ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

il

IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -il-, *il*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก <A HREF=http://www.mozilla.org>www.mozilla.org</A>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
il(prf) ใน
ile(suf) สามารถ
ilk(n) ประเภท, See also: จำพวก, ชนิด, Syn. sort
ilk(adj) เหมือนกัน, See also: คล้ายกัน
ill(adj) เกลียดชัง, See also: ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ, Syn. hostile, unfriendly, unkind, Ant. friendly, kind
ill(n) ความเจ็บป่วย, See also: ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย, Syn. ailment, illness, sickness
ill(adj) เจ็บป่วย, See also: ป่วย, ไม่สบาย, Syn. sick, unhealthy, unwell, Ant. healthy, well
ill(n) โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
ill(adv) ไม่ดี, See also: แย่, ไม่เหมาะสม, Syn. badly, inadequately, inappropriately, Ant. adequately, appropriately
ill(adj) เลว, See also: ร้าย, ชั่วร้าย, Syn. bad, evil, immoral, Ant. good, moral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
il-abbr. ดูลบล้าง, ปฏิเสธ
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย, ส่วนหน้าของhindgutของแมลง
ileusลำไส้อืด
ilium(อิล'เลียม) n. กระดูกตะโพก -pl. ilia
ilk 1(อิลคฺ) n. ตระกูล, จำพวก, ชนิด, แหล่ง adj. เหมือนกัน -pron. แต่ละ, ชิ้นละ, อันละ, Syn. kind
ill(อิล) adj., adv. ไม่สบาย, ป่วย, เป็นโรค, เลว, ชั่ว, น่ารังเกียจ, ไม่เหมาะสม, ยุ่งยาก, ไม่ชำนาญ, มุ่งร้าย. n. ความเลว, ผลร้าย, อันตราย, โชคร้าย, บาดเจ็บ, โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick, evil, harm
ill fameชื่อเสียงไม่ดี, ชื่อเสียงเลว
ill willความมุ่งร้าย, เจตนาร้าย, ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ, ทะลึ่ง, ไม่บังควร, อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
ill-at-easeadj. ไม่สะดวก, ไม่สบายใจ, Syn. uneasy

English-Thai: Nontri Dictionary
ill(adj) ไม่ดี, ป่วย, ไม่บริบูรณ์, เลว, ชั่วร้าย
ill(adv) อย่างชั่วร้าย, อย่างเลว, อย่างไม่สะดวก, อย่างลำบาก
ill(n) เรื่องร้าย, ความเจ็บป่วย, อันตราย, ผลร้าย
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู, ความไม่จริงใจ, ความมุ่งร้าย
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี, ขุ่นข้องหมองใจ, มีเจตนาร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี, มีอารมณ์ร้าย
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ, กดขี่ข่มเหง, รังแก, ทำไม่ดี
illative(adj) ที่เป็นผลลัพธ์, เกี่ยวกับการสรุป
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย, ที่ผิดกฎ, ที่ผิดกติกา
illegible(adj) อ่านไม่ออก, อ่านยาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ileac; ileal-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileal; ileac-ลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileitisลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileocaecal valve; valve, ileocecal; valve, ileocolicลิ้นลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileocecal valve; valve, ileocaecal; valve, ileocolicลิ้นลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileocolic valve; valve, ileocaecal; valve, ileocecalลิ้นลำไส้เล็กต่อลำไส้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ileusลำไส้อืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iliac-กระดูกปีกสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iliumกระดูกปีกสะโพก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ileitisอิเลอัม, ลำไส้เล็กอักเสบ; ลำไส้เล็กอีเลอัมอักเสบ; อิเลอัมอักเสบ [การแพทย์]
Ileitis, Acute Terminalการอักเสบเฉียบพลันของลำไส้เล็กส่วนปลาย [การแพทย์]
Ileitis, Regionalลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ [การแพทย์]
Ileo-Colostomyเชื่อมต่ออิเลียมเข้ากับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Ileocecalบริเวณที่ลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่ [การแพทย์]
Ileocecal Orificeบริเวณไอลีโอซีคัล [การแพทย์]
Ileocecal Valveลิ้นอีเลโอซิคัล, ลิ้นอิเลโอซีคัม, ลิ้นไอลีโอซีคัล, หูรูดอีลิโอซิคัม [การแพทย์]
Ileocolitisลำไส้เล็กและใหญ่อักเสบ, การอักเสบของลำไส้ [การแพทย์]
Ileorectal Anastomosisเชื่อมอิเลียมกับเรคตัม [การแพทย์]
Ileostomyลำไส้เล็กอีเลอัม, การตัด; อิเลอัม, การผ่าตัดเปิดลำไส้เล็ก; เปิดอีเลียมออกทางด้านหน้าท้อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ill(slang) ยอดเยี่ยม
illusionist(n) นักมายากล (เป็นคำนามนะครับ)
illusionistนักเนรมิตภาพลวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Il Mare" IL MARE " ลิขิตรักข้ามเวลา Il Mare (2000)
P.S. How did you know this place is called Il Mare?ป.ล. คุณรู้ได้ยังไงว่าบ้านหลังนี้ชื่อ "อิล มาเร่" Il Mare (2000)
He was wandering around Il Mare when I found him.ตอนที่ฉันเจอมัน มันก็เดินไปเดินมาอยู่แถวๆ "อิล มาเร่" นี่ล่ะ Il Mare (2000)
Il Mare looks like a lonely place.ฉันหวังว่าคุณจะค้นพบความสงบในตัวคุณ Il Mare (2000)
Il Mare can make you feel so alone."อิล มาเร่" สามารถทำให้คนรู้สึกเดียวดายได้นะ Il Mare (2000)
You wished me good fortune at Il Mare.คุณขอให้ "อิล มาเร่" นำโชคดีมาสู่ผม Il Mare (2000)
There is no band! Il n'y a pas d'orchestre.ไม่มีวงดนตรี Mulholland Dr. (2001)
Il n'y a pas d'orchestre.ไม่มีวงดนตรี Mulholland Dr. (2001)
Are you Jin Seok Lee from the 12th infantry who participated in the battle of Doom Il Yung?ฮัลโหล? ผมและทีมการขุดค้นทางโบราณคดีสงครามเกาหลี. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
That's the Jae Il High school Uniform. What size do you need?เครื่องแบบโรงเรียนโจอิลใช่มั้ยคะ.ใส่ไซส์อะไรคะ? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
- Bravo il mio amico! - Way to go, buddy!ไชโย วิธีที่จะไปเพื่อน! Cars (2006)
Wow. Spero che il tuo amico si riprenda.ว้าวเจ๊ที่พัก Cars (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
il60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
ilA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
ilAfter being ill for a long time, Jane turned into a couch potato.
ilAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
ilAlas, what ill luck has befallen me!
ilA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
ilA mirage is said to be an illusion.
ilA newborn baby is liable to fall ill.
ilAn illustration may make the point clear.
ilAnn seems to be ill.
ilA qilin with a king too has no limit on its lifespan, but this illness alone admits of no remedy.
ilAs a consequence of overwork, he became ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพมายา(n) illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
หวยใต้ดิน(n) illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai Definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน
นอกสมรส(adj) unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
สิ่งลวงตา(n) illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
โรคภัยไข้เจ็บ(n) illness, See also: sickness, disease
ภาพลวงตา(n) illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai Definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ภรรยานอกสมรส(n) illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count Unit: คน
ผู้ไม่รู้หนังสือ(n) illiterate, Example: ประชากรในหมู่บ้าน ยังมีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสืออีกมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่อยู่ในภาวะไม่รู้หนังสือ คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ลูกไม่มีพ่อ(n) illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained
แอนตาซิล[Aēntāsin] (tm) EN: Antacil  FR: Antacil [ m ]
แอนติลอการิทึม[aēntiløkāritheum] (n) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [ m ]
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอร์พอร์ตเรลลิงก์[aēphøt rēn ling] (n, exp) EN: airport rail link
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IL IH1 L
ILL IH1 L
ILO AY1 L OW0
ILK IH1 L K
ILG IH1 L G
ILA IY1 L AH0
ILER AY1 L ER0
ILES AY1 L Z
ILBO IH1 L B OW0
ILAN IY2 L AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ILO (n) ˌaɪˌɛlˈou (ai2 e2 l ou1)
ilk (n) ˈɪlk (i1 l k)
ill (n) ˈɪl (i1 l)
ilex (n) ˈaɪlɛks (ai1 l e k s)
ills (n) ˈɪlz (i1 l z)
Ilkley (n) ˈɪlkliː (i1 l k l ii)
ilexes (n) ˈaɪlɛksɪz (ai1 l e k s i z)
illume (v) ˈɪlˈuːm (i1 l uu1 m)
ill-use (v) ˈɪl-jˈuːz (i1 l - y uu1 z)
illegal (j) ˈɪlˈiːgl (i1 l ii1 g l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] illegal; to break the law, #1,906 [Add to Longdo]
非法[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, ] illegal, #2,452 [Add to Longdo]
生病[shēng bìng, ㄕㄥ ㄅㄧㄥˋ, ] ill; sick, #6,137 [Add to Longdo]
梦幻[mèng huàn, ㄇㄥˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] illusion, #7,729 [Add to Longdo]
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious, #8,122 [Add to Longdo]
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]
亮度[liàng dù, ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] illumination, #9,852 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, ] illustrious; manifest, #12,002 [Add to Longdo]
光照[guāng zhào, ㄍㄨㄤ ㄓㄠˋ, ] illumination, #16,156 [Add to Longdo]
文盲[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, ] illiterate, #16,949 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน
Bild(n) |das, pl. Bilder| ภาพ
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Milliarde(n) |die, pl. Milliarden| พันล้าน
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illumination { f }illumination [Add to Longdo]
Illusion { f }rope of sand [Add to Longdo]
Illusion { f }; Täuschung { f } | Illusionen { pl } | sich einer Illusion hingebenillusion | illusions | to cherish an illusion [Add to Longdo]
Illustration { f }; Abbildung { f }illustration [Add to Longdo]
Illustrationsvermerk { m }statement of illustrations [Add to Longdo]
Illustrator { m }illustrator [Add to Longdo]
Illustrierte { f }glossy; magazine; mag [Add to Longdo]
illegal; widerrechtlich; unerlaubt { adj } | illegaler; widerrechtlicher; unerlaubter | am illegalsten; am widerrechtlichsten; am unerlaubtestenillegal | more illegal | most illegal [Add to Longdo]
illegal { adv }illegally [Add to Longdo]
illusorisch { adj }illusory; illusive [Add to Longdo]
illusorisch { adv }illusorily; illusively [Add to Longdo]
illuster { adj }illustrious [Add to Longdo]
illuster { adv }illustriously [Add to Longdo]
illustrieren; bebildern; veranschaulichen | illustrierend; bebildernd; veranschaulichend | illustriert; bebildert; veranschaulicht | illustriert; bebildert; veranschaulicht | illustrierte; bebilderte; veranschaulichteto illustrate | illustrating | illustrated | illustrates | illustrated [Add to Longdo]
Ileitis { f }; Entzündung des Krummdarms [ med. ]ileitis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย, เขา, มัน
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
il n'y a que(phrase) มีเพียงสิ่งนั้นๆสิ่งเดียวเท่านั้น เช่น Il n'y a que toi qui me comprends. = มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉัน
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง, See also: il fait, il fait du soleil
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ, อุปกรณ์, Syn. l'instrument

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to, adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻想[げんそう, gensou] Illusion, Vision, Traum, Traumbild [Add to Longdo]
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Il- \Il-\
   A form of the prefix in-, not, and in-, among. See {In-}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 il
   adj 1: being nine more than forty [syn: {forty-nine}, {49},
       {il}]
   n 1: a midwestern state in north-central United States [syn:
      {Illinois}, {Prairie State}, {Land of Lincoln}, {IL}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IL
     Instruction List
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 il /il/ 
  he; him; it

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 il
  the

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 il
  All Souls' Day

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top