Search result for

ฉิบ

(37 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉิบ-, *ฉิบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉิบหาย[ADV] awfully, See also: extremely, Syn. มาก, Example: เขาปัญญาอ่อนฉิบหายเลยที่ตัดสินใจลาออก, Notes: (ปาก)
ฉิบหาย[V] ruin, See also: destroy, damage, go to the dogs, Syn. หายนะ, เสียหาย, สูญเสีย, ป่นปี้, Ant. รุ่งเรือง, เจริญ, Example: พายุโซนร้อนทำให้ฉิบหายไปหลายหมู่บ้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฉิบว. อาการที่หายไปหรือจากไปเร็วเกินคาด.
ฉิบหายก. สูญหมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ป่นปี้, โดยปริยายใช้เป็นคำด่า คำแช่ง หมายความเช่นนั้น.
ฉิบหายว. มาก เช่น เก่งฉิบหาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Damn.ฉิบหาย Crazy Handful of Nothin' (2008)
Shit.ฉิบหาย Patch Over (2008)
Damn.ฉิบหาย Bit by a Dead Bee (2009)
All the guns, including your M4s, blown to shit.ปืนทั้งหมด รวมทั้ง M4 ของนายด้วย ระเบิดฉิบหายหมด Pilot (2008)
Wherever you find those guys, Bobby, I want a fat man and little boy... every inch of that goddamn place.เมื่อใดที่นายหาพวกนั้นเจอ บ๊อบบี้ ฉันต้องการตัวคนอ้วนและเด็กหนุ่ม... ทุกตารางนิ้วของที่ฉิบหายนั่น Pilot (2008)
- Shit.- บ้าฉิบ Pilot (2008)
- Oh, damn it!- ฉิบหาย Pilot (2008)
Yeah, well, there's a lot of shit up in the air right now.ใช่ ก็ดี มีแต่เรื่องฉิบหายเยอะแยะ และตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอน Pilot (2008)
Don't worry about this Mayan shit. You need to focus on your family.ไม่ต้องกังวลเรื่องมายันฉิบหายนี้ นายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของนาย Pilot (2008)
This place is a goddamn pigsty.ที่นี่สกปรกฉิบหายยังกับคอกหมู Pilot (2008)
I leave you bad boys for two minutes... and it all turns to shit!ฉันทิ้งนายไว้แค่สองนาทีไอ้ตัวแสบ... และทั้งหมดกลับฉิบหาย Pilot (2008)
Well, unlike you, maybe he's getting some much-need rest.ถึงยังไงก็คงไม่เหมือนเจ้าหรอก มันอาจกำลังนอนพักสบายใจเฉิบอยู่ก็ได้ Rookies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
ฉิบหาย[adv.] (chiphāi) EN: all gone ; nothing left   

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perish[VI] พังทลาย, See also: ฉิบหาย, ย่อยยับ, Syn. suffer, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
downfalln. ความหายนะ,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตกลงมาอย่างแรงหรืออย่างกะทันหัน, See also: downfallen adj. ดูdownfall, Syn. overthrow
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded,damned
pest(เพสทฺ) n. สัตว์ที่รบกวนหรือทำลาย,สิ่งที่รบกวนหรือทำลาย,โรคติดต่อที่ทำลาย (โดยเฉพาะกาฬโรค) . -Id. (Pest on (upon) him ปล่อยให้เขาฉิบหาย), Syn. nuisance,pestilence,annoyance,worry
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
lost(adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป
perdition(n) ความหายนะ,นรก,ความตาย,ความสูญสิ้น,ความฉิบหาย
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top