ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คิดค้น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดค้น-, *คิดค้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดค้น(v) invent, See also: create, make, evolve, Syn. สร้างสรรค์, Ant. ทำลาย, Example: มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง, Thai Definition: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
คิดค้น(v) search, See also: seek, explore, probe, Example: เมื่อเรามีทุกข์ เราควรกล้าที่จะเผชิญแล้วค่อยๆ คิดค้นหาสาเหตุเพื่อระงับเหตุนั้น, Thai Definition: ตริตรองเพื่อหาคำตอบหรือความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดค้นก. ตริตรองเพื่อหาความจริง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and we invented shrapnel.และเราคิดค้นกระสุน เขารู้ดีว่าลูกชายของเขา How I Won the War (1967)
They didn't invent living, you know.พวกเขาไม่ได้คิดค้นรับแขก, คุณรู้ว่า เพราะมันหมายถึงประเพณี ทหารถือปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์ Blazing Saddles (1974)
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม The Lawnmower Man (1992)
This technology is meant to expand human communication... but you're not even human anymore.เทคโนโลยีนี้ คิดค้นเพื่อรับใช้มนุษย์ แต่แกไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว The Lawnmower Man (1992)
The woman who is singing invented you.ผู้หญิงที่ร้องเพลงคิดค้นคุณ The Birdcage (1996)
The man who invented jazz sent us here Really?งั้นเริ่มนับซะเถอะ คนคิดค้นดนตรีแจ๊สส่งเรามา The Legend of 1900 (1998)
You invented jazzนายคิดค้นแจ็สนะ The Legend of 1900 (1998)
You're the one who invented jazz, right?คุณใช่มั้ยที่คิดค้นแจ๊ส The Legend of 1900 (1998)
So the first product Monsanto comes up with is a product that produces more of what we don't need.แต่ผลิตภัณฑ์ยาตัวแรกที่มอนซานโตคิดค้นขึ้นมา ดันเป็นยากระตุ้นน้ำนมที่ไม่มีความจำเป็นเลย The Corporation (2003)
He was the most important thinker of the 19th century.เขาเป็นนักคิดค้นสำคัญในศตวรรษที่ 19 The Day After Tomorrow (2004)
Ramsey invented this.ดร.แรมซีย์ได้คิดค้นสิ่งนี้ Around the World in 80 Days (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: invent ; create ; make ; evolve  FR: inventer ; découvrir ; développer
คิดค้น[khitkhon] (v) EN: search ; seek ; explore ; probe  FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[khit khonhā] (v, exp) EN: search for
คิดค้นหามูลเหตุ[khit khonhā mūnhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes
คิดค้นหาสาเหตุ[khit khonhā sāhēt] (v, exp) EN: inquire into the causes

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dream up(phrv) คิดแผนการ, See also: คิดค้น, Syn. make up, think of, think up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์,สร้างสรรค์,เนรมิต,คิดค้นเอง,เสกสรร,กุเรื่อง., See also: inventible, inventable adj., Syn. discover, devise, create, lie, falsify
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious, creative

English-Thai: Nontri Dictionary
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น

German-Thai: Longdo Dictionary
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ, See also: erfinden
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top