แสนล้านเหรียญในระบบ นั่นจะตอบคำถามคุณ, Harry, ใช่... Firewall (2006)
They say it's good for blood circulation.เค้าบอกว่า ทำให้เลือดหมุนเวียนดี Fly, Daddy, Fly (2006)
The security guard's there 'round the clock.พวกยามหมุนเวียนเฝ้าอยู่ตลอด Do You Take Dexter Morgan? (2008)
You will note that the rotary movement Gives the impression of a three-Dimensional tunnel,คุณจะสังเกตได้ว่าการเคลื่อนไหวแบบหมุนเวียนนี้ รอยพิมพ์ของอุโมงที่เป็นสามมิติ The Ghost Network (2008)
- Yes, if you go by circulation and popularity.-ใช่ครับ ถ้าคุณวัดจากการหมุนเวียนและความนิยม Marley & Me (2008)
The Earth's water cycle is a process of constant renewal.วัฎจักรของน้ำ เป็นกระบวนการหมุนเวียนที่สม่ำเสมอ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recycle[VI] นำกลับมาใช้อีก, See also: หมุนเวียนมาใช้ใหม่, Syn. reuse, salvage
rotate[VI] สับเปลี่ยน, See also: หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
whirl[VT] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl[VI] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, Syn. reel, spin, swirl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
gyr(o) - Pref."วงแหวน" "วงขด","หมุนเวียน"
gyral(ไจ'รัล) adj. หมุนเวียน,เกี่ยวกับลอนสมอง
gyrate(ไจ'เรท) vi. หมุนเวียน,หมุนเป็นวงกลม adj. เป็นลอน., See also: gyrator n. gyratory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
cycle(n) วงจร,การหมุนเวียน,วัฏจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน,โคจร,หมุนรอบ,หมุนเวียน
MERRY-GO-merry-go-round(n) ม้าหมุน,การหมุนเวียน,ความสนุกครึกครื้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recirculatingหมุนเวียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top