Search result for

buff

(152 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buff-, *buff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buff[VT] การขัดเพื่อทำให้พื้นผิวนุ่ม
buff[VT] ขัดให้เป็นเงา, Syn. shine
buff[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง, Syn. yellowish-brown
buff[N] สีน้ำตาลอมเหลือง, See also: สีแทน
buff[N] คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ, Syn. enthusiast
buff[N] การเปลือยกาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)
buff[ADJ] ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
buff[N] หนังที่ไม่ได้ย้อม มีลักษณะหนานุ่ม มักจะทำจากหนังควาย
buff[ADJ] ที่ทำจากหนังควาย
buff[N] ควาย (คำที่ไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buff(บัฟ) n. หนังหนาสีเหลืองอ่อน vt. ลดกำลัง
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
buffer staten. รัฐกันชน
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
buffon. ตอนตลกของละครอุปรากร
buffoon(บะฟูน') n. ตัวตลก,ตัวตลกโปกฮาอย่างหยาบ., See also: buffoonery n. ดูbuffoon ,buffoonerism n. ดูbuffoon buffoonishness n. ดูbuffoon buffoonish adj. ดูbuffoon, Syn. crown
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keystroke bufferหมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keyboard buffer
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
buff(n) หนังวัว,หนังควาย,สีเนื้อ,สีเหลืองอ่อน
buffalo(n) ควาย
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
buffet(vt) ตี,กระแทก,ปะทะ
buffoon(n) ตัวตลก
buffoonery(n) การเล่นตลก,การแสดงตลก
rebuff(n) การปัดภาระ,การขัดขวาง,การปฏิเสธ,การหยุดยั้ง,การขับออก
rebuff(vt) บอกปัด,ขัดขวาง,ปฏิเสธ,หยุดยั้ง,ขับออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bufferตัวกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer amplifierเครื่องขยายชนิดบัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
buffer stateรัฐกันชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer stockมูลภัณฑ์กันชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer storageหน่วยเก็บที่พัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bufferingการปรับอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buff Colorสีเหลืองแกมเทา [การแพทย์]
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Buffaloesกระบือ [TU Subject Heading]
Buffaloesกระบึอ [การแพทย์]
Buffer บัพเฟอร์
สารละลายที่มี pH ค่อนข้างคงที่เมื่อเติมกรดหรือด่างลงไป สารละลาย บัฟเฟอร์ประกอบด้วย กรดอ่อน หรือเกลือของกรดอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Capacity ขีดความสามารถบัฟเฟอร์
ขีดความสามารถของน้ำเสียในการทำสะเทิน เมื่อมีน้ำเสียกรดหรือด่างเติมลงมา [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Capacityอำนาจต้านความเปลี่ยนแปลงสภาพทางกรด/ด่าง,ความจุของการเป็นบัฟเฟอร์ [การแพทย์]
Buffer Compound, Soil สารประกอบบัฟเฟอร์ของดิน
ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งและสารละลาย ที่ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชของดิน เช่น คาร์บอเนต ฟอสเฟต ออกไซด์ ฟิลโลซิลิเกต และสารอินทรีย์บางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Buffer Line, Normalเส้นบัฟเฟ่อร์ปกติ [การแพทย์]
Buffer Mechanismกลวิธีทางบัฟเฟอร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buffer (n ) เครื่องเจีย
buffer zone (n ) พื้นที่กันชน
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An excellent idea. To the buffet!- โต๊ะบุพเฟ่ต์ ดูท่าจะดี The Great Dictator (1940)
And I'll use small words, so that you'll be sure to understand, you warthog-faced buffoon.และจะพยายามใช้ถ้อยคำไม่มากนัก เพื่อเจ้าจะได้เข้าใจ เจ้าหน้าหมูโสโครก The Princess Bride (1987)
Holey-moley, that's very frightening... I mean that's a high-voltage item, Buffy.น่ากลัวจัง ไฟแรงนะจะบอกให้ Punchline (1988)
It's a water buffalo, sarge.ควายฮะจ่า Casualties of War (1989)
Because, you great buffoon, we want to live forever, not just until tomorrow.ก็เพราะว่า, แกมันตัวตลกแท้ๆ, พวกเราจะต้องมีชีวิตตลอดกาล. ไม่ใช่แค่พรุ่งนี้. Hocus Pocus (1993)
Buffed those shoes to a high mirror shine.buffed รองเท้าเหล่านั้นเพื่อส่องกระจกสูง The Shawshank Redemption (1994)
Impossible. His agent was a total buffer.ไม่ได้หรอกค่ะ ตัวแทนของเขารอบคอบมาก In the Mouth of Madness (1994)
-You like it, Buffalo? Getting hot? -Stop.-เธอชอบอย่างงี้หรอ ร้อนแรงน่าดู Valentine (2001)
Pervert jumped Buffalo.จัดการไอ้โรคจิตกัน Valentine (2001)
Did you know the Buffalo ant can lift 30 times its own body weight?นายรู้เหรือเปล่าว่ามดช้างน่ะ สามารถยกของหนักได้ถึง 30 เท่าของน้ำหนักตัวมันอีกนะ Metamorphosis (2001)
What are you gonna do in Buffalo?What are you gonna do in Buffalo? Maid in Manhattan (2002)
We'll see you all in Buffalo.We'll see you all in Buffalo. Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buffThe ships were buffeted by the wind and the rain.
buffA buffalo is akin to an ox.
buffTwo for the lunch buffet, please.
buffHundreds of buffaloes moved toward the lake.
buffWe should not use foreign workers as a buffer for Japan's economic slowdown.
buffThere are a lot of people so today we've gone for buffet style.
buffBuffaloes have big horns.
buffCould you show me what you're serving in the buffet?
buffIs that a cow or a buffalo?
buffMe? I can't even begin to draw buffalo, deer and horses so you can tell them apart.
buffThe buffet or the cafeteria is in Car 9.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัดกระหน่ำ[V] buffet (of wind), See also: strike (of wind), hit strongly, Example: พายุไต้ฝุ่น เคิร์ก พัดกระหน่ำเกาะคิวชูของญี่ปุ่นแล้ว, Thai definition: พัดอย่างหนัก
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
มหิงส์[N] buffalo, Syn. ควาย, กระบือ, Count unit: ตัว
มหิษ[N] buffalo, Syn. ควาย, กระบือ, มหิงส์, Notes: (สันสกฤต)
ควาย[N] buffalo, See also: carabao, Syn. กระบือ, Example: ชาวบ้านบางแห่งแบ่งส่วนใต้ถุนไว้เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ หมู วัว ควาย ฯลฯ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bubalus bubalis ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ รูปร่างใหญ่ สีดำหรือเทา เขาโค้งยาว ที่ใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม
มูลภัณฑ์กันชน[N] buffer stock, See also: buffer price, Thai definition: ของที่ซื้อสะสมไว้เมื่อมีราคาต่ำ และนำออกขายเมื่อของนั้นมีราคาสูงเกินควร เพื่อรักษาระดับราคาของนั้นให้มีเสถียรภาพ
โต้[V] buffet, See also: counter, Syn. ต้าน, ทวน, สวน, Example: วัดริมหาด ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่า 1 พันปี
ประเทศกันชน[N] buffer state, Syn. รัฐกันชน, Example: เบลเยี่ยมเป็นประเทศกันชนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: รัฐหรือประเทศเล็กที่เป็นเอกราชตั้งอยู่ระหว่างประเทศมหาอำนาจ มีฐานะสำคัญทางการเมืองที่ช่วยไม่ให้ประเทศมหาอำนาจเกิดบาดหมางทำสงครามต่อกันได้โดยง่าย
กระบือ[N] buffalo, Syn. ควาย, Example: สัตว์บางอย่างมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 20 ปี เช่น ชีวิตของโค กระบือ และม้า, Count unit: ตัว
กันชน[N] bumper, See also: buffer, Example: รถเขาถูกชนท้ายจนกันชนรถบุบ, Thai definition: เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุฟเฟ่ต์[n.] (bupfē = buffē) EN: buffet   FR: buffet [m]
ช่องจมูกวัวควาย[n. exp.] (chǿng jamūk wūa-khwāi) EN: hole in a nose of an ox/buffalo   
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
กันชน[n.] (kanchon) EN: bumper ; buffer   FR: pare-chocs [m]
ขี้ควาย[n. exp.] (khī khwāi) EN: buffalo dung   
ควาย[n.] (khwāi) EN: buffalo ; water buffalo ; carabao   FR: buffle [m] ; karbau [m] ; kérabau [m]
ควายเอเชีย [n. exp.] (khwāi Ēchīa ) EN: Asiatic water buffalo   
ควายแคระ[n. exp.] (khwāi khrae) EN: Anoas ; dwraf buffalo   
ควายแม่น้ำ[n. exp.] (khwāi maēnām) EN: river buffalo ; riverine buffalo   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUFF    B AH1 F
BUFFA    B AH1 F AH0
BUFFO    B UW1 F OW0
BUFFY    B AH1 F IY0
BUFFS    B AH1 F S
BUFFUM    B AH1 F AH0 M
BUFFER    B AH1 F ER0
BUFFIN    B AH1 F IH2 N
BUFFET    B AH1 F AH0 T
BUFF'S    B AH1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buff    (v) (b uh1 f)
buffs    (v) (b uh1 f s)
buffed    (v) (b uh1 f t)
buffer    (n) (b uh1 f @ r)
buffet    (n) (b u1 f ei)
buffet    (v) (b uh1 f i t)
Buffett    (n) (b uu f ei1)
Buffalo    (n) (b uh1 f @ l ou)
buffalo    (n) (b uh1 f @ l ou)
buffers    (n) (b uh1 f @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, ] buffet; self-service meal, #18,246 [Add to Longdo]
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] buffer (computer science), #74,196 [Add to Longdo]
布法罗[Bù fǎ luó, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] Buffalo, New York state, #113,780 [Add to Longdo]
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] buff; pale yellow [Add to Longdo]
芭菲[bā fēi, ㄅㄚ ㄈㄟ, ] Buffy (the vampire slayer), star of TV series [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fan {m} | Opernfan {m}buff | opera buff [Add to Longdo]
Buffonkolibri {m} [ornith.]White-vented Plumeleteer [Add to Longdo]
Buffalo (Stadt in USA)Buffalo (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB [Add to Longdo]
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アメリカ野牛[アメリカやぎゅう, amerika yagyuu] (n) buffalo; American bison [Add to Longdo]
イメージバッファ[, ime-jibaffa] (n) {comp} image buffer [Add to Longdo]
インデックスバッファ[, indekkusubaffa] (n) {comp} index buffer [Add to Longdo]
インド水牛[インドすいぎゅう, indo suigyuu] (n) Indian buffalo [Add to Longdo]
オペラブッファ[, operabuffa] (n) opera buffa (ita [Add to Longdo]
カットバッファ[, kattobaffa] (n) {comp} cut buffer [Add to Longdo]
キーバッファ[, ki-baffa] (n) {comp} key buffer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
バッファ[ばっふぁ, baffa] buffer [Add to Longdo]
バッファプール[ばっふぁぷーる, baffapu-ru] buffer pool [Add to Longdo]
バッファメモリ[ばっふぁめもり, baffamemori] buffer memory [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buff \Buff\, a. [Of uncertain etymol.]
   Firm; sturdy.
   [1913 Webster]
 
      And for the good old cause stood buff,
      'Gainst many a bitter kick and cuff.   --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buff \Buff\, a.
   1. Made of buff leather. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. Of the color of buff.
    [1913 Webster]
 
   {Buff coat}, a close, military outer garment, with short
    sleeves, and laced tightly over the chest, made of buffalo
    skin, or other thick and elastic material, worn by
    soldiers in the 17th century as a defensive covering.
 
   {Buff jerkin}, originally, a leather waistcoat; afterward,
    one of cloth of a buff color. [Obs.] --Nares.
 
   {Buff stick} (Mech.), a strip of wood covered with buff
    leather, used in polishing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buff \Buff\ (b[u^]f), n. [OE. buff, buffe, buff, buffalo, F.
   buffle buffalo. See {Buffalo}.]
   1. A sort of leather, prepared from the skin of the buffalo,
    dressed with oil, like chamois; also, the skins of oxen,
    elks, and other animals, dressed in like manner. "A suit
    of buff." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The color of buff; a light yellow, shading toward pink,
    gray, or brown.
    [1913 Webster]
 
       A visage rough,
       Deformed, unfeatured, and a skin of buff. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A military coat, made of buff leather. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) The grayish viscid substance constituting the buffy
    coat. See {Buffy coat}, under {Buffy}, a.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) A wheel covered with buff leather, and used in
    polishing cutlery, spoons, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. The bare skin; as, to strip to the buff. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       To be in buff is equivalent to being naked.
                          --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buff \Buff\, v. t.
   to polish with a soft cloth, especially one similar to a
   {buff[5]}. See {Buff}, n., 5.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buff \Buff\, v. t. [OF. bufer to cuff, buffet. See {Buffet} a
   blow.]
   To strike. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buff \Buff\, n. [See {Buffet}.]
   A buffet; a blow; -- obsolete except in the phrase
   "Blindman's buff." See {blindman's buff}.
   [1913 Webster]
 
      Nathless so sore a buff to him it lent
      That made him reel.           --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 buff
   adj 1: of the yellowish-beige color of buff leather
   n 1: an ardent follower and admirer [syn: {fan}, {buff},
      {devotee}, {lover}]
   2: a soft thick undyed leather from the skins of e.g. buffalo or
     oxen
   3: bare skin; naked; "swimming in the buff"
   4: a medium to dark tan color [syn: {yellowish brown}, {raw
     sienna}, {buff}, {caramel}, {caramel brown}]
   5: an implement consisting of soft material mounted on a block;
     used for polishing (as in manicuring) [syn: {buff}, {buffer}]
   v 1: strike, beat repeatedly; "The wind buffeted him" [syn:
      {buffet}, {buff}]
   2: polish and make shiny; "buff the wooden floors"; "buff my
     shoes" [syn: {buff}, {burnish}, {furbish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top