ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จัดทำ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดทำ-, *จัดทำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดทำ[V] make, See also: do, Syn. ทำ, Example: ขณะนี้มีหลายหน่วยงานเข้าไปดำเนินการศึกษาและจัดทำแบบปฎิบัติการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry. I came prepared.ไม่ต้องกังวล ผมมาจัดทำ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Each applicant was custom designed and an engineer had to personally configure it.เครื่องตอกบัตรแต่ละเครื่องต้องจัดทำตามออเดอร์ และวิศวกรต้องออกแบบเครื่องด้วยตัวเอง The Corporation (2003)
I will no longer be providing medication.ฉันจะไม่จัดทำการรักษาด้วยยาแล้ว Charlie Bartlett (2007)
I've been cataloguing the whole experience, monitoring my vitals.ผมกำลังจัดทำรายการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวผม ตรวจดูระบบร่างกาย Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
carl, I'm really sorry about the school. I know how much you put into it.คาร์ล, ผมเสียใจจริงๆเรื่องโรงเรียน ผมรู้คุณต้องใช้เท่าไหร่ในการจัดทำมัน 24: Redemption (2008)
And our student body president and co-editor of the yearbook,ประธานนักเรียนของเรา และผู้ช่วยผู้จัดทำหนังสือรุ่น High School Musical 3: Senior Year (2008)
First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia child, the woman who taught America to cook and to eat.จัดทำครั้งแรกปี1961 โดย ซิโมน เบค Louisette Bertholle และแน่นอน จูเลีบ ชายลด์ ผู้หญิงที่สอนคนอเมริกันทำอาหาร และกิน Julie & Julia (2009)
Handled two sets of books.จัดทำบัญชีขึ้นมาสองชุด Fix (2009)
This peace treaty has been long in the making.สนธิสัญญาสันติภาพใช้เวลานานในการจัดทำขึ้นมา Sweet Dreams (2009)
- It says "A Mark Zuckerberg production."-เขียนไว้ว่า"จัดทำโดยมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" The Social Network (2010)
Mr. Shue, I've prepared a number for the occasion.ครูชูผมได้จัดทำตัวเลขไว้ในโอกาสนี้ Grilled Cheesus (2010)
Using those items as visual stimuli, we are going to map its neural pathways...โดยใช้อุปกรณ์พวกนี้แทนการมองเห็น เรากำลังจัดทำแผนภูมิเส้นประสาท Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จัดทำข้อตกลง[v. exp.] (jattham khøtoklong) EN: conclude an agreement   
จัดทำขึ้น[v. exp.] (jattham kheun) EN: invent   
จัดทำขึ้นโดย[v. exp.] (jattham kheun dōi) EN: commissioned by   
จัดทำงบประมาณ[v. exp.] (jattham ngoppramān) EN: draw up a budget   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design for[PHRV] จัดทำเพื่อ, See also: ตั้งใจทำเพื่อ
issue[VT] ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก, See also: จัดทำ, พิมพ์ออกมา, Syn. publish, print
make[VT] ทำ, See also: จัดทำ, สร้าง, ผลิต, Syn. do, create, produce
potboil[VT] จัดทำแบบลวกๆ (ผลงานทางวรรณคดี)
realign[VI] จัดทำใหม่, See also: ปรับใหม่
realign[VT] จัดทำใหม่, See also: ปรับใหม่
structuralize[VT] ประกอบโครงสร้าง, See also: จัดทำให้เป็นโครงสร้าง, Syn. structuralise
tabulate[VT] จัดทำเป็นตาราง, See also: ใส่ลงในตาราง, Syn. itemize, enlist, table

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
photoshopAdobe Photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง., Syn. construction
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
get(vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค)
manipulate(vt) จัดทำ,จัดการ,ยักย้ายถ่ายเท
manipulation(n) การจัดทำ,การจัดการ,การยักย้าย
manipulator(n) ผู้จัดทำ,คนจัดการ
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
manoeuvre(vi) ซ้อมรบ,จัดทำ,ออกอุบาย,วางแผน
pose(vt) วาง,จัดทำ,แจ้ง,กำหนด,ตั้ง
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top