Search result for

ชนิด

(105 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชนิด-, *ชนิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนิด[N] kind, See also: sort, type, Syn. ประเภท, Example: สินค้าราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้
ชนิดเม็ด[N] tablet, See also: pill type, Example: วิตามินรวมทั้งชนิดเม็ด และน้ำ มีวิตามินเออยู่ 2,000-6,000 ยูนิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชนิด(ชะ-) น. อย่าง เช่น มี ๒ ชนิด คนชนิดนี้.
กระดูกอึ่งชนิด D. lanceolatum (Dunn) Schindl. ขึ้นตามป่าผลัดใบที่มีต้นไผ่ สูงประมาณ ๑ เมตร ใบรูปไข่กลับ โคนใบสอบ, กระดูกเขียด แกลบหนู แกลบหูหนู แปรงหูหนู หรือ อึ่งใหญ่ ก็เรียก
กระท่อมขี้หมูชนิด M. rotundifolia (Roxb.) Kuntze ใบกลม โคนใบเว้า ขนาดใหญ่กว่าชนิดแรก, กระทุ่มขี้หมู กระทุ่มหมู หรือ ตุ้มกว้าว ก็เรียก.
ทอง ๒ชนิด B. superba Roxb. เป็นไม้เถา, ทองเครือ หรือ ตานจอมทอง ก็เรียก.
ใบเงินชนิด P. albomarginatum Radlk. ใบสีเขียว ขอบขาว ช่อดอกยาว ดอกสีขาวกลางดอกมีประสีม่วงชมพู
ผกากรองชนิด L. trifolia L. ขึ้นในป่าโปร่งระดับสูงทางภาคเหนือ ลำต้นกลม ดอกสีม่วง.
พรรณชนิด เช่น พรรณพืช พรรณไม้ พรรณสัตว์.
เภทชนิด, อย่าง.
วัณณะชนิด, อย่าง. (ป.; ส. วรฺณ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speciesชนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesชนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
speciesชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coal typeชนิดของถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bradytelicชนิดดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biological speciesชนิดทางชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coenospeciesชนิดทางนิเวศน์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
subspeciesชนิดย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conspecificชนิดเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conspecificชนิดเดียวกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parts of speechชนิดของคำทางไวยากรณ์ [TU Subject Heading]
Waste Categories ชนิดของเสีย, ประเภทของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Adult Typeชนิดผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่ [การแพทย์]
Aerosolชนิดกระป๋องอัดความดัน, ฉีดพ่น, วิธีพ่น [การแพทย์]
Affinity Form, Highชนิดที่สามารถจับออกซิเจนได้ดี [การแพทย์]
Analytical Gradeชนิดที่บริสุทธิ์ [การแพทย์]
Anthropophilicชนิดที่อาศัยอยู่ในคน, นิสัยชอบเลือดคน, ติดต่อกันระหว่างคนด้วยกันเท่านั้น, แมลงที่ชอบกัดดูดเลือดจากคน [การแพทย์]
Arm Type, Upperชนิดแขนท่อนบน [การแพทย์]
Arterial Formชนิดหลอดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
Taub and kutner, check out the donor. Find out which cancer- He didn't die of cancer.ทั๊บ, คัทเนอร์ เชคประวัติผู้บริจาค หาให้เจอว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน Not Cancer (2008)
Any type of cancer? I don't know.มะเร็งบางชนิด ฉันไม่รู้ Not Cancer (2008)
But three unproven, untested drugs?มียาสามชนิดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ Adverse Events (2008)
First drug--ยาชนิดที่ 1 Adverse Events (2008)
Second drug.ยาชนิดที่ 2 Adverse Events (2008)
(Kutner) which is the third drug?ยาชนิดที่ 3คืออะไร Adverse Events (2008)
If it's two, we have to knowถ้ามันมี 2 ชนิดเราก็จะรู้ Adverse Events (2008)
Because every other month He was on all three drugs simultaneously.เพราะว่าเค้าทดลองยา 3 ชนิด Adverse Events (2008)
Some are never heard from again.บางชนิดก็ไม่เคยกินซ้ำ Adverse Events (2008)
But some get released.บางชนิดก็ยังคงกินต่อ Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชนิดของกระดาษ[n. exp.] (chanit khøng kradāt) EN: type of paper   
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]
ชนิดหนึ่ง[n. exp.] (chanit neung) EN: a species   FR: une espèce [f]
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type   
ชนิดเลือดเย็น[xp] (chanit leūat yen) FR: espèce à sang froid [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipasto[N] ชนิดของเครื่องแต่งกลิ่นปรุงรส
bracket[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. category
cast[N] ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
genre[N] ชนิด, See also: ประเภท, จำพวก, แบบ, Syn. kind, sort, type, style
kind[N] ชนิด, See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ, Syn. type, group
part of speech[N] ชนิดของคำ, See also: ประเภทของคำ, Syn. grammatical form, word class, lexeme
race[N] กลุ่ม, See also: ชนิด, ประเภท, จำพวก, Syn. tribe
sort[N] ชนิด, See also: จำพวก, ประเภท, แบบ, Syn. class, genus, sort, type, genre, caste
species[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. class, genus, order, rank, sort, type
subspecies[N] ชนิดย่อย (พืช, สัตว์), See also: จำพวกย่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthomaกลุ่มของเซลล์แบนของพวก prickle cell ซึ่งอาจเป็นเนื้องอกชนิดต่าง ๆ
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
accipiter(แอคซิพ' พิเทอะ) n. เหยี่ยวชนิดหนึ่ง (family Accipitridae)

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alder(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
ape(n) ลิงชนิดหนึ่ง
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beaver(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
blackberry(n) ผลไม้ชนิดหนึ่ง
brand(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Teratomasชนิดของเนื้องอกเซลล์เชื้อโรคที่อาจมีหลายชนิดที่แตกต่างกันของเนื้อเยื่อ, เช่นผม, กล้ามเนื้อ, และกระดูก. เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในรังไข่ในผู้หญิงลูกอัณฑะในผู้ชายและกระดูกในเด็ก

German-Thai: Longdo Dictionary
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
course(n) n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย)
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top