ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glisteningly

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glisteningly-, *glisteningly*, glistening
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวววับ[ADV] glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ, Example: ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด, Thai definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม[ADV] glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Thai definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
แวววาว[ADV] glisteningly, Syn. วับๆ, แวววับ, แวววาม, ระยิบระยับ
ยอง[ADJ] brightly, See also: glisteningly, shiningly, glowingly, glitteringly, sparklingly, limpidly, lustrously, inca, Syn. สุกใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวววาม[adv.] (waēowām) EN: glisteningly   
แวววับ[adv.] (waēowap) EN: glisteningly   
วาบ[adv.] (wāp) EN: suddenly ; in a flash ; immediately ; at once ; flashingly ; glitteringly ; glisteningly   FR: soudainement
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top