ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tell off

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tell off-, *tell off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell off[PHRV] ดุด่า, See also: ดุว่า, Syn. bawl out, be down on
tell off[PHRV] นับ, See also: นับจำนวนของ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tell offSomebody should tell off that rude man.

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰る[なじる, najiru] (v5r,vt) to rebuke; to scold; to tell off [Add to Longdo]
叱り飛ばす[しかりとばす, shikaritobasu] (v5s,vt) to rebuke strongly; to tell off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tell off
      v 1: reprimand; "She told the misbehaving student off" [syn:
           {tell off}, {brush down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top