ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุกใส

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุกใส-, *สุกใส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกใส[ADJ] bright, See also: beaming, brilliant, effulgent, fulgent, incandescent, lambent, lucent, lucid, luminous, lu, Syn. ผ่องใส, สุกปลั่ง, เปล่งปลั่ง, Example: ูเพชรเม็ดนี้น้ำงามสุกใส ส่องประกายราวกับจะหยด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุกใสว. แวววาว, แจ่มใส, เช่น ดวงตามีประกายสุกใส คืนนี้ท้องฟ้ามีดาวสุกใส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brilliant blue-white.สุกใส สีฟ้าขาว Contact (1997)
Like a flower... like a star... you're the loveliest girl in the world...ลูกคือดอกไม้ที่งดงาม คือดวงดาวที่สุกใส ลูกเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลก Crazy First Love (2003)
Iridescent moonlightแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสุกใส Spider Lilies (2007)
Iridescent moonlightแสงจันทร์ที่ส่องสว่างสุกใส Spider Lilies (2007)
And then a woman jumped out of a ball of light.จากนั้น ผู้หญิงคนหนึ่งหลุด ออกมาจากกลุ่มแสงที่สุกใส Soul of Fire (2011)
He was just so pink and plump.ตัวเขาเป็นสีชมพูสุกใส Mockingbird Lane (2012)
Glittery. - Ask me something else.ไม่รู้สิ สว่างสุกใสมั้ง Course Listing Unavailable (2012)
The bright lure of freedom diminishes your life's joy in a mad scramble for power,แสงสุกใสของอิสรภาพ บั่นทอนความสุขของชีวิต เข้าแย่งชิงกันพื่ออำนาจ The Avengers (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brilliancy[N] ส่องสว่าง, See also: สุกใส, Syn. brilliance, Ant. darkness
lustrous[ADJ] รุ่งโรจน์, See also: สุกใส, ช่วงโชติ, Syn. refulgent, dazzling, gorgeous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brilliance(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliancy(n) ความสุกใส,ความสามารถ,ความฉลาด,ความหลักแหลม
brilliant(adj) สุกใส,ฉลาด,หลักแหลม
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
shine(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นมันวาว,โชติช่วง,สุกใส
shiny(adj) เป็นมันวาว,สุกใส,สว่างไสว,ระยิบระยับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top