Search result for

กวาด

(68 entries)
(0.3477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กวาด-, *กวาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวาด[V] sweep, See also: dust, brush, dust and sweep, Syn. ปัดกวาด, Example: ภารโรงกวาดห้องเรียนสะอาดทุกวัน, Thai definition: ทำให้เตียนหรือหมดฝุ่นละอองด้วยไม้กวาด เป็นต้น
กวาดตา[V] sweep one's eyes over, See also: to look around, glance around, Syn. กวาดสายตา, ส่ายตาดู, Example: เขากวาดตามองไปรอบๆ ข้าง
กวาดต้อน[V] herd, See also: move forcibly, Syn. ต้อน, Example: แม่ทัพนายกองพม่ากวาดต้อนชาวบ้านหมู่บ้านบางระจันไปเป็นเชลย, Thai definition: รวบรวมคนหรือสัตว์พาหนะเป็นต้น เอามาเป็นของตน
กวาดล้าง[V] wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ
กวาดสายตา[V] look around, See also: sweep with one's gaze, glance one's eye over, Syn. กวาดตา, ส่ายตา, Example: ตำรวจกวาดสายตาไปทั่วห้องขัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวาด(กฺวาด) ก. ทำให้เตียนหรือหมดฝุ่นละอองด้วยไม้กวาดเป็นต้น, ทำให้ของเคลื่อนไปในทางเดียวกัน เช่น กวาดของลงจากโต๊ะ, โดยปริยายหมายความว่า เอาไปให้หมดสิ้นเหมือนอย่างกวาด เช่น โจรกวาดทรัพย์สิน คลื่นสึนามิกวาดคนและสิ่งของลงทะเล
กวาดเอายากวาดป้ายที่โคนลิ้น เรียกว่า กวาดยา.
กวาด(กฺวาด) น. สิ่งที่ใช้ปัดกวาด ทำด้วยวัสดุต่าง ๆ อย่างก้านใบมะพร้าว ดอกอ่อนของต้นหญ้าบางชนิด เป็นต้น มัดเป็นกำ ๆ เรียกว่า ไม้กวาด, ถ้าทำด้วยก้านใบมะพร้าว เรียกว่า ไม้กวาดทางมะพร้าว.
กวาดต้อนก. รวบรวมคนหรือสัตว์พาหนะเป็นต้น ให้เคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิม เช่น กวาดต้อนเชลยศึก.
กวาดตาก. ส่ายตาดูทั่วไป.
กวาดล้างก. กำจัดให้หมดไป เช่น กวาดล้างอันธพาล กวาดล้างโจรผู้ร้าย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brushกวาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I swapped her meds.ฉันกวาดยาเธอทิ้ง Not Cancer (2008)
Clears things.กวาดทุกอย่างเรียบ Birthmarks (2008)
That ought to do it. How's the housecleaning going?หวังว่าจะใช้ได้นะ งานเก็บกวาดไปถึงไหนแล้ว? Destroy Malevolence (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
That's a broom cupboard.นั่นตู้เก็บไม้กวาด To Kill the King (2008)
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
They have been taxing the people to build the Royal Villa, as well as dragging off all the young men to use as construction workers!พวกเขากวาดต้อนผู้คน /Nมาสร้างวังหลวง, กวาดต้อนคนหนุ่ม /Nมาทำงานเยี่ยงทาส! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Look around. Do we have a choice?กวาดตาดูสิเรามีทางเลือกอื่นเหรอ Babylon A.D. (2008)
- Sweep. - Yeah.กวาดซิ ได้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Like a broom to their footprints.เหมือนกวาดเอารอยเท้า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If she's sweeping, it's a broom stickถ้าเธอกำลังกวาดบ้านอยู่ ก็จะโดนไม้กวาด My Sassy Girl (2008)
Finish sweeping, wash your hands and help me with the table. C'mon!หยุดกวาดบ้าน ไปล้างมือ แล้วมาช่วยแม่จัดโต๊ะ .เร็วเข้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวาด[v.] (kwāt) EN: sweep ; dust ; brush ; dust and sweep   FR: balayer
กวาด[v.] (kwāt) EN: introduce (medicament) into the throat of a child with a finger   
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish   FR: balayer les ordures
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded   
กวาดตา[v. exp.] (kwāt tā) EN: sweep one's eyes over ; to look around ; glance around   FR: balayer du regard
กวาดถนน[v. exp.] (kwāt thanon) EN: clear the path ; pave the way   FR: ouvrir la route
กวาดปล่องไฟ[n. exp.] (kwāt plǿng fai) FR: ramonert
กวาดพื้น[v. exp.] (kwāt pheūn) EN: sweeep the floor   FR: balayer le sol
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
กวาดสายตา[v. exp.] (kwāt saītā) EN: look around ; sweep with one's gaze ; glance one's eye over   

English-Thai: Longdo Dictionary
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broom[VT] กวาด
brush[VT] กวาด, Syn. sweep
brush over[PHRV] ปัดกวาด, See also: กวาด
carry all before one[IDM] กวาดเรียบ, See also: กวาดหมด
clean out[PHRV] ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ), See also: กวาดไปหมด, Syn. clear out
glance round[PHRV] กวาดตามองรอบๆ
pitchfork[VT] กวาดหรือตักด้วยคราด
rake[VT] กวาดด้วยคราด, Syn. sweep
rove[VI] สอดส่ายสายตา, See also: กวาดสายตา
rake in[PHRV] กวาด, See also: โกย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
besom(บี'เซิม) n. ไม้กวาด, Syn. broom
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
broomcornn. ต้นที่มีใบยาว ใช้ทำไม้กวาด
broomstickn. ด้ามไม้กวาด
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
charlady(ชาร์'เลดี) n. หญิงปัดกวาดบ้าน,หญิง,คนใช้
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่

English-Thai: Nontri Dictionary
besom(n) ไม้กวาด
bonbon(n) ลูกกวาด
broom(n) ไม้กวาด
broom(vt) กวาด,ปัดกวาด,ทำความสะอาด
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
candy(n) ลูกอม,ลูกกวาด
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
clean(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ขจัดออก,ลบออก,ชำระล้าง,กวาด
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top