Search result for

ปัด

(75 entries)
(0.0679 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปัด-, *ปัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัด[V] sweep, See also: brush away, Example: เมื่อสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเดินผ่านไปตามกอหญ้าหางและขาของมันก็จะปัดแมลงต่างๆ, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไปด้วยการพัดหรือโบก
ปัด[V] push away, See also: ward off, Example: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไป
ปัด[V] push away, See also: ward off, Example: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไป
ปัด[V] glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ปัด[V] glass beads, Syn. ลูกปัด, Example: ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากลวดทองเหลืองถักและประดับด้วยลูกปัดคริสตัล, Thai definition: เม็ดแก้วมีรูกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆ
ปัด[ADV] fretfully, Syn. พล่านพล่าน, Example: เด็กบางคนเมื่อไม่ได้รับการสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะลงไปนอนดิ้นปัดๆ ที่พื้นด้วยความไม่พอใจ, Thai definition: อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราดๆ อย่างปลาที่ถูกตี
ปัดขา[V] get rid of, See also: squeeze out, Syn. ปัดแข้งปัดขา, กำจัด, Example: บางคนถึงกับริษยาความก้าวหน้าของเพื่อนๆ ที่ก้าวล้ำหน้าไป ก็หาทางปัดขา เลื่อยขาเก้าอี้ เพื่อแย่งชิงตำแหน่ง หน้าที่การงาน, Thai definition: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกคนหลุดพ้นตำแหน่งหน้าที่, Notes: (ปาก)
ปัดถู[V] clean, See also: dust, sweep, tidy up, clear away, Example: จอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นถ้าไม่ได้ปัดถูทำความสะอาด, Thai definition: ปัดและถูให้สะอาด
ปัดสวะ[V] pass the buck, See also: gloss over, Example: ลูกผู้ชายทำผิดต้องกล้ารับผิด ไม่ควรปัดสวะให้ผู้อื่น, Thai definition: โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
ปัดโธ่[INT] Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัทโธ่, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัดว. อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราด ๆ อย่างปลาที่ถูกตี.
ปัด ๆ เป๋ ๆว. ตุปัดตุเป๋, อาการที่เดินเฉไปเฉมา.
ปัดก. ทำให้หมดไปด้วยการพัดหรือโบกเป็นต้น เช่น ปัดฝุ่น ปัดแมลงวัน
ปัดเบนไป, เฉไป, เช่น พระอาทิตย์ปัดเหนือปัดใต้ ท้ายรถปัดไปทางหนึ่ง เดินขาปัด
ปัดกระทบเรียดไป เช่น กิ่งไม้ปัดหลังคา
ปัดเกลี่ยให้เสมอกัน, เกลี่ยให้เรียบ, เช่น ปัดขนตา ปัดคิ้ว ปัดแก้ม.
ปัดน. เม็ดแก้วเป็นต้นมีรูตรงกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่าง ๆ เรียกว่า ลูกปัด.
ปัดขาก. ทำให้ล้มหรือเสียหลัก.
ปัดซางก. เสกเป่าให้ซางหาย.
ปัดตลอดว. มีขนขาวหรือดำเป็นแนวยาวไปตามสันหลังตั้งแต่หัวตลอดหาง เช่น แมวปัดตลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pullปัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avertปัดป้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the injuryปัดป้องความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the dangerปัดป้องภยันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
You're not beating a carpet.นี่ไม่ใช่ปัดฝุ่นบนพรมนะ Lancelot (2008)
- For Pete's sake, Jones, we're not in school!ไม่เหมือนกับที่เขาว่ากัน/ปัดโธ่ โจนส์ เราไม่ได้อยู่ในโรงเรียน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Grab it. - Just grab it, Indy.จับสิ ปัดโธ่ อินดี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Files says that your donor was Ana Christina Martinezไม่ กระจกตา ไม่ใช่อวัยวะหลัก มันเหมือนแค่ ที่ปัดน้ำฝนรถยนต์ The Eye (2008)
Because she tortures you with her refusal?เพราะความทรมาน จากคำบอกปัดของนางน่ะรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
Mr. Mayor, you were elected in a campaign to clean up the city.ท่านนายก คุณถูกเลือกมาเพราะนโยบาย ปัดกวาดเมืองนี้ The Dark Knight (2008)
Whatever chance you gave us at fixing our city dies with Harvey's reputation.โอกาสที่คุณให้เราปัดกวาดเมือง ตายไปกับเดนท์ The Dark Knight (2008)
You're trying to shirk your responsibilities as a mother;คุณพยายามทีี่่จะปัดความรับผิดชอบของการเป็นแม่ Changeling (2008)
A boy who may have still been alive while you were wasting valuable time denying you had done anything wrong!ซึ่งอาจจะยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่คุณมัวแต่เสียเวลาอันมีค่าไปกับ การปัดความรับผิดชอบ! Changeling (2008)
You can sweep the chimney. Won't that be nice?เธอยังสามารถปัดกวาดปล่องไฟได้อยู่ ไม่ดีรึไง? The House Bunny (2008)
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ Frost/Nixon (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัด[v.] (pat) EN: wipe ; sweep ; dust ; brush away ; clear away ; swipe   FR: essuyer ; épousseter
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline   FR: rejeter ; repousser
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off   FR: éliminer
ปัดฝุ่น[v. exp.] (pat fun) EN: dépoussiérer   
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir

English-Thai: Longdo Dictionary
buckpassing(n adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., R. avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brush[VT] ปัด
brush aside[PHRV] ปัดกวาด (ด้วยมือหรือแปรง), Syn. sweep aside
brush away[PHRV] ปัด(กวาด)หรือปาดออก (ด้วยมือหรือแปรง), See also: ปัดออก, ปาดออก
brush over[PHRV] ปัดกวาด, See also: กวาด
dust down[PHRV] ปัดฝุ่นออกจาก (ด้วยมือ), Syn. brush down
dust off[PHRV] เอาฝุ่นออกจาก, See also: ปัดฝุ่นออกจาก
dust out[PHRV] ปัดฝุ่นออกจาก, See also: เอาฝุ่นออกจาก...ให้หมด
fiddle with[PHRV] ปัดมือหรือส่ายมือเล่นไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fidget with
dust[VT] ปัดฝุ่น, See also: กระจาย, Syn. whisk, sweep, vaccuum
flick[VT] สะบัด, See also: ปัด, ตวัด, กระตุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
arrogate(แอร'โรเกท) vt. อวดดี,แอบอ้างสิทธิปัดไปให้คนอื่น,เหมาเอาว่า. -arrogation n.
astragal(แอส'ทระกัล) n. ส่วนประดับที่เป็นคิ้ว, ลูกปัด, คิ้วลูกปัด
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
burr(เบอร์) n. เสี้ยน,มีดตัด,เครื่องขูดแงะฟัน,เครื่องขูดแงะกระดูก,ส่วนที่ยื่นที่หยาบ หัวที่เป็นขนปัด
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
broom(vt) กวาด,ปัดกวาด,ทำความสะอาด
brush(vi,vt) แปรง,ทำความสะอาด,ปัด,ทา
char(vi,vt) เผา,ทำให้เป็นถ่าน,ไหม้เกรียม,ทำงานเล็กๆน้อยๆ,ปัดกวาดบ้าน
clear(vt) ทำให้กระจ่าง,ทำให้หมด,ปราบ,เก็บกวาด,ขจัด,ปัดกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: ปัด English: to brush

German-Thai: Longdo Dictionary
putzen(vt) |putzte, hat geputzt| ปัดฝุ่น
Scheibenwischer(n) |der, pl. Scheibenwischer| ที่ปัดน้ำฝนของรถยนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top