ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illegally

IH2 L IY1 G AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegally-, *illegally*, illegal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thus, a kid who had illegally scaled the junkyard fence might hear the dread cry, "Chopper, sic balls!"ดังนั้น เด็กที่ลักลอบเข้ามา ในเขตรั้ว อาจได้ยินเสียงร้องน่ากลัว "ช็อปเปอร์ ขย่ำไข่!" Stand by Me (1986)
While you were in prison, caught for illegally immigrating Chineseระหว่างที่แกติดคุกอยู่นะ มีการกวาดจับคนจีนที่แอบเข้าประเทศมา Failan (2001)
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย The Day After Tomorrow (2004)
You know what happens if they find out she's illegally here on a fake marriage?รู้มั้ยว่า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกนั้นรู้เข้า ว่าเค้าเข้ามาอย่างผิดกฎหมายด้วยการเล่นละครแต่งงาน Innocent Steps (2005)
You're not illegally allowing underage kids or anything are you?คุณไม่ได้อนุญาตให้เด็กต่ำกว่าเกณฑ์เข้ามาเที่ยว หรือค้าขายอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Lost his licence three years ago for illegally bringing in lion cubs.ตัวโตประมาณ 3 ปี ลักษณะเหมือนลูกสิงโต Episode #2.3 (2008)
They need a juvenile living here illegally deported back to Canada;เขาต้องการให้เราส่งตัวเด็กที่อยู่ที่นี่อย่างผิดกฏหมาย กลับไปน่ะ Changeling (2008)
I hope your stay here has convinced you not to try crossing the border illegally in the future;ฉันหวังว่า การมาอยู่ที่นี่จะทำให้เธอ ไม่พยายามข้ามกลับมา แบบผิดกฏหมายอีก ในอนาคค Changeling (2008)
You speed your way into the parole office right now, or you illegally violate, and we come looking for you.คุณจะรีบไปไหน เข้ามารายงานตัวที่สำนักงาน เดี๋ยวนี้เลย หรือคุณจะละเมิด และให้เราตามหาคุณ The Echo (2008)
Would you have this corroboration without the information extracted illegally from the vehicle?บอกเขาว่าคุณจะกำจัดข้อมูลทั้งหมด\ถ้าเขาปฏิเสธจะติดสินบน Trust Me (2009)
You mean the chips your gal pal illegally had in her possession?นายหมายถึง ชิปที่แฟนสาวนายทิ้งไว้ให้ผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอ? Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illegallyA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย(adv) unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLEGALLY IH2 L IY1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegally (a) ˈɪlˈiːgəliː (i1 l ii1 g @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegally \Il*le"gal*ly\, adv.
   In a illegal manner; unlawfully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegally
   adv 1: in an illegal manner; "they dumped the waste illegally"
       [syn: {illegally}, {illicitly}, {lawlessly}] [ant:
       {lawfully}, {legitimately}, {licitly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top