Search result for

สาง

(61 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาง-, *สาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง[N] tiger-like fabulous animal, Example: ป่านี้ไม่เห็นเป็นสภาพอันเป็นป่าอุดมไปด้วยเสือด้วยสางแต่อย่างใด, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
สาง[N] ghost, See also: spirit, spook, apparition, spectre, wraith, Syn. ผี, ผีสาง, Example: วัฒนธรรมแบบเชื่อผีเชื่อสางก็ยังอยู่ซ่อนอยู่ใต้พุทธศาสนาตลอดเวลา, Count unit: ตน
สาง[V] dawn, See also: grow light, brighten, be dawn, Example: เราจะพักกันที่นี่ รอจนกว่าฟ้าจะสาง, Thai definition: ท้องฟ้าที่เริ่มตั้งแต่มีความมืดน้อยลงตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้ง
สาง[V] clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
สาง[V] comb, Syn. สางผม, Example: เธอหยิบหวีมาสางผมที่ยาวอย่างช้าๆ, Thai definition: ทำให้หายยุ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สางน. ผี, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น ผีสาง
สางกลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์ เช่น เหม็นสาบเหม็นสาง, โดยปริยายหมายความว่า มีกลิ่นเหม็นคล้ายคลึงเช่นนั้น.
สางน. สัตว์ในนิยาย เข้าใจกันว่ามีรูปร่างอย่างเสือ.
สางน. ช้าง เช่น เสือสางสรรโสงสรรพและไกร สรร้องสำเทินสาร (สมุทรโฆษ).
สางน. ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าในเวลาเช้ามืด เริ่มแต่มีความมืดน้อยลง ๆ ตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้งเป็นที่สุด เรียกว่า ท้องฟ้าสาง.
สางก. ทำให้แจ้งให้กระจ่าง เช่น สางคดี, ทำให้หายยุ่ง เช่น สางผม.
สางน. หวี, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสาง.
สางคลื่นน. คลื่นที่ยอดไม่แตก, คลื่นใต้นํ้า.
สางห่าน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Takydromus sexlineatus (Daudin) ในวงศ์ Lacertidae ลักษณะทั่วไปคล้ายกิ้งก่า ตัวเล็กลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีลาย ความยาวตั้งแต่หัวจดปลายหางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร หางยาวมากประมาณ ๕ เท่าของความยาวลำตัว กินแมลง พบทุกภาคของประเทศไทย ที่เรียกสางห่าเพราะเข้าใจผิดว่ามีพิษร้ายแรงแต่ความจริงเป็นสัตว์ไม่มีพิษ, จิ้งเหลนหางยาว หรือ งูคา ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Frank, we must go over these estimates.- มาเถอะเเฟรงค์เราต้องไปสะสางงานแล้ว Rebecca (1940)
Sometimes she and Mr. De Winter didn't come home until dawn.บางครั้งคุณผู้ชายกับคุณนาย ก็ไม่กลับมาจนกว่าฟ้าสาง Rebecca (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
Dawn is the end of the rope When you're all aloneรุ่งสางเหมือนดั่งปลายเชือก เมื่อเธอเลือกอยู่เพียงลำพัง The Little Prince (1974)
I'm not superstitious, but are you sure you're supposed to be out in the daylight?ฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนะ ว่าแต่ท่านออกมาโดนแดดได้ด้วยเหรอ Mannequin: On the Move (1991)
Let's button down tonight and walk out at first light.พอรุ่งสางเราค่อยไปกัน The Bodyguard (1992)
My mother's ghost will return... in three days to settle scores.ผีแม่ของฉันจะกลับมาภายในสามวัน เพื่อสะสางเรื่องที่ค้างคาไว้ The Joy Luck Club (1993)
All debts must be paid by then.หนี้ทั้งหมดจะต้องถูกสะสาง... The Joy Luck Club (1993)
The truth? I think those kids have been abducted.ฉันมาที่นี่ เพื่อสะสางคดีนี้ ฉันต้องการความจริง Deep Throat (1993)
My success allowed me a certain freedom to pursue my own interests.ดูเหมือนผมจะมีพรสวรรค์ ที่จะประยุกต์ สร้างโมเดลสะสางคดีฆาตรกรรม Deep Throat (1993)
What?ผมอ่านทุกอย่าง เกี่ยวกับ ปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติ และเรื่องผีสาง... Deep Throat (1993)
We have something of a crisis going on.พอดีเรามีเรื่องด่วนที่ต้องสะสางน่ะครับ In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาง[n.] (sāng) EN: ghost ; spirit ; spook (inf.) ; apparition ; spectre ; wraith   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; spectre [m] ; apparition [f] ; revenant [m]
สาง[n.] (sāng) EN: tiger-like fabulous animal   FR: animal mythique (qui ressemble au tigre) [m]
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning   FR: aube [f]
สาง[n.] (sāng) EN: odour of carrion   
สาง[v.] (sāng) EN: dawn ; grow light ; brighten ; be dawn   
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order   FR: débrouiller ; démêler
สาง[v.] (sāng) EN: comb   FR: peigner ; donner un coup de peigne
สาง[adj.] (sāng) EN: putrid   
สางผม[v. exp.] (sāng phom) FR: démêler les cheveux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comb out[PHRV] สางผม, Syn. comb through
comb out[PHRV] สางผมเพื่อเอา (บางสิ่ง) ออก, See also: สางออก
comb through[PHRV] สางผม, Syn. comb out
do up[PHRV] สางผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
deuce(ดูซฺ) n. ไพ่ 2 แต้ม,เต๋า2แต้ม,คะแนนเสมอกันที่ชนะได้ด้วยการทำคะแนนนำติดต่อกัน2เกม,ปีศาจ,ผี,ผีสาง adj., Syn. devil,dickens
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
hermetic(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
hermetical(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้,ชำระบัญชี,สะสาง,เป็นเงินสด
mystic(มิส'ทิค) adj. เป็นสัญลักษณ์แห่งผีสางเวทมนตร์,ลึกลับ n. ผู้เข้าฌาน,ผู้มีอาคมขลัง,ผู้ลึกลับ., See also: mysticity n., Syn. secret,esoteric

English-Thai: Nontri Dictionary
comb(vt) หวีผม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,ค้นหา
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
dayspring(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
deuce(n) ภูต,ผี,ปีศาจ,ผีสาง
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
occult(adj) ซ่อนเร้น,ลึกลับ,เกี่ยวกับเวทมนตร์,เกี่ยวกับผีสาง,ลี้ลับ
psychic(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์
psychical(adj) เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับผีสาง,เกี่ยวกับวิญญาณ,กายสิทธิ์

German-Thai: Longdo Dictionary
zeitig(adj) เช้า (เร็ว) เช่น มาเช้า ไม่ได้หมายถึงเวลาเช้ารุ่งสาง, See also: früh

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top