Search result for

ไฟฉาย

(32 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฟฉาย-, *ไฟฉาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฉาย[N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไฟฉายน. เครื่องทำความสว่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flashlightsไฟฉาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You actually keep a flashlight that doesn't need batteries in the trunk?นายเก็บไฟฉายมี่ไม่ต้องใช้แบ็ดเตอรี่ไว้ในรถ Birthmarks (2008)
Will you... please hold the flashlight for a minute?นี่นายช่วยส่องไฟฉายให้ฉันแป๊บนึง... Birthmarks (2008)
I've left my new torch in Narnia.ฉันลืมไฟฉายไว้ที่นาเนีย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I need a light.ฉันต้องการไฟฉาย Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
It's got first aid and a flashlight.มันจะมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น กับไฟฉาย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
All right, all right.ตกลง งั้นถือไฟฉายไว้ 2012 (2009)
Both of you pull it out of your butts right now or I grab a flashlight and some pliers and go exploring.มึง 2 คนดึงยาที่มันเอายัดไว้ในรูตูดมึง ออกมาสิ เดี๋ยวนี้ หรือจะให้กูเอาไฟฉายมาส่อง แล้วเอาคีมหนีบยาออกมา Peekaboo (2009)
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน The Cove (2009)
And this somehow kind of misses the point because dolphins don't have hands, so this is inherently a very one-way process.อะไรนะ? มีใครกำลังยืนอยู่ตรงนั้น? โอเค มีแสงไฟฉายกำลังมาตามทาง The Cove (2009)
and perhaps we ought to be looking at what they can give to us.ผมเห็นแสงไฟฉายแน่นอนเลย The Cove (2009)
Hello! Here, try waving the flashlight.นี่ ลองใช้ไฟฉายสิ Seep (2009)
Flashlights, radios-- only when necessary.ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร เฉพาะเท่าที่จำเป็น Air: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flashlight[N] ไฟฉาย, Syn. torch
light[N] ไฟฉาย, Syn. torch
searchlight[N] ไฟฉาย, See also: แสงไฟฉาย, Syn. flashlight, arc light, beam
spotlight[N] ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้ามาก, See also: สปอร์ตไลท์, Syn. limelight, footlight
torch[N] ไฟฉาย, Syn. flashlight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
searchlightn. n. ไฟฉาย,แสงจากไฟฉาย
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght,accent,feature
torch(ทอร์ชฺ) n. ไต้,คบไฟ,คบเพลิง,ไฟฉาย, -Phr. (carry the torch for รักกับ)
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
flashlight(n) ไฟแฟลช,แสงสัญญาณ,ไฟฉาย,ไฟสัญญาณรถตำรวจ
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ
searchlight(n) ไฟฉาย
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ
torch(n) ไต้,คบเพลิง,ไฟฉาย,คบไฟ
torchlight(n) แสงไฟฉาย,แสงไต้,แสงคบเพลิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top