ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมุนติ้ว

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุนติ้ว-, *หมุนติ้ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุนติ้ว[V] spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai definition: หมุนอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It made my head spin.ทำให้หัวฉันหมุนติ้ว Woman on Top (2000)
Let's all go for a spin!ลองมาหมุนติ้วดูดีกว่า ! Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Spinning is not flying.หมุนติ้วมายังงี้เค้าเรียกว่าบินรึ? Destroy Malevolence (2008)
But he was not doing end-over-end backflips.แต่เขาก็หมุนติ้วๆ แบบนี้ไม่ได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My head's buzzing and I'm soaked, but otherwise I'm fine.หัวหมุนติ้วๆ ตัวเปียกโชก แต่อย่างอื่นโอเค Star Trek (2009)
I can feel your brain strain, nathaniel.ฉันรู้สึกได้ ถึงสมองนายที่มันกำลังหมุนติ้วๆ The Unblairable Lightness of Being (2010)
A perfect place for a guy to spin on his head.ที่สถานที่เหมาะเจาะสำหรับ พ่อหนุ่มนักทิ่มหัวหมุนติ้วๆ The Bones That Weren't (2010)
When it had swallowed almost the entire thing ... it tumbled and rolled down the mountain like a wheel.พอมันกลืนหางเข้าไปจนเกือบหมด ตัวมันก็หมุนติ้วๆลงเขาอย่างกับล้อรถ Trollhunter (2010)
You're orbiting inside the atmosphere?นายหมุนติ้วในชั้นบรรยากาศรึ The Roommate Transmogrification (2011)
It went around and around and around in my head, trying to make sense of it.สมองฉันหมุนติ้วไปหมด พยายามคิดหาเหตุผล The Tall Man (2012)
Thank you, because my head was turned around...ขอบคุณคุณมาก เพราะตอนนี้หัวผมหมุนติ้วๆ Safety Not Guaranteed (2012)
I could spitzer you so fast your head would spin.ฉันทำให้เธอหัวหมุนติ้วได้เลย Raiders of the Lost Art (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break back[PHRV] (ลูกคริกเก็ต) ลอยละลิ่ว (กีฬาคริกเก็ต), See also: หมุนติ้วและลอยสูงขึ้นไป

English-Thai: Nontri Dictionary
gyrate(vi) หมุนติ้ว,หมุน,เวียน,หมุนรอบ
gyration(n) การหมุนติ้ว,การหมุน,การหมุนรอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top