ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扫-, *扫*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ, ] กิจกรรมการไปทำความสะอาดหลุมศพ เอากระดาษริ้วๆ ไปวางทับหรือกดติดไว้บริเวณที่ฝังศพ ในเทศกาลเช็งเม้งของคนจีน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[扫, sǎo, ㄙㄠˇ] to clean, to sweep, to wipe away; to weed out; to wipe out
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  彐 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 掃; to use 扌 a broom 帚; 帚 also provides the pronunciation, Rank: 1435

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎo, ㄙㄠˇ, / ] to sweep, #4,387 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, / ] broom, #4,387 [Add to Longdo]
[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] scan; raster, #6,136 [Add to Longdo]
[dǎ sǎo, ㄉㄚˇ ㄙㄠˇ, / ] to clean; to sweep, #9,530 [Add to Longdo]
[qīng sǎo, ㄑㄧㄥ ㄙㄠˇ, / ] to tidy up; to mop up; a sweep (against crime), #14,301 [Add to Longdo]
[héng sǎo, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ, / ] to sweep away; to sweep across, #15,537 [Add to Longdo]
[sǎo chú, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ, / ] to sweep; to clean with a brush; to sweep away (often fig.), #20,409 [Add to Longdo]
[sǎo dàng, ㄙㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] to root out; to wipe out, #21,982 [Add to Longdo]
[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival, #26,712 [Add to Longdo]
[sào zhou, ㄙㄠˋ ㄓㄡ˙, / ] broom, #30,046 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, it's convenient and easy to take care of.[CN] 不过方便打 A Mother Should Be Loved (1934)
- You're ruining everything. - I don't care![CN] 一不要兴 一我才不管 Design for Living (1933)
I'm Davis. But don't let that spoil your fun. Go right ahead.[CN] 我是戴维斯 但别你的兴 请继续 'G' Men (1935)
- Hello. Spring cleaning?[CN] 你们在搞大除吗 Cavalcade (1933)
Your cares fade away[CN] 把所有烦恼都一空 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I am leaving this house[CN] 今天这种心情 我没有办法打了啦 你自己 Episode #1.7 (2004)
- You can be a killjoy![CN] 哼 你真能 The Blue Angel (1930)
Broom![CN] 帚 [ Whistles ] Broom! I Married a Witch (1942)
Too bad.[CN] Tokyo Eyes (1998)
(GASPING) And just look at that broom ![CN] 看这 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stop that[CN] A Simple Life (2011)
-Somebody's cleaning up in there.[CN] 一有人在里面打 The Awful Truth (1937)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top