ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปัด

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัด-, *ปัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัด[V] sweep, See also: brush away, Example: เมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญ้าหางและขาของมันก็จะปัดแมลงต่างๆ, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบก
ปัด[V] push away, See also: ward off, Example: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไป
ปัด[V] push away, See also: ward off, Example: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไป
ปัด[V] glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ปัด[V] glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ปัด[ADV] fretfully, Syn. พล่านพล่าน, Example: เด็กบางคนเมื่อไม่ได้รับการสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะลงไปนอนดิ้นปัดๆ ที่พื้นด้วยความไม่พอใจ, Thai definition: อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราดๆ อย่างปลาที่ถูกตี
ปัดขา[V] get rid of, See also: squeeze out, Syn. ปัดแข้งปัดขา, กำจัด, Example: บางคนถึงกับริษยาความก้าวหน้าของเพื่อนๆ ที่ก้าวล้ำหน้าไป ก็หาทางปัดขา เลื่อยขาเก้าอี้ เพื่อแย่งชิงตำแหน่ง หน้าที่การงาน, Thai definition: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกคนหลุดพ้นตำแหน่งหน้าที่, Notes: (ปาก)
ปัดถู[V] clean, See also: dust, sweep, tidy up, clear away, Example: จอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นถ้าไม่ได้ปัดถูทำความสะอาด, Thai definition: ปัดและถูให้สะอาด
ปัดสวะ[V] pass the buck, See also: gloss over, Example: ลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิด ไม่ควรปัดสวะให้ผู้อื่น, Thai definition: โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
ปัดโธ่[INT] Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัทโธ่, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัดว. อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราด ๆ อย่างปลาที่ถูกตี.
ปัด ๆ เป๋ ๆว. ตุปัดตุเป๋, อาการที่เดินเฉไปเฉมา.
ปัดก. ทำให้หมดไปด้วยการพัดหรือโบกเป็นต้น เช่น ปัดฝุ่น ปัดแมลงวัน
ปัดเบนไป, เฉไป, เช่น พระอาทิตย์ปัดเหนือปัดใต้ ท้ายรถปัดไปทางหนึ่ง เดินขาปัด
ปัดกระทบเรียดไป เช่น กิ่งไม้ปัดหลังคา
ปัดเกลี่ยให้เสมอกัน, เกลี่ยให้เรียบ, เช่น ปัดขนตา ปัดคิ้ว ปัดแก้ม.
ปัดน. เม็ดแก้วเป็นต้นมีรูตรงกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ เรียกว่า ลูกปัด.
ปัดขาก. ทำให้ล้มหรือเสียหลัก.
ปัดซางก. เสกเป่าให้ซางหาย.
ปัดตลอดว. มีขนขาวหรือดำเป็นแนวยาวไปตามสันหลังตั้งแต่หัวตลอดหาง เช่น แมวปัดตลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pullปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avertปัดป้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the injuryปัดป้องความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the dangerปัดป้องภยันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chair's been dusted!เก้าอี้ได้รับการปัดฝุ่น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
I took her to the station to see the engines shunt.ไปที่สถานีเพื่อดูเครื่องยนต์ปัด How I Won the War (1967)
You dropped your beads.นายทำลูกปัดหล่น Blazing Saddles (1974)
Watch your starboard. Jesus!มองกราบขวาเรือหน่อย ปัดโธ่! Jaws (1975)
The crops were swallowed by the earth, and the animals laid down and turned to dust.พืชถูกกลืนแผ่นดินโลก และสัตว์ที่วางไว้และหันไปปัดฝุ่น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
But too much rejectionมากมายนักกับการบอกปัด Labyrinth (1986)
But too much rejectionมากมายนักกับการบอกปัด Labyrinth (1986)
Come on, Ambrosious. Just close your eyes and go.ปัดโธ่ แอมโบรซิอุส ก็แค่หลับตาแล้วก็วิ่งไปเลย Labyrinth (1986)
If they think you're trying to avoid taking responsibility, it'll blow up in your face.ถ้าเธอพยายามปัดความรับผิดชอบล่ะก็ it'll blow up in your face. Akira (1988)
Lately I've been so busy in the rice paddies I only did a bit of dustingช่วงนี้ยายยู่กับการดำนา ก็เลยได้แค่ปัดฝุ่นนิดหน่อย... My Neighbor Totoro (1988)
The memories will be so thick, they'll have to brush them away from their faces.ความทรงจำจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด จนพวกเขาต้องปัดมันออกไปบ้าง Field of Dreams (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe   FR: essuyer ; épousseter
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline   FR: rejeter ; repousser
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off   FR: éliminer
ปัดฝุ่น[v. exp.] (pat fun) EN: dépoussiérer   
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir

English-Thai: Longdo Dictionary
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush[VT] ปัด
brush aside[PHRV] ปัดกวาด (ด้วยมือหรือแปรง), Syn. sweep aside
brush away[PHRV] ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), See also: ปัดออก, ปาดออก
brush over[PHRV] ปัดกวาด, See also: กวาด
dust down[PHRV] ปัดฝุ่นออกจาก (ด้วยมือ), Syn. brush down
dust off[PHRV] เอาฝุ่นออกจาก, See also: ปัดฝุ่นออกจาก
dust out[PHRV] ปัดฝุ่นออกจาก, See also: เอาฝุ่นออกจาก...ให้หมด
fiddle with[PHRV] ปัดมือหรือส่ายมือเล่นไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fidget with
dust[VT] ปัดฝุ่น, See also: กระจาย, Syn. whisk, sweep, vaccuum
flick[VT] สะบัด, See also: ปัด, ตวัด, กระตุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
arrogate(แอร'โรเกท) vt. อวดดี,แอบอ้างสิทธิปัดไปให้คนอื่น,เหมาเอาว่า. -arrogation n.
astragal(แอส'ทระกัล) n. ส่วนประดับที่เป็นคิ้ว, ลูกปัด, คิ้วลูกปัด
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
broom(vt) กวาด,ปัดกวาด,ทำความสะอาด
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: ปัด English: to brush

German-Thai: Longdo Dictionary
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
Scheibenwischer(n) |der, pl. Scheibenwischer| ที่ปัดน้ำฝนของรถยนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top