ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่แยแส

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่แยแส-, *ไม่แยแส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่แยแส[V] be still, See also: be indifferent, be silent, keep one's peace, be apathetic, be unconcerned, Syn. เฉยเมย, ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, Example: หัวหน้าพรรคไม่แยแสพฤติกรรมของลูกพรรค, Thai definition: ไม่เอาธุระด้วยหรือไม่เกี่ยวข้องด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่แยแสก. ไม่เป็นธุระ, ไม่เกี่ยวข้อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You compare the bourgeoisie Rimbaud hated to French citizens of today who are... indifferent to the French in Algeria, fighting to defend their land, blood and dignity.เธอเปรียบเทียบชนชั้นกลาง แรงโบด์เกลียด พลเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบัน ผู้... "ไม่แยแส Wild Reeds (1994)
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา Episode #1.6 (1995)
Indifference is the most awful thing in the world.ไม่แยแสเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก The Birdcage (1996)
The king cares for nothing and for no one.กษัตริย์ไม่แยแสใครทั้งสิ้น The Man in the Iron Mask (1998)
The eyes of this king say that he cares for nothing but himself.ตาเขาเย็นชาไม่แยแสใครนอกจากตนเอง The Man in the Iron Mask (1998)
He left the three of them like animals. He didn't care.มันทิ้งพวกเขาเหมือนสัตว์ มันไม่แยแส 21 Grams (2003)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
Kenny smiled icily.เคนนี่ยิ้มอย่างไม่แยแสะอะไร Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
"I have no religion and do not care for any service.ฉันไม่มีศาสนา ไม่แยแสพิธี Flyboys (2006)
After everything I said about not caring any more, my husband is actually jealous.หลังจากทุกสิ่งทุกอย่าง เขาพูดว่าไม่แยแสด้วยซ้ำ สามีฉันคงจะอิจฉาน่ะ Episode #2.6 (2008)
... becauseofapathy...เพราะความไม่แยแส 24: Redemption (2008)
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe.เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก Chuck Versus the Beefcake (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่แยแส[v. exp.] (mai yaēsaē) EN: be still   
ไม่แยแส[adj.] (mai yaēsaē) FR: indifférent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be off[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. go off
brush aside[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส
brush away[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. sweep aside
leave out[PHRV] ไม่สนใจ, See also: ไม่แยแส, Syn. be out of, feel out of, miss out
sleepwalk[VI] ไม่ใส่ใจ, See also: ไม่แยแส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern ###A. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect

English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
cool(vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
unconcern(n) ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส,ความเฉยเมย

French-Thai: Longdo Dictionary
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top