ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพิกเฉย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิกเฉย-, *เพิกเฉย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพิกเฉย(v) ignore, See also: pay no heed, be inattentive, remain inactive, be negligent, be indifferent, set aside, tur, Syn. นิ่งเฉย, ละเลย, เฉยเมย, Example: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร, Thai Definition: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพิกเฉยก. ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ไม่นำพา, เช่น เพิกเฉยต่อหน้าที่.
ดายเพิกเฉย, ไม่เอาเป็นธุระ, เช่น ดูดาย
วิมุขเพิกเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non prosequitur (L.)เพิกเฉยไม่ดำเนินคดี, ทิ้งฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man who's been trained to ignore pain, ignore weather.ชายผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมที่จะเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่สนใจสภาพอากาศ First Blood (1982)
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ... Love Actually (2003)
Turn it off...เพิกเฉย เหมือนว่า... Latter Days (2003)
When it completely ignores the United Nations and decides to invade Iraq?เมื่อเพิกเฉยต่อสหประชาชาติ และตัดสินใจบุกอิรัก The Constant Gardener (2005)
You ignore them.วิธีแก้ของเธอก็คือ เพิกเฉยต่อมัน Æon Flux (2005)
How could I possibly ignore them?ทำไมฉันจะเพิกเฉย ? Æon Flux (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
If you often disregard the Divination Palace, how can anyone else be in awe of it?ถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อตำหนักพยากรณ์ แล้วใครคนไหนจะเกรงขามต่อตำหนักพยากรณ์ Episode #1.42 (2006)
Shit, she's completely ignoring me. Hey!ชิบ เธอจะเพิกเฉยกับฉันเหรอ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
If an issue is not on the tips of their constituents' tongues, it's easy for them to ignore it.ถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ มาจากปากของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของเขา มันก็ง่ายสำหรับเขาที่จะเพิกเฉย An Inconvenient Truth (2006)
You got to be fucking kidding me. You can't just ignore legitimate evidence.คุณต้องล้อเล่นแน่ คุณเพิกเฉยกับหลักฐานที่ถูกต้องไม่ได้ There's Something About Harry (2007)
Don't ignore it.อย่าทำเพิกเฉยกับมันล่ะ Om Shanti Om (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (adj) FR: indifférent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get away from(phrv) เพิกเฉยต่อ, See also: ไม่สนใจ, เลี่ยง
turn a blind eye to(idm) เพิกเฉย, See also: ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น
inattentive(adj) เพิกเฉย, See also: ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่, Syn. careless, heedless, negligent, Ant. attentive, care, heedful
neglect(vt) ไม่สนใจ, See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม, ทำเลยเถิด, เมินเฉย, เพิกเฉย, กระโดดไกลกว่า
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง, สะพานลอย, ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม, ผ่าน, ผ่านเหนือ, เกิน, รุกราน, รุกล้ำ, มีเกิน, ชนะ, ดีกว่า, มีประสบการณ์, มองข้าม, เพิกเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
default(vt) ผิดสัญญา, ผิดนัด, ไม่ปฏิบัติตาม, ละเลย, เพิกเฉย, ขาดแคลน
ignore(vt) ไม่เอาใจใส่, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง
negligence(n) ความเพิกเฉย, ความละเลย, การทอดทิ้ง
negligent(adj) ทอดทิ้ง, ละเลย, เพิกเฉย
nonchalance(n) ความเพิกเฉย, ความเมินเฉย
overleap(vt) กระโดดข้าม, ทำเลยเถิด, เพิกเฉย
overpass(vt) ผ่านเลยไป, ข้ามไป, เกินไป, ละเลย, เพิกเฉย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] TH: เพิกเฉย  EN: to neglect

German-Thai: Longdo Dictionary
immerhinสุดท้ายแล้ว (ใช้บ่งว่า ไม่ควรเพิกเฉย) เช่น Du sollst ihm dabei helfen. Er ist immerhin dein Bruder. เธอควรช่วยเขานะ สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นน้องชายของเธอเอง, Syn. schließlich
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top