ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flickering

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flickering-, *flickering*, flicker
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Flickeringly

adv. In a flickering manner. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The flickers on the-- Fluorescent lights were flickering.พอดีชั้น 16 หลอดไฟมันวูบ ๆ Nothing to Lose (1997)
It's been flickering.มันกระพริบ ๆ มาตั้งนานแล้ว Love So Divine (2004)
He'll throw the flea-flicker!เขาจะขว้างฟลี-ฟลิคเกอร์ The Longest Yard (2005)
At 9:56 pm, the lights flicker, and you turn it off yourself.At 9: 56 pm, the lights flicker, and you turn it off yourself. Apt. (2006)
"That light which flickers far off in the distance"ดุจแสงกระพริบอันไกลโพ้น Crows Zero (2007)
- Lights flicker here. - So you have not seen -ตรงนี้แสงไฟจะน้อย ดังนั้นคุณจึงไม่เห็นมัน Paranormal Activity (2007)
A flicker of light pierces that darknessที่แสงสว่างเพียงนิดเดียว ได้ทิ่มทะลวงความมืดมิดลง A Vision's Just a Vision (2008)
It flickers and grows dim...แต่จะกระพริบริบหรี่และมัวมืดไป 24: Redemption (2008)
There were quite a few of them that were kind of low, and they were, like, flickeringมันมีบางลำของพวกมันที่อยู่ต่ำหน่อย และพวกมันก็เป็นแบบระยิบระยับ The Fourth Kind (2009)
Well, some other tenants anreported flickering lights.อย่างเช่นมีผู้เช่าบางคนบอกว่าเห็นแสงไฟวูบขึ้นมา The Monster at the End of This Book (2009)
You wanna know who we are, what the ARC is, and what the big flickering thing is behind me.คุณอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใคร ARCคืออะไร และไอ้ที่อยู่ข้างหลังผมคืออะไร Episode #3.1 (2009)
It wasn't there before. Was it flickering?มันไม่เคยมีมาก่อน ไฟอะไร? Episode #3.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flickeringThe candle's flame is flickering in the soft breeze.
flickeringThe picture (on this TV) is no good. It keeps flickering.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
flickering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flickering

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ,   /  ] flickering; sparkling; glistening; glittering #9,154 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
揺れ[ゆれ, yure] (n) vibration; flickering; jolting; tremor #9,216 [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[chirachira (P); chirachira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
チカチカ[chikachika] (adv, vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n, vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P) [Add to Longdo]
微笑の浮かんだ唇[ほほえみのうかんだくちびる, hohoeminoukandakuchibiru] (n) lips with a flickering smile [Add to Longdo]
明滅[めいめつ, meimetsu] (n, vs) flickering; blinking [Add to Longdo]
揺;揺り[ゆり, yuri] (n) vibration; flickering; jolting; tremor [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top