Search result for

brake

(119 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brake-, *brake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brake[VT] ห้ามล้อ, See also: เบรค, หยุด, Syn. retard
brake[N] เครื่องห้ามล้อ, See also: เบรก, สิ่งที่มีผลยับยั้งทำให้ช้า
brake[N] ไม้ประเภทเฟิร์น
brake[N] ป่าละเมาะ, See also: พุ่มไม้, ต้นเฟิร์น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
brake bandn. แผ่นเหล็กโค้งที่รัดกับจานเบรก
brake drumn. จานเบรก
brake pedal(เบรคเพล'เดิล) n. คันห้ามล้อ
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
disc braken. จานห้ามล้อ
disk braken. จานห้ามล้อ
grip brakeเบรคมือ
hand brakeเบรคมือ
power brake(เพา'เออะเบร็ค) n. ห้ามล้อพลังเครื่องยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
brake(n) ห้ามล้อรถ,พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
brake(vt) หยุด,เบรค,ห้ามล้อ
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brakeเบรก, ห้ามล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake anchor; anchor pinสลักเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake back plateแผ่นหลังเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake bandแถบเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake bleedingการไล่ลมเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake camลูกเบี้ยวเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake cylinder; brake wheel cylinder; slave cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake discจานเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake diveหน้ารถทิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brake dragเบรกเสียดสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brakeเบรก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Brakeเบรค [การแพทย์]
Brakesเบรก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brake an agreement (vt ) ละเมิดสัญญา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put that brake on. Clutch.คลัตช์ ไม่ได้รับมากเกินไปซึ่ง อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ข้างหน้า How I Won the War (1967)
The brake! Pull the red handle!เบรก ดึงที่จับสีแดง Airplane! (1980)
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า Airplane! (1980)
Listen to me. Remember your brakes and switches. Get ready to flare it out!ฟังผมนะ จำเบรคกับสวิทช์ไว้ เตรียมพร้อมร่อนลง Airplane! (1980)
Citizens, I mean comrades, brake it up!พลเมืองฉันหมายคว- ามว่าสหายเบรกขึ้น! Idemo dalje (1982)
Put on the brakes!ใส่เบรก! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Let go of the brake.- ปล่อยให้ไปของเบรก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Come up here and take the brake.มาที่นี่และใช้เบรก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- Brakes. Brakes.- เบรค เบรก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Computer controlled anti-lock brakes... 200 horsepower at 12,000 rpm...และก็ยังมี.. คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันล้อล็อค... 200 แรงม้า ที่ 12,000 รอบ... Akira (1988)
The brakes!เบรค! Akira (1988)
Where are the brakes?เบรคอยู่ที่ไหน? Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brakeCheck and adjust the brakes before you drive.
brakeDon't brake suddenly.
brakeHave you ever got in your car after a long absence and got the brake mixed up with the accelerator?
brakeHe pressed the brake pedal.
brakeHe put his foot on the brake suddenly.
brakeI had the brakes of my bicycle adjusted.
brakeJohn put his foot on the brake and we stopped suddenly.
brakePress the brake pedal to turn on your taillights.
brakeShe braked hard when she saw a child run out into the road.
brakeShe put on the brakes and the car stopped.
brakeSomething is wrong with the brakes.
brakeThe balance of payments crisis emerged, forcing the government to put a brake on the economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบรก[N] brake, Syn. เครื่องห้ามล้อ, Example: รถคันข้างหน้าจอดขวางถนนทำให้ผมต้องเหยียบเบรกจนตัวโก่ง, Thai definition: เครื่องห้ามความเร็วในการหมุนของล้อรถ, Notes: (อังกฤษ)
เบรก[V] brake, See also: stop, Syn. หยุด, Ant. ไป, Example: การขับรถบนถนนที่ลื่นทำให้เบรกยาก จึงต้องขับด้วยความระมัดระวัง, Thai definition: ทำให้หยุดทันที, Notes: (อังกฤษ)
ป่าละเมาะ[N] grove wood, See also: brake, grove, Example: ทางแคบๆ นั้นคดเคี้ยวเป็นวงไปตามละแวกบ้านและตามทุ่งนาป่าละเมาะ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ เป็นหย่อมๆ
ป่าแพะ[N] grove forest, See also: brake, grove of brushwood, Syn. ป่าละเมาะ, ป่าแดง, Example: ป่าเต็งรัง ป่าแพะ ป่าแดง พบในที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีกรวดปน, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่โล่งซึ่งประกอบด้วยไม้พุ่มเล็กๆ
สายเบรก[N] brake cable, Example: รถยี่ห้อใหม่โฆษณาว่าสายเบรกใช้เป็นสายถักสเตนเลส ซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่น, Count unit: สาย, เส้น
เบรก[V] brake, Syn. ห้ามล้อ, Example: เขาเบรกกะทันหันจนหัวฉันเกือบชนกระจกเพราะมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถ, Thai definition: บังคับหรือห้ามล้อให้ลดความเร็วหรือให้หยุด, Notes: (อังกฤษ)
เบรก[N] brake, Syn. เครื่องห้ามล้อ, Example: เห็นน้องบอกว่าเบรกมันไม่ค่อยดีเลยไม่กล้าขับออกถนนใหญ่, Count unit: ชุด, Thai definition: เครื่องห้ามล้อรถให้หยุด, Notes: (อังกฤษ)
ห้ามล้อ[N] brake, Syn. เบรก, Example: รถยนต์สมัยก่อนห้ามล้อไม่ค่อยจะทนทานนัก, Thai definition: กลอุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับลดความเร็วแห่งการหมุนของล้อรถ
ห้ามล้อ[V] brake, See also: stop, cease, Syn. เบรก, Example: คนขี่จักรยานห้ามล้อเกือบไม่ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบรก[n.] (brēk) EN: brake   FR: frein [m]
เบรก[v.] (brēk) EN: brake   FR: mettre le frein
เบรกลม[n. exp.] (brēk lom) EN: air brake   
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake   FR: frein à main [m]
เบรกรถ[n.] (brēk rot) EN: brake   FR: frein [m]
ไฟเบรค[n. exp.] (fai brēk) EN: brake light   FR: feux stop [mpl]
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
ก้านเบรก[n.] (kān brēk) EN: brake   FR: frein [m]
เครื่องห้ามล้อ [n.] (khreūang hāmlø) EN: brake   FR: frein [m]
สายเบรค = สายเบรก[n. exp.] (sāi brēk) EN: brake cable   FR: câble de fein [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAKE    B R EY1 K
BRAKED    B R EY1 K T
BRAKER    B R EY1 K ER0
BRAKES    B R EY1 K S
BRAKEMAN    B R EY1 K M AH0 N
BRAKEMEN    B R EY1 K M EH0 N
BRAKEBILL    B R EY1 K B IH2 L
BRAKEFIELD    B R EY1 K F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brake    (v) (b r ei1 k)
braked    (v) (b r ei1 k t)
brakes    (v) (b r ei1 k s)
brakeman    (n) (b r ei1 k m @ n)
brakemen    (n) (b r ei1 k m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] brake, #62,257 [Add to Longdo]
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery, #196,731 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremsband {n}brake tape [Add to Longdo]
Bremsbelag {m} [auto]brake lining; brake pad [Add to Longdo]
Bremsdeckel {m}; Bremshaube {f} [techn.]brake cover [Add to Longdo]
Bremse {f} | Bremsen {pl} | hintere Bremse {f}brake | brakes | rear brake [Add to Longdo]
Bremsfeder {f}brake spring [Add to Longdo]
Bremsflüssigkeit {f}brake fluid [Add to Longdo]
Bremsgestänge {n}brake rigging [Add to Longdo]
Bremshebel {m}brake lever [Add to Longdo]
Bremskabel {n}brake cable [Add to Longdo]
Bremsklotz {m}brake block; brake shoe [Add to Longdo]
Bremskonus {m} [techn.]brake cone [Add to Longdo]
Bremskraft {m}brake force; braking force; braking power [Add to Longdo]
Bremsleistung {f}brake power [Add to Longdo]
Bremslicht {m}; Bremsleuchte {f} [auto]brake light [Add to Longdo]
Bremslüfter {m} [techn.]brake lifting device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake [Add to Longdo]
アンチロックブレーキシステム[, anchirokkubure-kishisutemu] (n) anti-lock brake system [Add to Longdo]
エアブレーキ[, eabure-ki] (n) air brake [Add to Longdo]
エンジンブレーキ[, enjinbure-ki] (n) engine brake [Add to Longdo]
オイルブレーキ[, oirubure-ki] (n) oil brake [Add to Longdo]
コースターブレーキ[, ko-suta-bure-ki] (n) coaster brake [Add to Longdo]
サーボブレーキ[, sa-bobure-ki] (n) servo-brake [Add to Longdo]
サイドブレーキ[, saidobure-ki] (n) hand brake (wasei [Add to Longdo]
ディスクブレーキ[, deisukubure-ki] (n) disk brake [Add to Longdo]
ドラムブレーキ[, doramubure-ki] (n) drum brake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Break \Break\ (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs.
   {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o]"k'n), (Obs. {Broke}); p. pr.
   & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS.
   brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to
   creak, Sw. braka, br[aum]kka to crack, Dan. br[ae]kke to
   break, Goth. brikan to break, L. frangere. Cf. {Bray} to
   pound, {Breach}, {Fragile}.]
   1. To strain apart; to sever by fracture; to divide with
    violence; as, to break a rope or chain; to break a seal;
    to break an axle; to break rocks or coal; to break a lock.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay open as by breaking; to divide; as, to break a
    package of goods.
    [1913 Webster]
 
   3. To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or
    communicate.
    [1913 Webster]
 
       Katharine, break thy mind to me.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To infringe or violate, as an obligation, law, or promise.
    [1913 Webster]
 
       Out, out, hyena! these are thy wonted arts . . .
       To break all faith, all vows, deceive, betray.
                          --Milton
    [1913 Webster]
 
   5. To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or
    terminate; as, to break silence; to break one's sleep; to
    break one's journey.
    [1913 Webster]
 
       Go, release them, Ariel;
       My charms I'll break, their senses I'll restore.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To destroy the completeness of; to remove a part from; as,
    to break a set.
    [1913 Webster]
 
   7. To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to
    pierce; as, the cavalry were not able to break the British
    squares.
    [1913 Webster]
 
   8. To shatter to pieces; to reduce to fragments.
    [1913 Webster]
 
       The victim broke in pieces the musical instruments
       with which he had solaced the hours of captivity.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   9. To exchange for other money or currency of smaller
    denomination; as, to break a five dollar bill.
    [1913 Webster]
 
   10. To destroy the strength, firmness, or consistency of; as,
     to break flax.
     [1913 Webster]
 
   11. To weaken or impair, as health, spirit, or mind.
     [1913 Webster]
 
        An old man, broken with the storms of state.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   12. To diminish the force of; to lessen the shock of, as a
     fall or blow.
     [1913 Webster]
 
        I'll rather leap down first, and break your fall.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   13. To impart, as news or information; to broach; -- with to,
     and often with a modified word implying some reserve; as,
     to break the news gently to the widow; to break a purpose
     cautiously to a friend.
     [1913 Webster]
 
   14. To tame; to reduce to subjection; to make tractable; to
     discipline; as, to break a horse to the harness or
     saddle. "To break a colt." --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        Why, then thou canst not break her to the lute?
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   15. To destroy the financial credit of; to make bankrupt; to
     ruin.
     [1913 Webster]
 
        With arts like these rich Matho, when he speaks,
        Attracts all fees, and little lawyers breaks.
                          --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   16. To destroy the official character and standing of; to
     cashier; to dismiss.
     [1913 Webster]
 
        I see a great officer broken.    --Swift.
     [1913 Webster]
 
   Note: With prepositions or adverbs: 
      [1913 Webster]
 
   {To break down}.
     (a) To crush; to overwhelm; as, to break down one's
       strength; to break down opposition.
     (b) To remove, or open a way through, by breaking; as, to
       break down a door or wall.
 
   {To break in}.
     (a) To force in; as, to break in a door.
     (b) To train; to discipline; as, a horse well broken in.
       
 
   {To break of}, to rid of; to cause to abandon; as, to break
    one of a habit.
 
   {To break off}.
     (a) To separate by breaking; as, to break off a twig.
     (b) To stop suddenly; to abandon. "Break off thy sins by
       righteousness." --Dan. iv. 27.
 
   {To break open}, to open by breaking. "Open the door, or I
    will break it open." --Shak.
 
   {To break out}, to take or force out by breaking; as, to
    break out a pane of glass.
 
   {To break out a cargo}, to unstow a cargo, so as to unload it
    easily.
 
   {To break through}.
     (a) To make an opening through, as, as by violence or the
       force of gravity; to pass violently through; as, to
       break through the enemy's lines; to break through the
       ice.
     (b) To disregard; as, to break through the ceremony.
 
   {To break up}.
     (a) To separate into parts; to plow (new or fallow
       ground). "Break up this capon." --Shak. "Break up
       your fallow ground." --Jer. iv. 3.
     (b) To dissolve; to put an end to. "Break up the court."
       --Shak.
 
   {To break} (one) {all up}, to unsettle or disconcert
    completely; to upset. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Note: With an immediate object: 
      [1913 Webster]
 
   {To break the back}.
     (a) To dislocate the backbone; hence, to disable totally.
     (b) To get through the worst part of; as, to break the
       back of a difficult undertaking.
 
   {To break bulk}, to destroy the entirety of a load by
    removing a portion of it; to begin to unload; also, to
    transfer in detail, as from boats to cars.
 
   {To break a code} to discover a method to convert coded
    messages into the original understandable text.
 
   {To break cover}, to burst forth from a protecting
    concealment, as game when hunted.
 
   {To break a deer} or {To break a stag}, to cut it up and
    apportion the parts among those entitled to a share.
 
   {To break fast}, to partake of food after abstinence. See
    {Breakfast}.
 
   {To break ground}.
     (a) To open the earth as for planting; to commence
       excavation, as for building, siege operations, and
       the like; as, to break ground for a foundation, a
       canal, or a railroad.
     (b) Fig.: To begin to execute any plan.
     (c) (Naut.) To release the anchor from the bottom.
 
   {To break the heart}, to crush or overwhelm (one) with grief.
    
 
   {To break a house} (Law), to remove or set aside with
    violence and a felonious intent any part of a house or of
    the fastenings provided to secure it.
 
   {To break the ice}, to get through first difficulties; to
    overcome obstacles and make a beginning; to introduce a
    subject.
 
   {To break jail}, to escape from confinement in jail, usually
    by forcible means.
 
   {To break a jest}, to utter a jest. "Patroclus . . . the
    livelong day breaks scurril jests." --Shak.
 
   {To break joints}, to lay or arrange bricks, shingles, etc.,
    so that the joints in one course shall not coincide with
    those in the preceding course.
 
   {To break a lance}, to engage in a tilt or contest.
 
   {To break the neck}, to dislocate the joints of the neck.
 
   {To break no squares}, to create no trouble. [Obs.]
 
   {To break a path}, {road}, etc., to open a way through
    obstacles by force or labor.
 
   {To break upon a wheel}, to execute or torture, as a criminal
    by stretching him upon a wheel, and breaking his limbs
    with an iron bar; -- a mode of punishment formerly
    employed in some countries.
 
   {To break wind}, to give vent to wind from the anus.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dispart; rend; tear; shatter; batter; violate;
     infringe; demolish; destroy; burst; dislocate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brake \Brake\ (br[=a]k),
   imp. of {Break}. [Arhaic] --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brake \Brake\, n. [OE. brake fern; cf. AS. bracce fern, LG.
   brake willow bush, Da. bregne fern, G. brach fallow; prob.
   orig. the growth on rough, broken ground, fr. the root of E.
   break. See {Break}, v. t., cf. {Bracken}, and 2d {Brake}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A fern of the genus {Pteris}, esp. the {Pteris
    aquilina}, common in almost all countries. It has solitary
    stems dividing into three principal branches. Less
    properly: Any fern.
    [1913 Webster]
 
   2. A thicket; a place overgrown with shrubs and brambles,
    with undergrowth and ferns, or with canes.
    [1913 Webster]
 
       Rounds rising hillocks, brakes obscure and rough,
       To shelter thee from tempest and from rain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He stayed not for brake, and he stopped not for
       stone.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Cane brake}, a thicket of canes. See {Canebrake}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brake \Brake\ (br[=a]k), n. [OE. brake; cf. LG. brake an
   instrument for breaking flax, G. breche, fr. the root of E.
   break. See Break, v. t., and cf. {Breach}.]
   1. An instrument or machine to break or bruise the woody part
    of flax or hemp so that it may be separated from the
    fiber.
    [1913 Webster]
 
   2. An extended handle by means of which a number of men can
    unite in working a pump, as in a fire engine.
    [1913 Webster]
 
   3. A baker's kneading though. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. A sharp bit or snaffle.
    [1913 Webster]
 
       Pampered jades . . . which need nor break nor bit.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   5. A frame for confining a refractory horse while the smith
    is shoeing him; also, an inclosure to restrain cattle,
    horses, etc.
    [1913 Webster]
 
       A horse . . . which Philip had bought . . . and
       because of his fierceness kept him within a brake of
       iron bars.              --J. Brende.
    [1913 Webster]
 
   6. That part of a carriage, as of a movable battery, or
    engine, which enables it to turn.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) An ancient engine of war analogous to the crossbow
    and ballista.
    [1913 Webster]
 
   8. (Agric.) A large, heavy harrow for breaking clods after
    plowing; a drag.
    [1913 Webster]
 
   9. A piece of mechanism for retarding or stopping motion by
    friction, as of a carriage or railway car, by the pressure
    of rubbers against the wheels, or of clogs or ratchets
    against the track or roadway, or of a pivoted lever
    against a wheel or drum in a machine.
    [1913 Webster]
 
   10. (Engin.) An apparatus for testing the power of a steam
     engine, or other motor, by weighing the amount of
     friction that the motor will overcome; a friction brake.
     [1913 Webster]
 
   11. A cart or carriage without a body, used in breaking in
     horses.
     [1913 Webster]
 
   12. An ancient instrument of torture. --Holinshed.
     [1913 Webster]
 
   {Air brake}. See {Air brake}, in the Vocabulary.
 
   {Brake beam} or {Brake bar}, the beam that connects the brake
    blocks of opposite wheels.
 
   {Brake block}.
     (a) The part of a brake holding the brake shoe.
     (b) A brake shoe.
 
   {Brake shoe} or {Brake rubber}, the part of a brake against
    which the wheel rubs.
 
   {Brake wheel}, a wheel on the platform or top of a car by
    which brakes are operated.
 
   {Continuous brake} . See under {Continuous}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brake
   n 1: a restraint used to slow or stop a vehicle
   2: any of various ferns of the genus Pteris having pinnately
     compound leaves and including several popular houseplants
   3: large coarse fern often several feet high; essentially weed
     ferns; cosmopolitan [syn: {bracken}, {pasture brake},
     {brake}, {Pteridium aquilinum}]
   4: an area thickly overgrown usually with one kind of plant
   5: anything that slows or hinders a process; "she wan not ready
     to put the brakes on her life with a marriage"; "new
     legislation will put the brakes on spending"
   v 1: stop travelling by applying a brake; "We had to brake
      suddenly when a chicken crossed the road"
   2: cause to stop by applying the brakes; "brake the car before
     you go into a curve"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top