Search result for

*brush*

(408 entries)
(0.168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brush, -brush-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush[VT] ปัด
brush[VI] แปรง
brush[N] แปรง
brush[N] การสัมผัสเบาๆ, Syn. touch
brush[VT] กวาด, Syn. sweep
brush[N] ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า
brush[N] หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
airbrush[N] แปรงพ่นสี, Syn. air brush
airbrush[VT] ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี, Syn. air brush
brush up[PHRV] แปรงขึ้น
brush up[PHRV] (ศึกษา)ปรับปรุง, Syn. polish up, rub up
brush off[PHRV] (แปรง) ทำความสะอาด
brush off[PHRV] ไม่ยอมรับฟัง, See also: ปฏิเสธ
brush-off[N] การทำท่าทีไม่สนใจ (อย่างไม่เป็นมิตรและไม่สุภาพ)
brushwood[N] กิ่งไม้หักหรือตายแห้ง
brushwork[N] งานใช้ฝีแปรงในการวาดภาพ
sagebrush[N] พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
brush away[PHRV] ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), See also: ปัดออก, ปาดออก
brush away[PHRV] จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)
brush away[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. sweep aside
brush down[PHRV] ทำความสะอาด (ด้วยมือหรือแปรง), Syn. dust down
brush down[PHRV] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
brush over[PHRV] ปัดกวาด, See also: กวาด
brush over[PHRV] ให้ความสนใจน้อยมาก, See also: พูดถึงเล็กน้อย
brush past[PHRV] สัมผัส (บางสิ่ง) เบาๆ, See also: แตะ(บางสิ่ง)เบาๆ
nail brush[N] แปรงขัดเล็บ, Syn. scrubbing brush
paintbrush[N] พู่กัน, See also: แปรงทาสี, Syn. palette
toothbrush[N] แปรงสีฟัน
broad-brush[ADJ] ซึ่งจัดการกับปัญหาอย่างกว้างๆ มากกว่าสนใจรายละเอียด
brush aside[PHRV] ปัดกวาด (ด้วยมือหรือแปรง), Syn. sweep aside
brush aside[PHRV] จัดการกับ (ได้ง่ายและสำเร็จ)
brush aside[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส
toilet brush[N] แปรงขัดห้องน้ำ
brush up against[PHRV] พบโดยบังเอิญ (มักเป็นการพบกับความยุ่งยาก), See also: พบโดยไม่คาดคิด, Syn. rub against, rub up against
get the brush-off[IDM] ถูกเมิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: โดนเมินเฉย, โดนทำมึนตึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brush firen. ไฟไหม้ป่าโปร่งหรือป่าละเมาะ
brushupn. การทบทวนศึกษาใหม่,การตกแต่ง,การทาสีใหม่
brushwoodn. กิ่งไม้ที่ถูกตัดออก,พุ่มไม้หนา,ป่าละเมาะ
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
hairbrushn. แปรงขน
nailbrush(เนล'บรัช) n. แปรงขัดเล็บ
paintbrush(เพน'ทบรัช) n. แปรงทาสี
tooth brush(ทูธ'บรัช) n. แปรงสีฟัน

English-Thai: Nontri Dictionary
brush(n) แปรง,พู่กัน,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
brushwood(n) ป่าละเมาะ,พุ่มไม้
toothbrush(n) แปรงสีฟัน
underbrush(n) พุ่มไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air brushพู่กันลม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brushพู่กัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brushing technique, crevicularวิธีแปรงร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crevicular brushing techniqueวิธีแปรงร่องเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
carbon brushแปรงถ่าน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry-brush paintingการเขียนภาพพู่กันแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture brushแปรงฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airbrush artศิลปะการพ่นสี [TU Subject Heading]
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Toothbrushesแปรงสีฟัน [TU Subject Heading]
Toothbrushingการแปรงฟัน [TU Subject Heading]
Brushกวาด [การแพทย์]
Brush Borderวิลไลขนาดเล็ก,บรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Brush Cellsเซลล์แปรง [การแพทย์]
Brushesแปรงอันเล็ก [การแพทย์]
Brushes, Cytologyแปรงขูดเนื้อ [การแพทย์]
Brushes, Magnaแปรงแม่เหล็ก [การแพทย์]
Brushes, Washingแปรงล้าง [การแพทย์]
Brushing Methodการใช้แปรงปัด [การแพทย์]
Brushlikeเหมือนไม้กวาด [การแพทย์]
Enzymes, Brush Borderเอ็นไซม์ของบรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Mouth Brushesปากมีขนที่เรียงตัวกันคล้ายแปรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
brush (vi) แตะ
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
brush house (n ) กระท่อม, กระโจม, หรือบ้านที่ทำจากกิ่งไม้
See also: R. brush, house
plate brush (n ) มะเขือพวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ Birthmarks (2008)
Makes sure he eats, brushes his teeth.ดูแลให้เขากินให้แปรงฟัน Emancipation (2008)
You just brush your teeth with coffee grounds.คุณแค่แปรงฟัน ด้วยคราบกาแฟ Last Resort (2008)
Allow me the pleasure of seeing your brushwork in actionข้าจะยินดีเป็นยิ่งนัก หากจะแสดงการเขียนภาพให้ได้ชม Portrait of a Beauty (2008)
All depends on the tip of his brushทุกสิ่งขึ้นอยู่กับปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
It's in the strength of your brushข้ามั่นคงดั่งพู่กันของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
I convey through the tip of the brushข้าถ่ายทอดความรู้สึกนั้น บรรจงจรดลงปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
Brush your teeth a hundred times after eating.แปรงฟันร้อยครั้งหลังกิน Beethoven Virus (2008)
Instead of brushing, can he rinse his mouth instead?แทนที่จะแปรงฟัน แกคงต้องบ้วนปากแทนแล้วหล่ะ ได้มั๊ยครับ? Beethoven Virus (2008)
Never be the Dragon Warrior unless you lose 500 pounds and brush your teeth!เจ้าไม่มีทางเป็นนักรบมังกรได้ นอกจากลดน้ำหนักลง 500 ปอนด์ Kung Fu Panda (2008)
I took a Korean guy's toothbrush and I rubbed it all over my dick.ฉันขโมยแปรงสีฟันของไอ้เกาหลี แล้วก็เอามาแปรงรอบ ๆ จ้อนฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, I will buy you a toothbrush.งั้น เดี๋ยวเราไปซื้อแปรงสีฟัน New York, I Love You (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
I was just brushing my teeth.ฉันก็แค่กำลังแปรงฟันของฉันนะค่ะ The House Bunny (2008)
But I'm not a prostitute. I was just brushing my teeth.แต่ฉันไม่ได้ขายตัวนะ ฉันก็แค่แปรงฟันของฉันอยู่ The House Bunny (2008)
- Don't brush your teeth.- อย่าลืมแปรงฟัน The House Bunny (2008)
What you need to do is make sure that when you come up on this side, it's got to be clean brush strokes.สิ่งที่เธอต้องทำคือ ให้มั่นใจว่า เมื่อเธอทำด้านข้างนี้ มันต้องแปรงขึ้นลงตามจังหวะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This one, Da Vinci's Brush. Call this one Bumble Bush.อันนี้คือดาวินชี บรัช เรียกอันนี้ว่าบัมเบิล บุช Pineapple Express (2008)
I got my, uh, toothbrush and, uh, and the toothpaste.และจัดการกับชั้นใน Bedtime Stories (2008)
Beast charged while I was brushing my teeth.มันพุ่งเข้าใส่ฉัน ตอนที่กำลังแปรงฟัน Up (2009)
And tell them to pack their pajamas and their toothbrushes.และบอกพวกเขาให้เตรียมแพ็คกระเป๋าด้วย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
No more video games. Brush your teeth.ห้ามเล่นเกม ไปแปรงฟัน Orphan (2009)
I've had always my whole life wanted to brush a girl's hair over her ear.ผมหวังมาตลอดว่า ผมจะมีโอกาสได้ปัดผมผู้หญิงไปหลังหูของเธอ Zombieland (2009)
That was my first brush, with the plaque of the 21st century.นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมแปลงฟัน ในรอบศตวรรษที่21 Zombieland (2009)
Someone's ear is in danger of having hair brushed over it.หูของใครบางคนคงตกอยู่ในอันตราย ถ้าหากสัมผัสกับผมนั่น Zombieland (2009)
Why don't... you go upstairs and brush your teeth, and I'll be up in a sec for story time, and you can tell me all about it, okay?บ้าเอ๊ย เจ้าเด็กแฮนนิเกอร์ มันมาทำบ้าอะไรที่นี่ My Bloody Valentine (2009)
No toothbrush.ไม่มีแปรงสีฟัน มีแต่หนังสือ 2012 (2009)
Ella,when you said you brushed your teeth,เอลล่า ใหนเธอบอกว่าแปลงฟันแล้วไง The No-Brainer (2009)
Did you also completely dry your toothbrush?แล้วคุณเป่าฟันคุณให้แห้งหมดรึยัง The No-Brainer (2009)
I brushed.หนูแปรงฟันแล้ว The No-Brainer (2009)
I'm gonna go make sure she's brushing her teeth.ฉันไปดูว่าหล่อนแปรงฟันเรียบร้อยมั้ยดีกว่า The No-Brainer (2009)
I brushed.ฉันแปรงฟันแล้ว The No-Brainer (2009)
And brush your teeth.และแปรงฟันด้วย Crime Doesn't Pay (2009)
And don't just wet the toothbrush.อย่าทำแปรงสีฟันเปียกนะ Crime Doesn't Pay (2009)
Took a shower, brushed my teeth.อาบน้ำแล้ว แปรงฟันแล้ว Bargaining (2009)
I'm going to put my toothbrush in the bathroom.ก็จะวางแปรงสีฟันในห้องน้ำ Marry Me a Little (2009)
You brush your teeth?แปรงฟันแล้วเหรอยัง? Bulletproof (2009)
And you need three mahogany toilet brush holders?โอ้! และคุณต้องการ ที่เก็บแปลงขัดส้วม ทำจากไม้มะฮอกกานี 3 อัน! Pilot (2009)
So i'd get my little toothbrush out, And i'd clean it all weekend long.ฉันก็จะเอาแปรงสีฟันอันเล็กๆ ขัดล้างมันทั้งวันเลย Acafellas (2009)
Go brush your teeth.ไปแปรงฟันของคุณ Life (2009)
My mom died ten years ago, and he still keeps her toothbrush on the holder by their sink.พ่อฉันก็เหมือนกัน แม่ฉันเสียไปสิบปีแล้ว เขายังเก็บแปรงสีฟันของแม่ไว้เลย Ballad (2009)
Remember, you cried for an hour that one time my elbow Accidentally brushed by your breast?คุณร้องไห้เป็นชั่วโมง ตอนที่ข้อศอกผมไปโดนหน้าอกคุณ Vitamin D (2009)
Does she keep a toothbrush here?เธอเก็บแปรงสีฟันไว้ที่นี่หรือเปล่า Lost Boys (2009)
- Have you seen my toothbrush?เห็นแปรงสีฟันของฉันมั้ยคะ Lost Boys (2009)
Would even own a toothbrush,จะมีแปรงสีฟัน Hello, Dexter Morgan (2009)
Well, hello, mr. Toothbrush.โอ้ สวัสดี คุณแปรงสีฟัน Hello, Dexter Morgan (2009)
How about a toothbrush, change of panties?แค่ภาพเขียนก็ไม่อยากได้หรอ? ไม่ แล้วแปรงสีฟัน กางเกงในไว้เปลี่ยนล่ะ? Good Mourning (2009)
Stored in civil hall if you'd like to brush up on your facts.อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรม ถ้าคุณต้องการจะปัดฝุ่นข้อเท็จจริงของคุณ Pilot (2009)
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)
Kid said he put this on the babysitter's hairbrush.เด็กคนนั้นบอกว่า เขาใส่นี่ บนแปรงหวีผมของพี่เลี้ยง I Believe the Children Are Our Future (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brushAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
brushBrush off the dust from your shoes.
brushBrush your teeth.
brushBrush your teeth after each meal.
brushBrush your teeth after meals.
brushBrush your teeth before going to bed.
brushBrush your teeth clean.
brushBrush your teeth clean after each meal.
brushBrush your teeth every day.
brushBrush your teeth, however sleepy you are.
brushBrush your teeth twice a day at least.
brushDid you brush your teeth?
brushDo you brush your teeth well?
brushHe brushed his hat.
brushHe brushed off my objections.
brushHe brushed up his English during his stay in London.
brushHe gave his coat a brush.
brushHe got up quickly, splashed cold water on his face, brushed his teeth, and shaved.
brushHe just brushed aside any objections to the proposal.
brushHe swept his brush across the canvas.
brushHe used water colors in short vertical brush-strokes.
brushHe was brushed with duties.
brushHe went to America last year to brush up his English.
brushHe went to France to brush up on his speaking ability.
brushI always brush my coat when I come home.
brushI always brush my teeth before I go to bed.
brushI asked my local member for a job, but he brushed me off.
brushI brushed by him while running.
brushI brush my hair 100 strokes every night.
brushI brush my teeth clean after meals.
brushI brush my teeth twice a day.
brushI don't always brush my teeth after I eat.
brushI don't know much about painting but I can tell that this brush has an excellent stroke feel to it.
brushI felt the brush of her hand against me.
brushIf you are going to America, brush up your English.
brushI gave my coat a brush.
brushI give my hat a brush.
brushI have to brush my teeth.
brushI have to brush up my French before I go to Paris to study.
brushI heard she brushed him off, saying "Let's just be friends."
brushI just brush it off.
brushI make it a rule to brush my teeth after meals.
brushI make it a rule to brush my teeth before I go to bed.
brushI must brush up my English.
brushI want to brush up my English.
brushI would like to brush up my English.
brushJack brushed the dust off his coat.
brushJane brushed the tears from her eyes.
brushJiro gave his suit a quick brush.
brushJust brush your hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรงซักผ้า[N] clothes brush
หวี[N] comb, See also: currycomb, brush, Example: หวีและแปรงสีฟัน เป็นของใช้ส่วนตัวที่ผู้เดินทางต้องนำติดตัวไป, Count unit: เล่ม, Thai definition: สิ่งที่เป็นซี่ถี่ๆ ใช้สางผมและเส้นด้าย
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
ขจัดคราบ[V] wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
เมินเฉย[V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
ป่าแพะ[N] grove forest, See also: brake, grove of brushwood, Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง, Example: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
ปัด[V] sweep, See also: brush away, Example: เมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญ้าหางและขาของมันก็จะปัดแมลงต่างๆ, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบก
พง[N] thicket, See also: clump, brush, Syn. ดง, Example: ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น, Thai definition: ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
พู่กัน[N] paintbrush, Example: ชายชรานั่งขัดสมาธิก้มหน้าก้มตาอยู่กับการใช้พู่กันอย่างพิถีพิถัน, Count unit: ด้าม, เล่ม, Thai definition: เครื่องเขียนรูปภาพ ตอนปลายที่ใช้เขียนเป็นพู่ขนสัตว์
แปรง[N] brush, See also: scrub, Example: นักโบราณคดีใช้แปรงค่อยๆ ปัดฝุ่นออกจากวัตถุโบราณ, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: สิ่งของอย่างหนึ่งทำด้วยขนสัตว์ ลวด ฯลฯ สำหรับใช้ปัด หวี สีฟัน หรือขัดถูสิ่งของอื่นๆ
แปรง[V] brush, See also: scrub, clean, buff, polish, Syn. ถู, ขัด, Example: ช่างเสริมสวยแปรงขนสุนัขจนฟูสวย, Thai definition: ปัด เช็ด หรือถูด้วยแปรง
แปรงขัดรองเท้า[N] shoebrush, Example: วิธีขัดรองเท้าหนังให้เอาขี้ผึ้งทาให้ทั่ว แล้วใช้แปรงขัดรองเท้าขัดให้สะอาดขึ้นเงา, Count unit: อัน, Thai definition: แปรงสำหรับขัดรองเท้าให้สะอาด
แปรงฟัน[V] brush the teeth, Syn. ถูฟัน, สีฟัน, ขัดฟัน, Example: เราควรหัดให้เด็กๆ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งจนเป็นสุขนิสัยที่ดี, Thai definition: ถูฟันหรือขัดฟันด้วยแปรง
แปรงล้างขวด[N] bottle brush, Example: เธอใช้แปรงล้างขวดทำความสะอาดขวดนมของลูกทุกครั้ง, Count unit: อัน, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ล้างขวดให้สะอาด
แปรงสีฟัน[N] toothbrush, Syn. แปรงถูฟัน, Example: มีรายการโฆษณาแปรงสีฟันหลายยี่ห้อในตลาด, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: แปรงสำหรับใช้ขัดถูฟันให้สะอาด
เสย[V] brush back, See also: swing up, Example: วันพลยกมือเสยผมด้วยท่าที่เคยชิน, Thai definition: ช้อนขึ้น
ถูฟัน[V] brush one's teeth, Syn. แปรงฟัน, Example: เด็กที่ฟันเริ่มขึ้น ควรทำความสะอาดฟันด้วยการใช้ผ้าสะอาดถูฟัน
ทวนทบ[V] review, See also: correct, brush up, revise, go over (something) again, recapitulate, Syn. ทบทวน, ย้อนกลับ, ย้อน, ทำซ้ำ, Example: เขาทวนทบวิชาที่เรียนมาอยู่หลายรอบ, Thai definition: ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
กำบัด[V] brush away, See also: push away, sweep away, Syn. ปัด, Example: เทพเจ้ากำบัดปัดโพยภัย
การแปรง[N] brushing, See also: sweeping or polishing with a brush, Syn. การขัด, Example: การทำความสะอาดผ้าที่เลอะมากๆ ควรจะต้องทำการแปรงหนักๆ เวลาซัก
การแปรง[N] brushing, See also: give (hair) a brush, Syn. การหวี, การสาง, Example: การแปรงขนสุนัขที่มีขนเยอะๆ ควรแปรงทุก 2-3 วัน ขนจะได้ไม่เป็นสังกะตัง
กวาด[V] sweep, See also: dust, brush, dust and sweep, Syn. ปัดกวาด, Example: ภารโรงกวาดห้องเรียนสะอาดทุกวัน, Thai definition: ทำให้เตียนหรือหมดฝุ่นละอองด้วยไม้กวาด เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrāp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub   
เขี่ย[v.] (khīa) EN: scratch ; brush   FR: gratter ; effleurer ; toucher
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep   FR: balayer
ลิ้นปี่ [n.] (linpī) EN: Cupid's Shaving-brush   
เม่นหางพวง[n. exp.] (men hāng phūang) EN: Asiatic Brush-tailed Porcupine   
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
นกคัคคูหางแพน[n. prop.] (nok khakkhū hāngphaēn) EN: Rusty-breasted Cuckoo ; Brush Cuckoo   FR: Coucou à ventre roux [m] ; Coucou à poitrine rousse [m]
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe   FR: essuyer ; épousseter
พู่กัน[n.] (phūkan) EN: paintbrush   FR: pinceau [m]
พุ่มไม้[n.] (phum māi) EN: shrubbery ; bush ; shrub ; thicket ; brushwood   FR: massif d'arbustes [m] ; buisson [m] ; fourré [m] ; branchages [mpl]
แปรง[n.] (praēng) EN: brush   FR: brosse [f]
แปรง[n.] (praēng) EN: hair brush   FR: brosse à cheveux [f]
แปรง[v.] (praēng) EN: brush   FR: brosser
แปรงฟัน[v. exp.] (praēng fan) EN: brush one's teeth   FR: se brosser les dents
แปรงขัดเล็บ[n. exp.] (praēng khat lēp) EN: nail brush   FR: brosse à ongles [f]
แปรงโกนหนวด[n.] (praēng kōn nūat) EN: shaving brush   FR: blaireau [m]
แปรงล้างขวด [n.] (praēnglāngkhūat) EN: bottle brush   
แปรงล้างขวด [n.] (praēnglāngkhūat) EN: Bottle brush tree   
แปรงสีฟัน[n.] (praēngsīfan) EN: toothbrush   FR: brosse à dents [f]
แปรงทาสี[n. exp.] (praēng thāsī) EN: paintbrush   FR: pinceau [m]
ระ[v.] (ra) EN: scrape grate ; graze ; brush against   
สีฟัน[v. exp.] (sī fan) EN: brush the teeth   FR: se brosser les dents
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall   FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
หวี[n.] (wī) EN: comb ; currycomb ; brush   FR: peigne [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUSH    B R AH1 SH
BRUSHY    B R AH1 SH IY0
BRUSHED    B R AH1 SH T
BRUSHES    B R AH1 SH AH0 Z
BRUSHING    B R AH1 SH IH0 NG
SAGEBRUSH    S EY1 JH B R AH2 SH
BRUSHWORK    B R AH1 SH W ER2 K
BRUSHFIRE    B R AH1 SH F AY2 R
BRUSHABER    B R AH1 SH AH0 B ER0
BRUSHFIRES    B R AH1 SH F AY2 R Z
PAINTBRUSH    P EY1 N T B R AH2 SH
TOOTHBRUSH    T UW1 TH B R AH2 SH
UNDERBRUSH    AH1 N D ER0 B R AH2 SH
PAINTBRUSHES    P EY1 N T B R AH2 SH AH0 Z
TOOTHBRUSHES    T UW1 TH B R AH2 SH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brush    (v) (b r uh1 sh)
brushed    (v) (b r uh1 sh t)
brushes    (v) (b r uh1 sh i z)
brush-up    (n) - (b r uh1 sh - uh p)
brushing    (v) (b r uh1 sh i ng)
brush-off    (n) - (b r uh1 sh - o f)
brush-ups    (n) - (b r uh1 sh - uh p s)
brushwood    (n) (b r uh1 sh w u d)
brushwork    (n) (b r uh1 sh w @@ k)
hairbrush    (n) (h e@1 b r uh sh)
nailbrush    (n) (n ei1 l b r uh sh)
brush-offs    (n) - (b r uh1 sh - o f s)
brushworks    (n) (b r uh1 sh w @@ k s)
paintbrush    (n) (p ei1 n t b r uh sh)
toothbrush    (n) (t uu1 th b r uh sh)
underbrush    (n) (uh1 n d @ b r uh sh)
hairbrushes    (n) (h e@1 b r uh sh i z)
nailbrushes    (n) (n ei1 l b r uh sh i z)
paintbrushes    (n) (p ei1 n t b r uh sh i z)
toothbrushes    (n) (t uu1 th b r uh sh i z)
shaving-brush    (n) - (sh ei1 v i ng - b r uh sh)
scrubbing-brush    (n) - (s k r uh1 b i ng - b r uh sh)
shaving-brushes    (n) - (sh ei1 v i ng - b r uh sh i z)
scrubbing-brushe    (n) - (s k r uh1 b i ng - b r uh sh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: ปัด English: to brush

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürste {f}brush [Add to Longdo]
Bürstenglättung {f}brush glazing [Add to Longdo]
Bürstenhalter {m}brush holder [Add to Longdo]
Drahtbürste {f} | Drahtbürsten {pl} | Abbürsten mit Drahtbürstewire brush | wire brushes | wire brushing [Add to Longdo]
Fusselbürste {f}lint brush [Add to Longdo]
Gestrüpp {n}brushwood [Add to Longdo]
Haarbürste {f} | Haarbürsten {pl}hairbrush | hairbrushes [Add to Longdo]
Handfeger {m} | Handfeger {pl}hand brush | hand brushes [Add to Longdo]
Kleiderbürste {f} | Kleiderbürsten {pl}clothbrush | clothbrushes [Add to Longdo]
Kohlebürste {f}carbon brush [Add to Longdo]
Luftbürste {f}; Luftdruckbürste {f} | Luftbürsten {pl}airbrush | airbrushes [Add to Longdo]
Malpinsel {m}paintbrush [Add to Longdo]
Nagelbürste {f}nail brush [Add to Longdo]
Pinsel {m} | Pinsel {pl}brush; paint brush | brushes; paint brushes [Add to Longdo]
Pinselauftrag {m}brushing [Add to Longdo]
Pinselstrich {m}stroke of the brush [Add to Longdo]
Rasierpinsel {m}shaving brush [Add to Longdo]
Reisig {n}brushwood; bundle of sticks [Add to Longdo]
Reisigbündel {n}bundle of brushwood [Add to Longdo]
Rotorbürste {f}wheel brush [Add to Longdo]
Salbeistrauch {m} [bot.] | Salbeisträucher {pl}sagebrush | sagebrushes [Add to Longdo]
Scheuerbürste {f} | Scheuerbürsten {pl}scrubbing-brush; scrub brush | scrubbing-brushes [Add to Longdo]
Schleifbürste {f}contact brush [Add to Longdo]
Schuhbürste {f} | Schuhbürsten {pl}shoe brush | shoe brushes [Add to Longdo]
Spritzpistole {f}airbrush [Add to Longdo]
Tischbesen {m}crumb-brush [Add to Longdo]
Unterholz {n}underbrush [Add to Longdo]
Unterholz {n}underbrushes [Add to Longdo]
Wurzelbürste {f}scrubbing brush [Add to Longdo]
Zahn {m} | Zähne {pl} | seine Zähne putzen | einen Zahn ziehen | in den Zähnen herumstochern | jdm. auf den Zahn fühlentooth | teeth | to brush one's teeth | to pull a tooth | to pick the teeth | to grill someone [Add to Longdo]
Zahnbürste {f} | Zahnbürsten {pl}tooth-brush; toothbrush | toothbrushes [Add to Longdo]
abbürsten | abbürstend | abgebürstetto brush off | brushing off | brushed off [Add to Longdo]
abklopfen (Staub)to brush off [Add to Longdo]
ausbürstend; bürstendbrushing [Add to Longdo]
ausgebürstet; bürstetebrushed [Add to Longdo]
beiseite schiebento brush aside [Add to Longdo]
bürsten | bürstend | gebürstetto brush | brushing | brushed [Add to Longdo]
bürstenlos {adj}brushless [Add to Longdo]
etw. wieder auffrischento brush up on sth. [Add to Longdo]
(sich die Zähne) putzento brush (one's teeth) [Add to Longdo]
Pinselalgen {pl} (Audouinella)brush algae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
エアブラシ[, eaburashi] (n) airbrush [Add to Longdo]
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub [Add to Longdo]
デッキブラシ[, dekkiburashi] (n) deck brush [Add to Longdo]
フォトブラシ[, fotoburashi] (n) {comp} photo brush [Add to Longdo]
ブラシ[, burashi] (n) (1) brush; (adj-f) (2) brushy; (P) [Add to Longdo]
ブラシの木[ブラシのき;ブラシノキ, burashi noki ; burashinoki] (n) (uk) gray bottlebrush (Callistemon speciosus); grey bottlebrush [Add to Longdo]
ブラッシー[, burasshi-] (n) (1) brassie (type of golf club); brassy; brassey; (adj-f) (2) brushy; (P) [Add to Longdo]
ブラッシュ[, burasshu] (n) brush [Add to Longdo]
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise) [Add to Longdo]
ブラッシュボール[, burasshubo-ru] (n) (abbr) brush back pitch [Add to Longdo]
ブラッシング[, burasshingu] (n) brushing [Add to Longdo]
ヘアブラシ[, heaburashi] (n) hairbrush [Add to Longdo]
ワイヤブラシ[, waiyaburashi] (n) wire brush [Add to Longdo]
遺墨[いぼく, iboku] (n) autographs (brushwork) of departed person [Add to Longdo]
一画;一劃[いっかく, ikkaku] (n) (1) one plot (of land); one block (i.e. one city block); one area; one lot; (2) one brush stroke; one kanji stroke [Add to Longdo]
一管[いっかん, ikkan] (n) one flute; one brush [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P) [Add to Longdo]
引き染め;引染め;引き染;引染[ひきぞめ, hikizome] (n) brush dyeing [Add to Longdo]
運筆[うんぴつ, unpitsu] (n) brush strokes; way of moving the brush [Add to Longdo]
永字八法[えいじはっぽう, eijihappou] (n) the eight basic brush strokes in writing Chinese characters [Add to Longdo]
押し退ける;押しのける[おしのける, oshinokeru] (v1,vt) to push aside; to brush aside [Add to Longdo]
下生え[したばえ, shitabae] (n) underbrush; undergrowth [Add to Longdo]
画筆[がひつ, gahitsu] (n) artist's brush [Add to Longdo]
灰頭蜜吸[はいがしらみつすい;ハイガシラミツスイ, haigashiramitsusui ; haigashiramitsusui] (n) (uk) brush wattlebird (Anthochaera chrysoptera) [Add to Longdo]
絵筆[えふで, efude] (n) paintbrush [Add to Longdo]
学び直す[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up [Add to Longdo]
翰墨[かんぼく, kanboku] (n) brush and ink; writing; drawing [Add to Longdo]
起筆[きひつ, kihitsu] (n,vs) beginning to write; beginning of a brush-stroke [Add to Longdo]
亀の子たわし;亀の子束子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name) [Add to Longdo]
金宝樹[きんぽうじゅ;キンポウジュ, kinpouju ; kinpouju] (n) (uk) crimson bottlebrush; Callistemon citrinus [Add to Longdo]
靴ブラシ[くつブラシ, kutsu burashi] (n) shoe brush [Add to Longdo]
警察沙汰[けいさつざた, keisatsuzata] (n) a matter for the police; with the police involved; a brush with the law [Add to Longdo]
硯洗い[すずりあらい, suzuriarai] (n) (obsc) (See 七夕) event where schoolchildren wash their inkstones, brushes and desks the night before Tanabata to pray for success in their studies [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period) [Add to Longdo]
紅筆[べにふで, benifude] (n) (1) lipstick brush; (2) mountain Japanese apricot [Add to Longdo]
彩管[さいかん, saikan] (n) artist's brush [Add to Longdo]
細筆[さいひつ, saihitsu] (n,vs) fine brush or pencil; small or fine handwriting [Add to Longdo]
刷子[さっし;はけ, sasshi ; hake] (n) brush; commutator brush [Add to Longdo]
刷毛[はけ, hake] (n) paint brush [Add to Longdo]
刷毛先[はけさき, hakesaki] (n) brush tip [Add to Longdo]
刷毛目[はけめ, hakeme] (n) brush marks [Add to Longdo]
歯を磨く[はをみがく, hawomigaku] (exp,v5k) to brush one's teeth [Add to Longdo]
歯ブラシ[はブラシ, ha burashi] (n) toothbrush; (P) [Add to Longdo]
歯磨き(P);歯磨[はみがき, hamigaki] (n,vs) (1) dental brushing; brushing one's teeth; (2) dentifrice; toothpaste; tooth powder; (P) [Add to Longdo]
持ち方[もちかた, mochikata] (n) way one holds (one's writing brush); how to hold (chopsticks) [Add to Longdo]
[しば, shiba] (n) brushwood; firewood; (P) [Add to Longdo]
柴垣[しばがき, shibagaki] (n) brushwood fence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, / ] oblique attack (brush movement in painting) [Add to Longdo]
划拉[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, ] to sweep; to brush away [Add to Longdo]
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job [Add to Longdo]
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, ] brush; scrub [Add to Longdo]
刷牙[shuā yá, ㄕㄨㄚ ㄧㄚˊ, ] to brush teeth [Add to Longdo]
刷磅[shuā bàng, ㄕㄨㄚ ㄅㄤˋ, ] wide paintbrush [Add to Longdo]
墨笔[mò bǐ, ㄇㄛˋ ㄅㄧˇ, / ] writing brush [Add to Longdo]
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, ] get rid of; dismiss; brush aside [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Japanese variant of 拂; to brush away [Add to Longdo]
折笔[zhé bǐ, ㄓㄜˊ ㄅㄧˇ, / ] against the bristles (brush movement in painting) [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to brush away [Add to Longdo]
拂动[fú dòng, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] to brush into motion; to swish; to dust [Add to Longdo]
拂袖而去[fú xiù ér qù, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄡˋ ㄦˊ ㄑㄩˋ, ] to brush with one's sleeve then go (成语 saw); to turn and leave abruptly [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] dragging (brush stroke in painting); to drag along [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] to press (with the hand); to push; to control; to restrain; to check; pressing down (brush movement in painting); according to; in the light of [Add to Longdo]
挥泪[huī lèi, ㄏㄨㄟ ㄌㄟˋ, / ] to brush away a tear; to shed tears [Add to Longdo]
扫除[sǎo chú, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ, / ] to sweep; to clean with a brush; to sweep away (often fig.) [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] to carry (hanging down from the hand); to lift; to put forward; to mention; to raise (an issue); upwards character stroke; lifting brush stroke (in painting); scoop for measuring liquid [Add to Longdo]
挥毫[huī háo, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˊ, / ] to write or draw with a brush; to put pen to paper; to write [Add to Longdo]
[dǎn, ㄉㄢˇ, / ] brush away; dust off; a brush or duster; to dust [Add to Longdo]
[cā, ㄘㄚ, ] to wipe; to erase; rubbing (brush stroke in painting); to clean; to polish [Add to Longdo]
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] brief encounter; to brush past sb [Add to Longdo]
文房四宝[wén fáng sì bǎo, ㄨㄣˊ ㄈㄤˊ ㄙˋ ㄅㄠˇ, / ] Four Treasures of the Study, namely: brush 筆|笔, ink 墨|墨, paper 紙|纸 and inkstone 硯|砚, the essentials of calligraphy and scholarship [Add to Longdo]
板刷[bǎn shuā, ㄅㄢˇ ㄕㄨㄚ, ] scrubbing brush [Add to Longdo]
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, / ] bristles lying down (brush movement in painting) [Add to Longdo]
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, / ] frontal attack (brush movement in painting) [Add to Longdo]
毛刷[máo shuà, ㄇㄠˊ ㄕㄨㄚˋ, ] brush [Add to Longdo]
毛笔[máo bǐ, ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ, / ] writing brush [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] hair; drawing brush; (in the) least; one thousandth [Add to Longdo]
洗刷[xǐ shuā, ㄒㄧˇ ㄕㄨㄚ, ] wash; brush; scrub [Add to Longdo]
牙刷[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, ] toothbrush [Add to Longdo]
狼毫[láng háo, ㄌㄤˊ ㄏㄠˊ, ] writing brush of weasel bristle [Add to Longdo]
白描[bái miáo, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄠˊ, ] line drawing in traditional ink and brush style; simple and straightforward style of writing [Add to Longdo]
矮林[ǎi lín, ㄞˇ ㄌㄧㄣˊ, ] coppice; brushwood [Add to Longdo]
磨蹭[mó ceng, ㄇㄛˊ ㄘㄥ˙, ] to move slowly; to dawdle; to work sluggishly; to brush lightly [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] bamboo brush for utensils [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, / ] pen; pencil; writing brush; to write or compose; the strokes of Chinese characters; classifier for sums of money, deals [Add to Longdo]
笔套[bǐ tào, ㄅㄧˇ ㄊㄠˋ, / ] the cap of a pen, pencil, or writing brush; the sheath of a pen (made of cloth, silk or thread [Add to Longdo]
笔尖[bǐ jiān, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄢ, / ] nib; pen point; the tip of a writing brush or pencil [Add to Longdo]
笔帽[bǐ mào, ㄅㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] the cap of a pen, pencil, or writing brush [Add to Longdo]
笔杆[bǐ gǎn, ㄅㄧˇ ㄍㄢˇ, / ] the shaft of a pen or writing brush; pen-holder; pen [Add to Longdo]
笔筒[bǐ tǒng, ㄅㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] pen container; brush pot [Add to Longdo]
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, / ] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing [Add to Longdo]
笔锋[bǐ fēng, ㄅㄧˇ ㄈㄥ, / ] the tip of a writing brush; vigor of style in writing; stroke; touch [Add to Longdo]
草丛[cǎo cóng, ㄘㄠˇ ㄘㄨㄥˊ, / ] underbrush [Add to Longdo]
苍劲[cāng jìn, ㄘㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] bold; upright and strong; vigorous; forceful (brush strokes); sureness of touch [Add to Longdo]
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, ] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting) [Add to Longdo]
重温[chóng wēn, ㄔㄨㄥˊ ㄨㄣ, / ] to learn sth over again; to review; to brush up [Add to Longdo]
顿挫[dùn cuò, ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] a transition (stop and change) in spoken sound, music or in brush strokes; a cadence; punctuated by a transition; with syncopated cadence (brush stroke in painting) [Add to Longdo]
骨法[gǔ fǎ, ㄍㄨˇ ㄈㄚˇ, ] bone (property of a brush stroke) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\, v. t. [imp. & p. p. {Brushed} (br[u^]sht); p. pr.
   & vb. n. {Brushing}.] [OE. bruschen; cf. F. brosser. See
   {Brush}, n.]
   1. To apply a brush to, according to its particular use; to
    rub, smooth, clean, paint, etc., with a brush. "A' brushes
    his hat o' mornings." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To touch in passing, or to pass lightly over, as with a
    brush.
    [1913 Webster]
 
       Some spread their sailes, some with strong oars
       sweep
       The waters smooth, and brush the buxom wave.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       Brushed with the kiss of rustling wings. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To remove or gather by brushing, or by an act like that of
    brushing, or by passing lightly over, as wind; -- commonly
    with off.
    [1913 Webster]
 
       As wicked dew as e'er my mother brushed
       With raven's feather from unwholesome fen. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And from the boughts brush off the evil dew.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To brush aside}, to remove from one's way, as with a brush.
    
 
   {To brush away}, to remove, as with a brush or brushing
    motion.
 
   {To brush up}, to paint, or make clean or bright with a
    brush; to cleanse or improve; to renew.
    [1913 Webster]
 
       You have commissioned me to paint your shop, and I
       have done my best to brush you up like your
       neighbors.              --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\ (br[u^]sh), n. [OE. brusche, OF. broche, broce,
   brosse, brushwood, F. brosse brush, LL. brustia, bruscia, fr.
   OHG. brusta, brust, bristle, G. borste bristle, b["u]rste
   brush. See {Bristle}, n., and cf. {Browse}.]
   1. An instrument composed of bristles, or other like
    material, set in a suitable back or handle, as of wood,
    bone, or ivory, and used for various purposes, as in
    removing dust from clothes, laying on colors, etc. Brushes
    have different shapes and names according to their use;
    as, clothes brush, paint brush, tooth brush, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. The bushy tail of a fox.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A tuft of hair on the mandibles.
    [1913 Webster]
 
   4. Branches of trees lopped off; brushwood.
    [1913 Webster]
 
   5. A thicket of shrubs or small trees; the shrubs and small
    trees in a wood; underbrush.
    [1913 Webster]
 
   6. land covered with brush[5]; in Australia, a dense growth
    of vegetation in good soil, including shrubs and trees,
    mostly small.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   7. (Elec.) A bundle of flexible wires or thin plates of
    metal, used to conduct an electrical current to or from
    the commutator of a dynamo, electric motor, or similar
    apparatus.
    [1913 Webster]
 
   8. The act of brushing; as, to give one's clothes a brush; a
    rubbing or grazing with a quick motion; a light touch; as,
    we got a brush from the wheel as it passed.
    [1913 Webster]
 
       [As leaves] have with one winter's brush
       Fell from their boughts.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A skirmish; a slight encounter; a shock or collision; as,
    to have a brush with an enemy; a brush with the law.
    [1913 Webster]
 
       Let grow thy sinews till their knots be strong,
       And tempt not yet the brushes of the war. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A short contest, or trial, of speed.
     [1913 Webster]
 
        Let us enjoy a brush across the country. --Cornhill
                          Mag.
     [1913 Webster]
 
   {Electrical brush}, a form of the electric discharge
    characterized by a brushlike appearance of luminous rays
    diverging from an electrified body.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brush \Brush\, v. i.
   To move nimbly in haste; to move so lightly as scarcely to be
   perceived; as, to brush by.
   [1913 Webster]
 
      Snatching his hat, he brushed off like the wind.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top