ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bastard

B AE1 S T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastard-, *bastard*, bastar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bastard(adj) นอกสมรส, Syn. illegitimate
bastard(n) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ), Syn. illegitimate child
bastardy(n) ลูกนอกสมรส (คำโบราณ), See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. illegitimate child
bastardise(vt) ทำให้มีด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง จนคุณภาพต่างจากของเดิม, Syn. debauch, Ant. improve
bastardize(vt) ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง จนคุณภาพต่างจากของเดิม, Syn. debauch, Ant. improve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard

English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bastardลูกนอกสมรส [ดู child born out of wedlock] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All bastards like you!ทุกคนเลวเหมือนแกนี่แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
One bastard goes in another comes out.ไอ้เลวตัวหนึ่งเข้าไป อีกตัวก็ออกมา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We get rid of these bastards then we begin making money on those Yankees.เฉดหัวพวกเฮงซวยนี่ไป... ...แล้วเริ่มทำเงิน จากพวกแยงกี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Make a ring round him. - No, let the bastards see.ไม่ปล่อยให้ไอ้เห็น How I Won the War (1967)
- One bastard stinks to high heaven.ไอ้หนึ่งลงไปที่ถนน เหม็นไปสวรรค์สูง How I Won the War (1967)
The little bastard shot me in the ass!ไอ้เด็กเปรตนั่นยิงเข้าที่ก้นฉัน Blazing Saddles (1974)
Wait till we get them silly bastards down in that rock pile.รอให้พวกโง่นั่นไปถึงเเนวโขดหินก่อนเถอะ Jaws (1975)
I want those little paint-happy bastards caught and hung up by their Buster Browns.ผมอยากให้คุณตามจับ พวกที่ชอบมือบอนมาเเขวนประจาน Jaws (1975)
I don't know what that bastard shark's going to do with it.ผมไม่รู้เหมือนกันว่า ฉลามจะทําอะไรกับมัน Jaws (1975)
Reggie's the last he'll ever get... 'cause we're gonna run that tall bastard straight down to hell.เร็จจี้จะเป็นรายสุดท้าย เราจะต้องส่งไอ้โย่งเปรตนั่นลงนรกไปซะ Phantasm (1979)
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก Airplane! (1980)
The bastards are ours now!พวกเขาเป็นของเราเองตอนนี้ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bastardAll those bastards do is complain.
bastardBastard hung up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุตรนอกสมรส(n) bastard, Syn. ลูกนอกสมรส, Example: พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุตรนอกสมรสของนักการเมืองชื่อดัง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมานอกกฎหมาย
ลูกไม่มีพ่อ(n) illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
ไอ้เวร(n) bastard, Syn. ไอ้เลว, Example: คุณไม่รู้อะไร ไอ้เวรนี่ทำผมฉิบหายมาเยอะแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [m]
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASTARD B AE1 S T ER0 D
BASTARDS B AE1 S T ER0 D Z
BASTARD'S B AE1 S T ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bastard (n) bˈaːstəd (b aa1 s t @ d)
bastards (n) bˈaːstədz (b aa1 s t @ d z)
bastardy (n) bˈaːstədiː (b aa1 s t @ d ii)
bastardies (n) bˈaːstədɪz (b aa1 s t @ d i z)
bastardize (v) bˈæstədaɪz (b a1 s t @ d ai z)
bastardized (v) bˈæstədaɪzd (b a1 s t @ d ai z d)
bastardizes (v) bˈæstədaɪzɪz (b a1 s t @ d ai z i z)
bastardizing (v) bˈæstədaɪzɪŋ (b a1 s t @ d ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, ] bastard (insult); son of a bitch, #20,532 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] bastard carp; sand perch, #59,899 [Add to Longdo]
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] bastard; scoundrel; rogue, #65,889 [Add to Longdo]
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, ] bastard; commoner son of royalty, #70,102 [Add to Longdo]
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄦ˙, / ] bastard; slob; asshole [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastard {m}; Kreuzung {f} | Bastarde {pl}bastard | bastards [Add to Longdo]
Schmutztitel {m}bastard title [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスター[basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P) [Add to Longdo]
貴様[きさま, kisama] (pn,adj-no) (1) (sens) (derog) you; you bastard; you son of a bitch; (2) (arch) (pol) you [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil [Add to Longdo]
小翼羽[しょうよくう, shouyokuu] (n) alula; bastard wing [Add to Longdo]
小倅;小せがれ[こせがれ, kosegare] (n) (1) (hum) (See 倅・1) one's son; (2) (See 倅・2) you little bastard; you little brat [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
糞垂れ;糞っ垂れ[くそたれ(糞垂れ);くそったれ(糞っ垂れ), kusotare ( fun tare ); kusottare ( fun tsu tare )] (n) (derog) shithead; bastard [Add to Longdo]
平目;鮃;比目魚[ひらめ;ヒラメ, hirame ; hirame] (n) (1) (uk) flounder (esp. the large-tooth flounders of family Paralichthyidae, but also lefteye flounders of family Bothidae); (2) bastard halibut; olive flounder (Paralichthys olivaceus) [Add to Longdo]
鼬萩[いたちはぎ;イタチハギ, itachihagi ; itachihagi] (n) (uk) false indigo (Amorpha fruticosa); bastard indigo; leadwort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastard \Bas"tard\, a.
   1. Begotten and born out of lawful matrimony; illegitimate.
    See {Bastard}, n., note.
    [1913 Webster]
 
   2. Lacking in genuineness; spurious; false; adulterate; --
    applied to things which resemble those which are genuine,
    but are really not so.
    [1913 Webster]
 
       That bastard self-love which is so vicious in
       itself, and productive of so many vices. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. Of an unusual or irregular make or proportion; as, a
    bastard musket; a bastard culverin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Print.) Abbreviated, as the half title in a page
    preceding the full title page of a book.
    [1913 Webster]
 
   {Bastard ashlar} (Arch.), stones for ashlar work, roughly
    squared at the quarry.
 
   {Bastard file}, a file intermediate between the coarsest and
    the second cut.
 
   {Bastard type} (Print.), type having the face of a larger or
    a smaller size than the body; e. g., a nonpareil face on a
    brevier body.
 
   {Bastard wing} (Zool.), three to five quill feathers on a
    small joint corresponding to the thumb in some mammalia;
    the alula.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastard \Bas"tard\, n. [OF. bastard, bastart, F. b?tard, prob.
   fr. OF. bast, F. b?t, a packsaddle used as a bed by the
   muleteers (fr. LL. bastum) + -ard. OF. fils de bast son of
   the packsaddle; as the muleteers were accustomed to use their
   saddles for beds in the inns. See Cervantes, "Don Quixote,"
   chap. 16; and cf. G. bankert, fr. bank bench.]
   1. A "natural" child; a child begotten and born out of
    wedlock; an illegitimate child; one born of an illicit
    union.
    [1913 Webster]
 
   Note: By the civil and canon laws, and by the laws of many of
      the United States, a bastard becomes a legitimate child
      by the intermarriage of the parents at any subsequent
      time. But by those of England, and of some states of
      the United States, a child, to be legitimate, must at
      least be born after the lawful marriage. --Kent.
      Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. (Sugar Refining)
    (a) An inferior quality of soft brown sugar, obtained from
      the sirups that have already had several boilings.
    (b) A large size of mold, in which sugar is drained.
      [1913 Webster]
 
   3. A sweet Spanish wine like muscatel in flavor.
    [1913 Webster]
 
       Brown bastard is your only drink.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A writing paper of a particular size. See {Paper}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bastard \Bas"tard\, v. t.
   To bastardize. [Obs.] --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cod \Cod\, n. [Cf. G. gadde, and (in Heligoland) gadden, L.
   gadus merlangus.] (Zool.)
   An important edible fish ({Gadus morrhua}), taken in immense
   numbers on the northern coasts of Europe and America. It is
   especially abundant and large on the Grand Bank of
   Newfoundland. It is salted and dried in large quantities.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several varieties; as {shore cod}, from
      shallow water; {bank cod}, from the distant banks; and
      {rock cod}, which is found among ledges, and is often
      dark brown or mottled with red. The {tomcod} is a
      distinct species of small size. The {bastard}, {blue},
      {buffalo}, or {cultus cod} of the Pacific coast belongs
      to a distinct family. See {Buffalo cod}, under
      {Buffalo}.
      [1913 Webster]
 
   {Cod fishery}, the business of fishing for cod.
 
   {Cod line}, an eighteen-thread line used in catching codfish.
    --McElrath.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bastard
   adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus},
       {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}]
   n 1: insulting terms of address for people who are stupid or
      irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard},
      {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker},
      {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch},
      {SOB}]
   2: the illegitimate offspring of unmarried parents [syn:
     {bastard}, {by-blow}, {love child}, {illegitimate child},
     {illegitimate}, {whoreson}]
   3: derogatory term for a variation that is not genuine;
     something irregular or inferior or of dubious origin; "the
     architecture was a kind of bastard suggesting Gothic but not
     true Gothic" [syn: {bastard}, {mongrel}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bastard /bastart/ 
  mongrel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top