ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แวบวับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แวบวับ-, *แวบวับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบวับ[ADJ] flashing, See also: sparkling, twinkling, glittering, glistening, Syn. วับๆ, วับวาบ, วับวาม, วับแวบ, วับแวม, แวบวาบ, Thai definition: ระยับตา เป็นอาการของแสงหรือเงาที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แวบวับว. อาการที่แสงสว่างปรากฏอยู่ชั่วแว็บเดียวแล้วก็หายไปและปรากฏขึ้นมาใหม่ต่อเนื่องกัน เช่น ไฟจากป้ายโฆษณามีแสงแวบวับ แสงดาวแวบวับอยู่บนท้องฟ้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real prices got you shiny, sparkly things that lasted three weeks, and mom prices got you brown things that lasted forever.พวกราคาจริงจะส่องประกายแวบวับที่ฉายไปอีกสามอาทิตย์ ราคาของแม่ก็พวกของเห่ยๆ ที่ใส่ได้ตลอดไป Confessions of a Shopaholic (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวบวับ[v.] (waēpwap) EN: sparkle   
แวบวับ[adj.] (waēpwap) EN: flashing ; sparkling ; twinkling ; glittering ; glistening   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shimmery[ADJ] แวบวับ, See also: แวววาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flashlight(แฟลช'ไลทฺ) n. หลอดไฟแฟลชที่ใช้ในการถ่ายรูป,แสงสว่างแวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสัญญาณแวบวับ (ของรถดับเพลิงรถตำรวจ เป็นต้น) ,ภาพถ่ายด้วยไฟแฟลช

English-Thai: Nontri Dictionary
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top