ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illative-, *illative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
illative(adj) ที่เป็นผลลัพธ์, เกี่ยวกับการสรุป

Japanese-English: EDICT Dictionary
入格[にゅうかく, nyuukaku] (n, adj-no) { ling } illative [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kitzelndtitillative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illative \Il"la*tive\, a. [L. illativus: cf. F. illatif.]
   Relating to, dependent on, or denoting, illation;
   inferential; conclusive; as, an illative consequence or
   proposition; an illative word, as then, therefore, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Illative conversion} (Logic), a converse or reverse
    statement of a proposition which in that form must be true
    because the original proposition is true.
 
   {Illative sense} (Metaph.), the faculty of the mind by which
    it apprehends the conditions and determines upon the
    correctness of inferences.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illative \Il"la*tive\, n.
   An illative particle, as for, because.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illative
   adj 1: relating to or having the nature of illation or
       inference; "the illative faculty of the mind" [syn:
       {inferential}, {illative}]
   2: resembling or dependent on or arrived at by inference; "an
     illative conclusion"; "inferential reasoning" [syn:
     {illative}, {inferential}]
   3: expressing or preceding an inference; "`therefore' is an
     illative word"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top