ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

暧昧

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暧昧-, *暧昧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if there's anything I can't stand, it's vagueness.[CN] 如果我有受不了的事情 那就是暧昧 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
That girl likes things vague, strange, ambiguous.[CN] 女孩子总喜欢含糊不清 搞暧昧 Love on the Run (1979)
We're not having an affair. He's married. He happens to think I'm neat.[CN] 我们没有暧昧关系 他结婚了,他觉得我很纯 Annie Hall (1977)
Wine for dinner sounds so gay![CN] 餐酒... 听起来多暧昧 Shadow of a Doubt (1943)
I don't like things fuzzy and vague and ambiguous.[CN] 我可不喜欢暧昧不清 Bed & Board (1970)
I've noticed that the more we doubt, the more we cling to a false lucidity, in the hope of rationalizing what feelings made murky and obscure.[CN] 我注意到我们更加猜忌了 我们紧抱在一起有了 更多的虚伪的透明 我希望能够把暧昧的 感觉趋向于合理化 Contempt (1963)
But the chief of staff doesn't go in for double talk.[CN] 但是参谋总长 可不喜欢讲暧昧不清的话 Tora! Tora! Tora! (1970)
That sounds vaguely obscene.[CN] 听起来暧昧淫荡 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
He's partial to the sort of girl who was killed.[CN] 他和青楼女子关系暧昧 The Night of the Generals (1967)
Well, it was to the effect that, in view of the nebulous and inexplicit nature of your remit, the arguably marginal and peripheral nature of your influence on decisions within the political process, there could be a case for restructuring their action priorities[CN] 这段对话是说 Well, it was to the effect that, 考虑到您的职责定位暧昧不明 in view of the nebulous and inexplicit nature of your remit, 您在中心政治决策过程中 据信通常施加 arguably peripheral nature of your influence on decisions The Death List (1981)
What an intimate and sensual sight![CN] 多么暧昧性感的风景! Taxi Girl (1977)
It's all a little blurry.[CN] 这是暧昧 The Man Who Fell to Earth (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top