Search result for

สาง

(61 entries)
(0.1159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาง-, *สาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง[N] tiger-like fabulous animal, Example: ป่านี้ไม่เห็นเป็นสภาพอันเป็นป่าอุดมไปด้วยเสือด้วยสางแต่อย่างใด, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
สาง[N] ghost, See also: spirit, spook, apparition, spectre, wraith, Syn. ผี, ผีสาง, Example: วัฒนธรรมแบบเชื่อผีเชื่อสางก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ใต้พุทธศาสนาตลอดเวลา, Count unit: ตน
สาง[V] dawn, See also: grow light, brighten, be dawn, Example: เราจะพักกันที่นี่ รอจนกว่าฟ้าจะสาง, Thai definition: ท้องฟ้าที่เริ่มตั้งแต่มีความมืดน้อยลงตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้ง
สาง[V] clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
สาง[V] comb, Syn. สางผม, Example: เธอหยิบหวีมาสางผมที่ยาวอย่างช้าๆ, Thai definition: ทำให้หายยุ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สางน. ผี, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น ผีสาง
สางกลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์ เช่น เหม็นสาบเหม็นสาง, โดยปริยายหมายความว่า มีกลิ่นเหม็นคล้ายคลึงเช่นนั้น.
สางน. สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ.
สางน. ช้าง เช่น เสือสางสรรโสงสรรพและไกร สรร้องสำเทินสาร (สมุทรโฆษ).
สางน. ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในเวลาเช้ามืด เริ่มแต่มีความมืดน้อยลง ๆ ตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้งเป็นที่สุด เรียกว่า ท้องฟ้าสาง.
สางก. ทำให้แจ้งให้กระจ่าง เช่น สางคดี, ทำให้หายยุ่ง เช่น สางผม.
สางน. หวี, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสาง.
สางคลื่นน. คลื่นที่ยอดไม่แตก, คลื่นใต้นํ้า.
สางห่าน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Takydromus sexlineatus (Daudin) ในวงศ์ Lacertidae ลักษณะทั่วไปคล้ายกิ้งก่า ตัวเล็กลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีลาย ความยาวตั้งแต่หัวจดปลายหางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หางยาวมากประมาณ ๕ เท่าของความยาวลำตัว กินแมลง พบทุกภาคของประเทศไทย ที่เรียกสางห่าเพราะเข้าใจผิดว่ามีพิษร้ายแรงแต่ความจริงเป็นสัตว์ไม่มีพิษ, จิ้งเหลนหางยาว หรือ งูคา ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll send a party into the trees just before dawn.เราจะนำคนบางส่วน ไปแอบในพุ่มไม้ก่อนรุ่งสาง Outlander (2008)
But the night is darkest just before the dawn.แต่ค่ำคืนนั้นมืดมน แค่ก่อนจะรุ่งสางเท่านั้น The Dark Knight (2008)
And I promise you the dawn is coming.และผมสัญญากับคุณ รุ่งสางกำลังจะมา The Dark Knight (2008)
Which of you superstitious old women wants to spend the night in a cell?หากใครงมงายเรื่องผีสาง คงต้องไปนอนในคุกแน่คืนนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
So can we make a deal right now that we're even, and just wipe the slate clean and no guilt and no responsibility?ดังนั้น ถ้าเราผ่านงานนี้ไปได้ ไม่ติดหนี้ใครอีก และสะสางให้เกลี้ยง พ้นผิด และไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีก Breaking and Entering (2008)
I must finish my job with Darren.ฉันต้องสะสางงานของฉัน เรื่องดาร์เรนให้จบ The Love Guru (2008)
You want my mother to clean up your mess?นายต้องการให้แม่ฉันมาสะสาง เรื่องยุ่งๆของนายเหรอ 24: Redemption (2008)
Refuse the job and walk away now, or, do the job and walk away rich.คือหนึ่ง ละทิ้งงานและเดินหนีไป หรือ สะสางให้สิ้น แล้วเดินไปพร้อมกับเงินก้อนโต Bangkok Dangerous (2008)
I got one more job.ฉันมีงานอีกงานต้องสะสาง Bangkok Dangerous (2008)
We can't just turn up with nothing set up. I have to go and set it up!เราจะทำอะไรไม่ได้ถ้ายังสะสางไม่เรียบร้อย ผมต้องไปจัดการมันก่อน! Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
James and I got a lot things to clean upเจมส์กับฉันยังมีเรื่องต้องสะสางกันอีกเยอะ Under & Out (2008)
You and I are gonna spend some quality time.แกกับฉันคงต้องสะสางกันหน่อย The Art of the Deal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาง[n.] (sāng) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; spectre [m] ; apparition [f] ; revenant [m]
สาง[n.] (sāng) EN: tiger-like fabulous animal   FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning   FR: aube [f]
สาง[n.] (sāng) EN: odour of carrion   
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn   
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order   FR: débrouiller ; démêler
สาง[v.] (sāng) EN: comb   FR: peigner ; donner un coup de peigne
สาง[adj.] (sāng) EN: putrid   
สางผม[v. exp.] (sāng phom) FR: démêler les cheveux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comb out[PHRV] สางผม, Syn. comb through
comb out[PHRV] สางผมเพื่อเอา (บางสิ่ง) ออก, See also: สางออก
comb through[PHRV] สางผม, Syn. comb out
do up[PHRV] สางผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม,เต๋า2แต้ม,คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม,ปีศาจ,ผี,ผีสาง adj., Syn. devil,dickens
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
hermetic(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
hermetical(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
mystic(มิส'ทิค) adj. เป็นสัญลักษณ์แห่งผีสางเวทมนตร์,ลึกลับ n. ผู้เข้าฌาน,ผู้มีอาคมขลัง,ผู้ลึกลับ., See also: mysticity n., Syn. secret,esoteric

English-Thai: Nontri Dictionary
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
deuce(n) ภูต,ผี,ปีศาจ,ผีสาง
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์

German-Thai: Longdo Dictionary
zeitig(adj) เช้า (เร็ว) เช่น มาเช้า ไม่ได้หมายถึงเวลาเช้ารุ่งสาง, See also: früh

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top