Search result for

วาบ

(37 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาบ-, *วาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ[ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วาบ[ADV] flashingly, See also: glitteringly, glisteningly, Syn. วับ, วาบวับ, แปลบปลาบ, Example: เวลาวิทยุสอบถามไปแล้วสายตรวจตอบมา จะมีไฟขึ้นบนจอวาบๆ จะรู้กันว่าโกหกหรือไม่, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
วาบหวาม[ADJ] sexually attractive, See also: sexy, Example: เพราะเธอใส่ชุดวาบหวามถ่ายแฟชั่นชุดนี้ทำให้เธอถูกโหวตให้เป็นหญิงสาวที่เซ็กซี่ที่สุด, Thai definition: ที่ชวนให้รู้สึกเสียวซ่านในใจ
วาบหวาม[ADJ] sexually attractive, See also: sexy, Example: เพราะเธอใส่ชุดวาบหวามถ่ายแฟชั่นชุดนี้ทำให้เธอถูกโหวตให้เป็นหญิงสาวที่เซ็กซี่ที่สุด, Thai definition: ที่ชวนให้รู้สึกเสียวซ่านในใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาบว. อาการที่รู้สึกร้อน เย็น กลัว ตกใจ เสียวใจ เป็นต้น ขึ้นทันทีแล้วหายไปดับไป เช่น เย็นวาบ ใจหายวาบ เสียววาบ
วาบอาการที่ปรากฏขึ้นทันทีแล้วหายไป เช่น ไฟสว่างวาบ.
วาบก. ปรากฏขึ้นทันทีแล้วหายไป เช่น แสงไฟวาบขึ้น ความสำนึกผิดวาบขึ้นในใจ.
วาบหวามว. รู้สึกเสียวซ่านในใจ (มักใช้ในทางชู้สาว) เช่น พอเห็นหน้าคนรักก็รู้สึกวาบหวามใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you think there'd be some war room with lights flashing and people with clipboards?นึกว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีไฟวูบวาบ พร้อมกับกระดานใหญ่ๆ ล่ะสิ Body of Lies (2008)
I will be bundled up in clothes, barely showing any flesh.ฉันก็จะไม่ใส่เสื้อผ้าวาบหวิว The House Bunny (2008)
- All right, Son. I think we'd better be...ทั้งหมดขวาบุตร ผมคิดว่าเราควรที่จะ ... Revolutionary Road (2008)
- Is he wearing eyeliner?ไม่รู้สิ แสงวูบวาบพวกนี้มันทิ่มตา แสงต้องส่องมาที่ฉันสิ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Um, you know how it feels when you first fall in love -- the whole weak-in-the-knees, tattoo-you-on-my-chest thing?คุณคงจำความรู้สึกได้ คือตอนที่ตกหลุมรักครั้งแรกน่ะคะ ความรู้สึกแปลกๆ วาบหวาม อะไรประมาณนี้ล่ะคะ? Sex and Violence (2009)
God, that was such a rush.มันวูบวาบดีจังเลย The Twilight Saga: New Moon (2009)
That's cool. You can go bungee jumping.จะบ้าเหรอ ชอบวูบวาบแบบนี้ไปบันจี้จัมพ์โน้น The Twilight Saga: New Moon (2009)
Scary as hell, but a total rush.น่ากลัวสุดๆ แต่เสียววูบวาบดี The Twilight Saga: New Moon (2009)
-A rush?-วูบวาบเหรอ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
Lose your flashy sword?ทำดาบวูบวาบนั่นหายเหรอ Dooku Captured (2009)
Okay, I just flashed and the intelligence is in Cole's belt buckle.โอเค ผมเพิ่งวาบเห็น ข้อมูลลับอยู่ในหัวเข็มขัดของโคล Chuck Versus the Beefcake (2009)
In the upper right. It might be appendicitis.ตรงด้านขวาบน เป็นไส้ติ่งอักเสบแน่ๆเลย Dogtooth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาบ[v.] (wāp) EN: flare ; flash   FR: étinceler
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly   FR: soudainement
วาบ[adj.] (wāp-wāp) EN: sparkling   
วาบวับ[adv.] (wāp wap) EN: glitteringly   
วาบหวาม[adj.] (wāpwām) EN: sexually attractive ; sexy   
วาบแวบ[adv.] (wāp waēp) EN: intermittently   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aglitter(อะกลิท' เทอะ) adj. ส่องแสงวูบวาบ, วาววับ, Syn. glittering, sparking)
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
fulguratevi. สุกสกาว,เปล่งแสงวาบ (คล้ายฟ้าแลบ) vt. ทำลายด้วยไฟฟ้า., See also: fulguration n.
gleam(กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
glint(กลินทฺ) n. แสงวาบ,แสงระยิบระยับ,จำนวนเล็กน้อย,การปรากฎขึ้นแวบหนึ่ง, Syn. gleam,sparkle
lambency(แลม'เบินซี) n. ความแวววาบของแสงหรือเปลวไฟหรือดวงตา,สิ่งที่แวววับ,ความระยิบระยับ,สิ่งที่ระยิบระยับ
lambent(แลม'เบินทฺ) adj. แวววาบ,ระยิบระยับ,หลักแหลม,เปล่งแสงสว่างอย่างนิ่มนวล, Syn. brilliant,radiant

English-Thai: Nontri Dictionary
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top