Search result for

เฉยเมย

(38 entries)
(0.0829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉยเมย-, *เฉยเมย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉยเมย[V] be indifferent, See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: เขายังคงเฉยเมย ไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ
เฉยเมย[ADJ] indifferent, See also: unconcerned, passive, Syn. ละเลย, เพิกเฉย, Ant. ใส่ใจ, สนใจ, Example: ทีท่าเฉยเมยของเขาสร้างความพลุ่งพล่านต่อฝ่ายตรงกันข้ามได้เป็นอย่างมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉยเมยก. ละเลย, เพิกเฉย, ไม่นำพา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indifferentเฉยเมย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, what's with the silent treatment?เฮ้ ทำไมเฉยเมยงั้นล่ะ? Preggers (2009)
Now, this creates a sense of detachment.ตอนนี้มีการสร้างความรู้สึก แ่ห่งการเฉยเมย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
He can be distant.เขาทำตัวเฉยเมยไป There Is No Normal Anymore (2009)
Gemma hates my apathy.เจมม่าไม่ชอบความเฉยเมยของผม NS (2010)
We can't deny this anymore.แต่ถ้าเราเฉยเมยเรื่องนี้ เราก็ไม่อาจปฏิเสธมัน ได้อีกต่อไป Better Angels (2010)
It's just indifferent.มันเป็นแค่ความเฉยเมย Episode #1.5 (2010)
♪ I can't sit still ♪# ฉันไม่สามารถนั่งนิ่งเฉยเมยDuets (2010)
Prosecutor Park's indifference is nothing new.เรื่องที่อัยการปาร์คเฉยเมยเหรอ นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ Episode #1.14 (2010)
And so the deep freeze of winter continued.และความเฉยเมย เย็นชายังดำเนินต่อ The Big Chill (2011)
And yet I won't. Case in point. Community 2x17แต่ฉันไม่หุบ ชัดพอมั้ย? แม้จะมีแนวโน้มการเฉยเมย ต่อประชาธิปไตยในอเมริกา Intro to Political Science (2011)
Oh, I cloak anxiety with indifference and reserved chatter.โอ้ ผมจะปิดบังความรู้สึก หรือเฉยเมยต่อการรักษาคำพูดได้ไง Stealing Home (2012)
He'll hurt you... carelessly, cruelly, constantly.อย่างเฉยเมย อย่างโหดร้าย อย่างต่อเนื่อง Women and Death (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉยเมย[v.] (choēimoēi) EN: be still   
เฉยเมย[adj.] (choēimoēi) EN: indifferent ; unconcerned ; passive ; inactive   FR: passif ; inactif ; indifférent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
dry(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แห้ง,แห้งผาก,แห้งแล้ง,ไร้น้ำ,กระหายน้ำ,เฉยเมย,ไร้อารมณ์,ไม่หวาน. vi.,vt. (ทำให้) แห้ง,สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย,หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
ice(ไอซฺ) n. น้ำแข็ง,ท่านที่เฉยเมย,สินบน,ไอศกรีม -v. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,คลุมด้วยสิ่งที่คล้ายน้ำแข็ง adj. ทำด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen water
icicle(ไอ'ซิเคิล) n. เสาน้ำแข็ง,คนที่เฉยเมย, See also: icicled adj.
icily(ไอ'ซิลี) adv. เมินเฉย,เฉยเมย,จืดชืดมาก, Syn. freezingly
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish

English-Thai: Nontri Dictionary
apathetic(adj) ไม่แยแส,เฉยเมย,เฉื่อยชา,ไม่ยินดียินร้าย
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
chill(adj) เย็นเยือก,หนาว,หนาวสั่น,เฉยเมย
chill(n) ความเยือกเย็น,ความหนาว,หวัด,ความเฉยเมย
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น
cold(adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
cool(vt) ไม่แยแส,เหินห่าง,เฉยเมย,คลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top