ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แลบ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แลบ-, *แลบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แลบก. เหลื่อมหรือทำให้เหลื่อมออกจากที่เดิม (มักใช้แก่ของแบน ๆ ) เช่น แขนเสื้อชั้นในแลบ แลบลิ้น
แลบเป็นแสงแวบ ๆ ออกไป เช่น ฟ้าแลบ ไฟแลบ.
แลบลิ้นปลิ้นตาก. แลบลิ้นและปลิ้นตาแสดงอาการล้อเลียน (มักใช้แก่เด็ก).
แลบลิ้นหลอกก. แลบลิ้นแสดงอาการล้อเลียนหรือเยาะเย้ย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labradoriteแลบราโดไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
LabVIEWแลบวิว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
LabVIEWแลบวิว [TU Subject Heading]
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
I must say old Danvers keeps the house looking lovely.ต้องขอบอกว่า เเดนเวอร์สดูแลบ้านได้เรียบร้อยดี Rebecca (1940)
This should be an open-code blitz and you know it.นี้ควรจะเป็นแบบสายฟ้าแลบ เปิดรหัส Mad Max (1979)
Mira, you must look after Ba.มีรา ดูแลบาด้วยนะ Gandhi (1982)
stick your tongue out, please.แลบลิ้นออกมาสิ Spies Like Us (1985)
This is Nanny She's come to look after the houseนี่คือคุณยาย ท่านมาช่วยดูแลบ้านน่ะ My Neighbor Totoro (1988)
But it means that you and Julie will have to be in charge once I'm gone.ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ลูกกับจูลี่จะต้องดูแลบ้าน The Cement Garden (1993)
I don't mind helping but as long as I'm in charge too.ผมไม่ว่าอะไรหรอกฮะ ถ้าเผื่อผมจะมีส่วนในการดูแลบ้าน The Cement Garden (1993)
If it weren't for the lightning reflexes of--ถ้าไม่ได้แรงตอบสนองสายฟ้าแลบของ Junior (1994)
the intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ Don Juan DeMarco (1994)
A leprechaun's got his dick in the monkey's ass.ตัวแลบปิคอ่นเอาไอ้จู๋เขาใส่ลงไป มอร์แกนก็แหกปาก Good Will Hunting (1997)
But I'm quick as lightning.แต่ฉันไวยังกะสายฟ้าแลบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; show ; flash   FR: faire surgir ; faire apparaître
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue ; stick out one's tongue   FR: tirer la langue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare[VI] ี่ลุกวูบวาบ (ไฟ), See also: แลบ (เปลวไฟ), Syn. blaze, flicker, burn up
loll out[PHRV] แลบออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
disyllabic(ไดซิแลบ'บิด) adj. ซึ่งประกอบด้วย2พยางค์.
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
fulguratevi. สุกสกาว,เปล่งแสงวาบ (คล้ายฟ้าแลบ) vt. ทำลายด้วยไฟฟ้า., See also: fulguration n.
fulgurousadj. คล้ายฟ้าแลบ,เป็นลักษณะของฟ้าแลบ
fulminousadj. เกี่ยวกับฟ้าร้องและฟ้าแลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
goodman(n) คนดูแลบ้าน
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
lightning(n) ฟ้าแลบ

German-Thai: Longdo Dictionary
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top