ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ย้อนกลับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ย้อนกลับ-, *ย้อนกลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนกลับ[V] turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
- Like an old boot.ไม่ได้ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว Help! (1965)
Mines!เครื่องมือย้อนกลับHow I Won the War (1967)
I don't want to alarm you, but the years are going backwards.ตอนนี้ฉันไม่ต้องการที่จะปลุกคุณ เพื่อน, แค่ปีที่ผ่านมาจะย้อนกลับ Yellow Submarine (1968)
- Too soon. Reverse!เฮ้ ย้อนกลับYellow Submarine (1968)
Reverse!ย้อนกลับYellow Submarine (1968)
Before that, I think you have to go back to the Red Sea.ก่อนนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทะเลแดง Oh, God! (1977)
Back in the nursery. A lovely slide.ย้อนกลับไปในสถานรับเลี้ยงเด็กสไลด์ที่น่ารัก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด Spies Like Us (1985)
If denied, t'will never return.""ถ้าไม่ไขว่คว้าไว้ มันก็จะไม่ย้อนกลับมาอีก" An American Tail (1986)
Frank, read my lips. We are taking you back now.แฟรงก์อ่านริมฝีปากของฉัน เราจะพาคุณย้อนกลับไปตอนนี้ Bloodsport (1988)
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อนกลับ[v. exp.] (yønklap) EN: turn back ; return ; retrace ; go back   FR: revenir en arrière
ย้อนกลับไม่ได้[adj.] (yønklap mai dāi ) EN: irreversible   

English-Thai: Longdo Dictionary
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back[ADV] หวนกลับคืนมา, See also: ย้อนกลับ
backtrack[VI] ย้อนรอย, See also: ย้อนกลับทางเก่า, Syn. regress, retrace
backward[ADV] ย้อนกลับทางเดิม, See also: กลับไปที่เดิม
backward[ADV] ถอยกลับ, See also: ย้อนกลับ, Ant. forward
come back[PHRV] สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), See also: ย้อนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), Syn. retort, rejoin, answer
cut back[PHRV] ย้อนเวลากลับ, See also: ย้อนกลับ, Syn. flash back, flash forward
flash back[PHRV] ย้อนกลับไป, See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น, Syn. cut back, flash forward
flash forward[PHRV] ย้อนกลับไป, See also: ฉายกลับไป, กลับไปจุดเริ่มต้น, Syn. cut back, flash forward
go back[PHRV] ย้อนกลับ (การสนทนา) ไปยัง, Syn. come back, get back
go back on[PHRV] กลับไปขึ้น, See also: ย้อนกลับไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow ###A. forward
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้,ซ้ำรอยเดิมไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.
irreversible(อิริเวอ'ซะเบิล) adj. กลับไม่ได้,เปลี่ยนแปลงไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irreversibility,irreversibleness n. irreversibly adv.
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร

English-Thai: Nontri Dictionary
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backward(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง
backwards(adv) ย้อนกลับ,ไปข้างหลัง,ล้าหลัง
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
return(vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน
return(vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ
reverse(vt) ย้อนกลับ,ผันกลับ,พลิกกลับ,ถอยหลัง,กลับคำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: ย้อนกลับ English: return

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top