ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -溫-, *溫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[溫, wēn, ㄨㄣ] warm, lukewarm
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  囚 (qiú ㄑㄧㄡˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēn, ㄨㄣ, / ] warm; lukewarm; to review; surname Wen, #3,705 [Add to Longdo]
温暖[wēn nuǎn, ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ, / ] warm, #1,936 [Add to Longdo]
温度[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #2,360 [Add to Longdo]
气温[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, / ] gentle and soft; tender, #3,679 [Add to Longdo]
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, / ] comfort; soft and fragrant; warm, #4,629 [Add to Longdo]
温州[Wēn zhōu, ㄨㄣ ㄓㄡ, / ] Wenzhou prefecture level city in Zhejiang, #4,832 [Add to Longdo]
高温[gāo wēn, ㄍㄠ ㄨㄣ, / ] high temperature, #5,136 [Add to Longdo]
温家宝[Wēn Jiā bǎo, ㄨㄣ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] Wen Jiabao (1942-), Prime Minister of PRC from 2003, #5,811 [Add to Longdo]
温和[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc), #6,911 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gwen.[CN] 格 The Amazing Spider-Man 2 (2014)
We heard that Windward House is for sale.[CN] 我們聽說您德沃的房子在出售 The Uninvited (1944)
- Windward?[CN] -德沃? The Uninvited (1944)
Which is the first warning - a cold which is no mere matter of degrees Fahrenheit... but a draining of warmth from the vital centers of the living.[CN] 這是第一次警報... 一種無關於華攝氏度的寒冷... 而是一種從生者的生命中樞 流逝的 The Uninvited (1944)
- Isn't this Windward House?[CN] -這不是德沃別墅嗎? The Uninvited (1944)
Sounds sweet, sort of gentle. Just like I bet you are.[CN] 聽上去甜美,有些柔 我敢打賭你人就是那樣 Applause (1929)
It's funny it should strike so cold in here after such a warm day.[CN] 真有趣,在這曖的季節過後 這裏一定會很冷 The Uninvited (1944)
You don't want to hurt me, to make me cry, to make me as tender as a little lamb?[CN] 你不想讓我再憂傷一次吧? 你不想再聽我哭一次吧? 你不想讓我像哺乳羔羊般順吧? Les Visiteurs du Soir (1942)
I thought you were more of a coquette... not so ladylike.[CN] 我想你更是風情萬種... 沒有那麼文爾雅. Grand Hotel (1932)
They warm my heart, make me laugh.[CN] 暖我心 使我發笑 是的 笑 Les Visiteurs du Soir (1942)
The tender and dangerous face of love[CN] 愛情的臉龐 柔和危懼並存 Les Visiteurs du Soir (1942)
You'll remember the warmth of my body as you fight to keep me.[CN] 在你決鬥時 它會讓你想起我暖的身體 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top