ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แปลบปลาบ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปลบปลาบ-, *แปลบปลาบ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แปลบปลาบ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แปลบปลาบ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลบปลาบ[ADV] sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai definition: เปล่งประกายปลาบ
แปลบปลาบ[ADV] sparkling, See also: flickering, glittering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบๆ, Example: ฟ้าแลบแปลบปลาบและส่งเสียงกระหึ่ม, Thai definition: เปล่งประกายปลาบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกายน. แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจากวัตถุที่ลุกเป็นไฟ เช่น ประกายลูกไฟ, แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจากของแข็งบางอย่างที่กระทบกันอย่างแรง เช่น ดาบกระทบกันเป็นประกาย ตีเหล็กไฟเป็นประกาย, ความแวววาวที่เหลี่ยมเพชรเป็นต้นกระทบแสง, แสงแปลบปลาบอย่างแสงฟ้าแลบ, โดยปริยายหมายถึง แสงที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ตาเป็นประกาย, แสงสะท้อนจากสิ่งที่เป็นมันเป็นเงา เช่น ประกายแสงจากกระเบื้องหลังคาโบสถ์.
เหน็บ ๔น. อาการชาและเจ็บแปลบปลาบตามแขนขาเป็นต้น เกิดจากหลอดเลือดและเส้นประสาทหรืออย่างใดอย่างหนึ่งบริเวณนั้นถูกกดทับระยะหนึ่ง.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolt[N] แสงแปลบปลาบของฟ้าแล็บ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top