Search result for

ปั่น

(76 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปั่น-, *ปั่น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
น้ำปั่น (n ) Frozen Drink

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่น[V] spin, Syn. หมุน, Example: ใบพัดที่ติดกับมอเตอร์ที่หมุนแผ่นดิสก์ช่วยปั่นอากาศให้หมุนเวียน, Thai definition: ทำให้หมุน
ปั่นไฟ[V] generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ปั่นหัว[V] agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
ปั่นแปะ[N] spin a coin, Example: พวกเราไม่มีใครเป็นนักพนันมืออาชีพ ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเพียงไพ่ยี่อิ๊ด หรือป๊อกเด้ง ปั่นแปะ, Thai definition: การพนันอย่างหนึ่งใช้สตางค์หรือเหรียญปั่นให้หมุนติ้วแล้วปิดไว้ ผู้พนันจะต้องทายว่าสตางค์หรือเหรียญนั้นจะหงายด้านใดขึ้น
ปั่นป่วน[V] be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปกติ
ปั่นป่วน[V] be frantic, See also: feel uneasy, confusing, be agitated, Syn. ป่วนปั่น, สับสน, วุ่นวาย, Example: ข่าวลือนี้แพร่สะพัดจนทำให้ตลาดหุ้นปั่นป่วนไปทั่ว, Thai definition: สับสนวุ่นวายผิดปรกติ, เคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงผิดปรกติ
ปั่นฝ้าย[V] spin cotton thread, Example: หากใครมีลูกสาว ทางครอบครัวก็จะฝึดหัดให้ปั่นฝ้าย ทอผ้า เย็บที่นอนหมอนมุ้ง หรือทำไร่ ดำนา, Thai definition: นำฝ้ายเข้าเครื่องหมุนให้เป็นเส้นด้าย
ปั่นราคา[V] speculate, Example: ทุกวันนี้ที่ดินส่วนใหญ่ขายไม่ออก ความกังวลที่ว่าจะมีต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ปั่นราคา ทำกำไร เหมือนสมัยน้าชาติคงไม่มีให้เห็นอีกแล้ว, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาสูงขึ้น
ปั่นหุ้น[V] speculate stock, Example: โบรกเกอร์ปั่นหุ้นให้สูงขึ้นเพื่อขายเอากำไร, Thai definition: ใช้เล่ห์ทางการตลาดทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปั่นก. ทำให้หมุน, ทำให้เวียน, เช่น ปั่นแปะ ปั่นโป
ปั่นหมุน เช่น หัวปั่น.
ปั้น ๑ก. เอาสิ่งอ่อน ๆ เช่นขี้ผึ้งดินเหนียวเป็นต้นมาทำให้เป็นรูปตามที่ต้องการ เช่น ปั้นข้าวเหนียว ปั้นตุ๊กตา
ปั้น ๑สร้างขึ้น, เสกสรรขึ้น, เช่น ปั้นพยาน ปั้นเรื่อง
ปั้น ๑ชุบเลี้ยงและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี เช่น ฉันปั้นเขามาจนได้ดี.
ปั้น ๑น. ลักษณนามเรียกสิ่งที่ปั้นเป็นก้อน ๆ เช่น ข้าวเหนียว ๓ ปั้น.
ปั้น ๒น. ภาชนะดินสำหรับชงนํ้าชา มีพวยเหมือนกา, ป้าน ก็ใช้.
ปั้นจั่นน. เครื่องยกของหนักประกอบด้วยเสาและรอกเป็นต้น, เครื่องจักรสำหรับยกของหนัก.
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อว. แสดงอาการกินหมากจัดเอาอย่างเขา
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเจ้าหน้าเจ้าตา, ดัดจริตเสนอหน้าหรือแสดงตัวผิดกาลเทศะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centrifugation, Lightปั่นเบาๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So just, you know, drive him crazy,เธอก็รู้ แค่ปั่นหัวเขาก็พอ Pret-a-Poor-J (2008)
Stick Thirteen's carpet cleaner on a treadmill, methacholine challenge.เอาพรทของ 13 มาตรวจด้วยเครื่องปั่น หาเมธาครอไลน์ Lucky Thirteen (2008)
Films are clean, we ruled out hypertension, the guys have her on a treadmill running a methacholine challenge.ฟิลม์ดูดี เราบำบัดอาการเกร็ง หนุ่มๆเอาเธอเข้าเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก Lucky Thirteen (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
A disturbance in the force, there is.มีความปั่นป่วนอยู่ในพลัง Ambush (2008)
These walkie-talkie robbers certainly caught your lot on the hop.ไอ้โจรวิทยุสื่อสารพวกนี้ ทำให้พวกคุณหัวปั่นกันจริง ๆ The Bank Job (2008)
All these're doing nothing for my indigestion ....ท้องไส้ฉันปั่นป่วนไปหมดแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
Beacuse of this disease i couldn't ever ride my bikeเพราะโรคนี้ทำให้หนูไม่สามารถปั่นจักรยานได้ The Eye (2008)
The queen will have his head spinning with pretty little Spanish things.พระราชินีก็กำลังปั่นหัวพระองค์ ไปกับเรื่องราวของพวกสเปนที่น่ารักน่าชัง The Other Boleyn Girl (2008)
But Sloan turned everyone against him.แต่สโลนปั่นหัวให้ทุกคนเกลียดเขา Wanted (2008)
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.ฉันหมายถึงขับรถเที่ยว หรือ ล่องแคนู หรือแม้แต่ ปั่นจักรยาน New York, I Love You (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer
ปั่น[v.] (pan) EN: blend a drink with ice   
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mold ; sculpture   FR: modeler ; sculpter ; mouler
ปั่นจักรยาน[x.] (pan jakkrayān) EN: pedal de bicycle   FR: pédaler
ปั้นจั่น[n.] (panjan) EN: crane ; davit ; lifting machine ; derrick   FR: grue [f] ; bigue [f] ; appareil de levage [m] ; chèvre [f]
ปั่นป่วน[v.] (panpūan) EN: be frantic   
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête
ปั้นเรื่อง[v. exp.] (pan reūang) FR: inventer une histoire
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity   FR: produire de l'électricité

English-Thai: Longdo Dictionary
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agitated[ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
churn into[PHRV] ปั่น, See also: กวน, Syn. churn to
churn to[PHRV] ปั่น, See also: กวน, Syn. churn into
run riot[IDM] วุ่นวาย, See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
run wild[IDM] วุ่นวาย, See also: ปั่นป่วน, ควบคุมไม่ได้
spin[VI] ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin[VT] ปั่น, See also: กรอ, หมุน, Syn. reel, whirl
spin off[PHRV] หมุนออกไป, See also: ปั่นออกไป
termagent[ADJ] รุนแรง, See also: ปั่นป่วน, อารมณ์ร้าย, ดุร้าย
throw[VT] ปั่นด้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้าย
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
demagog(เดม'มะกอก) n. ผู้ที่มีอำนาจหรือชื่อเสียงจากการปลุกปั่นประชาชน,ผู้นำฝูงชน vi. ปลุกปั่น,ล่อหลอก, See also: demagoguery n. ดูdemagog

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง
churn(n) เครื่องปั่นเนย,เครื่องกวนครีม
churn(vt) ปั่นเนย,คนให้เป็นเนย
coffer(n) หีบ,กล่องใส่ของ,กำปั่น
cyclist(n) นักปั่นจักรยาน
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繰る[くる, kuru] Thai: ปั่น English: to wind

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top