ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*those*

DH OW1 Z   
215 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: those, -those-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
those[ADJ] เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that), Syn. these, the certain
those[PRON] เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)
just one of those things[IDM] สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้, See also: สิ่งที่ป้องกันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
those(โธซ) พหูพจน์ของ that

English-Thai: Nontri Dictionary
those(adj) เหล่านั้น,เหล่าโน้น,นั่น,โน่น
those(pro) สิ่งเหล่านั้น,พวกที่,จำพวกนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
- My dear! Those hands! - What's the matter with them?- ที่รักของฉัน ดูมือเธอสิ The Great Dictator (1940)
Those calluses. They're so rough.มันหยาบแข็ง The Great Dictator (1940)
To those who can hear me I say, do not despair.ผู้ที่ได้ยินผมพูด อย่าสิ้นหวัง The Great Dictator (1940)
She brings to those who loveเธอได้นำคนที่รัก Pinocchio (1940)
You know, one of those marionette things, all strings and joints.คุณจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่หุ่น เหล่านั้น สตริงและข้อต่อทั้งหมด Pinocchio (1940)
- What are those?นู้นคืออะไร? Pinocchio (1940)
Oh, those.โอ้บรรดา Pinocchio (1940)
- What's the matter? - Those ears!หูเหล่านั้น! Pinocchio (1940)
Climb aboard! -We'll never get by those teeth!เราจะไม่ได้รับโดยฟันเหล่านั้น! Pinocchio (1940)
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้ Rebecca (1940)
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว Rebecca (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
Are those all Rebecca's things down there?ข้าวของของรีเบคคาเก็บอยู่ในนั้นรึคะ Rebecca (1940)
Oh, you mean those at the top of the stairs?คุณหมายถึงที่อยู่ตรงชั้นบนสุด ของบันไดใช่มั้ยคะ งั้นฉันจะลองไปดู Rebecca (1940)
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing.ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Those holes that were drilled from the inside.รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน Rebecca (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว Night and Fog (1956)
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย Night and Fog (1956)
Those on the left will work, while those on the right...พวกทางซ้ายต้องทำงาน ส่วนพวกทางขวา... Night and Fog (1956)
There are those who refused to believe, or believed only for brief moments.บางคนไม่เชื่อถึงเหตุครั้งนี้ บางคนจำมันอยู่แค่ไม่นาน Night and Fog (1956)
Those lawyers talk and talk, even when it's an open-and-shut case like this one.ทนายความผู้ที่พูดคุยและพูดคุยถึงแม้จะเป็นกรณีที่เปิดและปิดเช่นนี้ 12 Angry Men (1957)
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ 12 Angry Men (1957)
- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.- ผมคิดว่าเขาเป็นคมจริงๆ วิธีที่เขาจัดการทุกจุดที่หนึ่งโดยหนึ่งในลำดับตรรกะ 12 Angry Men (1957)
They let those kids run wild up there.พวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเรียกป่าขึ้นมี 12 Angry Men (1957)
All those voting guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
Those voting not guilty?ผู้ลงคะแนนไม่ผิด? 12 Angry Men (1957)
Anyway, that testimony from those people across the hall from the kid's apartment, that was very powerful.อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานที่ได้จากคนเหล่านั้นข้ามห้องโถงจากอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่ 12 Angry Men (1957)
But those two witnesses were the entire case for the prosecution.แต่พยานทั้งสองเหล่านั้นทั้งหมดสำหรับกรณีการฟ้องคดี 12 Angry Men (1957)
- Those people were under oath.- คนเหล่านั้นอยู่ภายใต้คำสาบาน 12 Angry Men (1957)
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก 12 Angry Men (1957)
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ 12 Angry Men (1957)
Maybe those things happened, but maybe they didn't.บางทีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น แต่บางทีพวกเขาไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
All those voting not guilty, please raise your hands.ทุกคนที่ลงคะแนนไม่ผิดโปรดยกมือของคุณ 12 Angry Men (1957)
Pass me that chair. Those two chairs are the old man's bed.ผ่านไปที่เก้าอี้ ทั้งสองเก้าอี้เตียงของชายชรา 12 Angry Men (1957)
All those voting guilty, raise your hands.All those voting guilty, raise your hands. 12 Angry Men (1957)
- You got those cough drops?- คุณมีผู้ที่ยาแก้ไอ? 12 Angry Men (1957)
OK, all those voting not guilty, raise your hands.OK, all those voting not guilty, raise your hands. 12 Angry Men (1957)
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose. 12 Angry Men (1957)
The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose. 12 Angry Men (1957)
She had those same marks.She had those same marks. 12 Angry Men (1957)
- She had those marks.- She had those marks. 12 Angry Men (1957)
Could those marks be made by anything other than eyeglasses?Could those marks be made by anything other than eyeglasses? 12 Angry Men (1957)
Sometimes those who love her say bad things of her... ... but they are always said as though she were a woman.บางครั้งคนที่รักเธอบอกว่าสิ่งที่ ไม่ดี ของเธอ แต่พวกเขามักจะกล่าว ว่า ราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง The Old Man and the Sea (1958)
Those were two fine fish you took yesterday.สิ่งเหล่านี้เป็นปลาสองดีคุณเอา เมื่อวานนี้ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoseWe should do away with those bad customs.
thoseThose present at the meeting supported the bill.
thoseIn those day I used to get up at six every morning.
thoseTo those who sold doves he said...
thoseCompare the style of those letters.
thoseThose are the leftovers from lunch.
thoseThere are abilities that improve rapidly and those that improve slowly, aren't there?
thoseThose customs found acceptance there.
thoseThat politician put his foot in his mouth when he made those racist comments.
thoseYou must not give way to those demands.
thoseCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.
thoseIn those days I was still a student.
thoseHer word were like those of an angel.
thoseDon't get mixed up with those people.
thoseThose children use bad words.
thoseThese are as good as those.
thoseThose are my CD's.
thoseNot to harp on the same string, I still insist that those who drink should never drive.
thoseThose who keeps early hours will live long.
thoseThose are my books.
thoseShe wished to punish only those responsible.
thoseThe reputation of those musicians is not the best.
thoseWhat do those lights signify?
those67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
thoseThose mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.
thoseIt's obvious but the connection between people is "words". It is by those words that thoughts are shared and arguments carried out.
thoseThose who live in glass houses should not throw stones. [Proverb]
thoseI have a respect for those who went before me.
thoseAmerican films are more popular than those of any other country.
thoseThose present rose as one man and walked out.
thoseYou may as well have a day off, because you have been overworking those days.
thoseHe doesn't know who built those houses.
thoseThose are nice gloves you have on.
thoseThose agenda items were taken up en bloc for discussion.
thoseThey used those primitive tools.
thoseSpeak louder for the benefit of those in the rear.
thoseThere was no objection on the part of those present at the afternoon meeting.
thoseThose children are potential customers.
thoseWe must draw attention to the distribution of this form in those dialects.
thoseHis manners are not those of a gentleman.
thoseThey used tools similar to those used there.
thoseThose who choose to retire can do so as early as sixty-two, although starting to draw their Social Security pension at that age would mean that the payments are reduced by 20 percent.
thoseIn those day sugar was less valuable salt.
thoseI can't explain the difference between those two.
thoseCompare the style of those three letters.
thoseThose present were all moved to tears.
thoseThe prices are those collectors would expect to pay at auction now.
thoseAmong those present was the Mayor.
thoseHe despised those who lived on welfare.
thoseLook at those black clouds. It is going to rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พู้น[ADV] that, See also: those, that one, yonder, Syn. นู้น, โน้น, Example: หมู่บ้านที่ว่าอยู่ไกลพู้น ยังไงๆ เย็นนี้ก็ไปไม่ถึงแน่
ตอนนั้น[ADV] at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai definition: ณ เวลานั้น
ตอนนั้น[ADV] at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai definition: ณ เวลานั้น
ถึงแก่พิราลัย[V] pass away, See also: die (of a lord), die (used for those of the highest rank of conferred nobility), Syn. ตาย, มรณะ, เสีย, สิ้นใจ, มรณกรรม, ดับ, ถึงมรณกรรม, ถึงแก่มรณกรรม, ถึงแก่กรรม, Ant. เกิด, ประสูติ, กำเนิด, Example: สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ถึงแก่พิราลัยในพ.ศ. 2398, Thai definition: ตาย (ใช้แก่สมเด็จเจ้าพระยา เจ้าประเทศราช หรือผู้อื่นที่มีฐานันดรเทียบเท่า)
นั่น[DET] that, See also: those, Syn. โน่น, Ant. นี่, Example: เด็กนั่นแต่งตัวไม่เรียบร้อย เรียกมาพบครูเดี๋ยวนี้, Thai definition: เป็นคำประกอบคำนามที่บอกว่าอยู่ไกลกว่า นี่
นั้น[PRON] that, See also: those, Ant. นี้, Example: การนำเสนอของเราวันนี้น่าจะทำได้ดีกว่านั้น, Thai definition: ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นั่น[pron.] (nan) EN: that ; those   FR: ça ; cela ; celui-là ; celle-là ; voilà ; c'est là
นั้น[adj.] (nan) EN: that ; those   FR: ce ... là , ces ... là ; cet ... là ; cette ... là ; cela
ผู้สนใจ[n. exp.] (phū sonjai) EN: anyone interested ; those interested   FR: personne intéressée [f]
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow   
วงนอก[n.] (wong-nøk) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow   

CMU English Pronouncing Dictionary
THOSE DH OW1 Z
WALTHOSE W AO1 L T HH OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
those (j) ðouz (dh ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, #71 [Add to Longdo]
那些[nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ, ] those, #494 [Add to Longdo]
当年[dāng nián, ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ, / ] in those days; then; in those years; during that time, #1,463 [Add to Longdo]
那时[nà shí, ㄋㄚˋ ㄕˊ, / ] then; at that time; in those days, #3,070 [Add to Longdo]
死者[sǐ zhě, ㄙˇ ㄓㄜˇ, ] the dead; those who died, #5,610 [Add to Longdo]
所属[suǒ shǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨˇ, / ] one's affiliation (i.e. the organization one is affiliated with); subordinate (i.e. those subordinate to oneself); belonging to; affiliated; under one's command, #5,853 [Add to Longdo]
受害者[shòu hài zhě, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ ㄓㄜˇ, ] person who suffers damage, injury etc; a casualty; a victim; those injured and wounded, #8,049 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˇ, ] that; those; (one) another), #10,003 [Add to Longdo]
年间[nián jiān, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, / ] in the years of; during those years; period (of dynasty or decade), #13,270 [Add to Longdo]
晚辈[wǎn bèi, ㄨㄢˇ ㄅㄟˋ, / ] the younger generation; those who come after, #15,780 [Add to Longdo]
自己人[zì jǐ rén, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ, ] those on our side; ourselves; one's own people; one of us, #17,288 [Add to Longdo]
上边[shàng bian, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up, #18,725 [Add to Longdo]
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return, #22,974 [Add to Longdo]
受试者[shòu shì zhě, ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] those tested, #27,468 [Add to Longdo]
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again, #68,893 [Add to Longdo]
趋炎附势[qū yán fù shì, ㄑㄩ ㄧㄢˊ ㄈㄨˋ ㄕˋ, / ] to curry favor (成语 saw); playing up to those in power; social climbing, #80,336 [Add to Longdo]
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, / ] posterity; those who follow on; future generations, #99,647 [Add to Longdo]
党同伐异[dǎng tóng fá yì, ㄉㄤˇ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄚˊ ㄧˋ, / ] to be narrowly partisan; to unite with those of the same views but alienate those with different views, #116,019 [Add to Longdo]
得道多助[dé dào duō zhù, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄛ ㄓㄨˋ, ] a just cause enjoys abundant support (成语 saw); those upholding justice will find help all around, #134,720 [Add to Longdo]
饱汉不知饿汉饥[bǎo hàn bù zhī è hàn jī, ㄅㄠˇ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ ㄓ ㄜˋ ㄏㄢˋ ㄐㄧ, 饿 / ] expr.: those who have plenty cannot understand how the suffering of others, #176,128 [Add to Longdo]
兰摧玉折[lán cuī yù zhé, ㄌㄢˊ ㄘㄨㄟ ㄩˋ ㄓㄜˊ, / ] premature death of a budding talent; those whom the Gods love die young, #929,937 [Add to Longdo]
诛锄异己[zhū chú yì jǐ, ㄓㄨ ㄔㄨˊ ㄧˋ ㄐㄧˇ, / ] to wipe out dissenters; to exterminate those who disagree, #1,007,161 [Add to Longdo]
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, / ] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up [Add to Longdo]
出席表决比例[chū xí biǎo jué bǐ lì, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, / ] proportion of those present and voting [Add to Longdo]
去台[qù Tái, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ, / ] to go to Taiwan; refers to those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
去台人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 访 / ] participant in a survey; an interviewee; those questioned [Add to Longdo]
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄧㄥ ㄘㄞˊ, ] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young [Add to Longdo]
弱势群体[ruò shì qún tǐ, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] those who are economically and politically marginalized [Add to Longdo]
有关人士[yǒu guān rén shì, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] persons involved; those connected with (sth) [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] small pillars that support the roof, those which rest on the main beam [Add to Longdo]
水僊[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] variant of 水仙, narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return [Add to Longdo]
草莓族[cǎo méi zú, ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ ㄗㄨˊ, ] the Strawberry Generation (Taiwanese term, often sarcastic, for those born between 1980 and 1991, well off and influenced by advertising) [Add to Longdo]
迎来送往[yíng lái sòng wǎng, ㄧㄥˊ ㄌㄞˊ ㄙㄨㄥˋ ㄨㄤˇ, / ] lit. to meet those arriving, to send of those departing (成语 saw); busy entertaining guests; all time taken over with social niceties [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alle Anwesendenall those present [Add to Longdo]
die Anwesenden eingeschlossencounting those present [Add to Longdo]
Betreffende {m,f}; Betreffender | die Betreffenden {pl}person concerned | those concerned [Add to Longdo]
Reithose {f}; Stiefelhose {f} | Reithosen {pl}; Stiefelhosen {pl}riding breeches; breeches | breeches [Add to Longdo]
Reithosen {pl}jodhpurs [Add to Longdo]
diese; jenethose [Add to Longdo]
jene; jenesthose [Add to Longdo]
jene; jener; jenesthose [Add to Longdo]
Keiner ist blinder, als der, der nicht sehen will.There's none so blind as those who will not see. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
その儀;其の儀[そのぎ, sonogi] (exp) that matter; those matters [Add to Longdo]
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その昔;其の昔[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
異を唱える[いをとなえる, iwotonaeru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
異を立てる[いをたてる, iwotateru] (exp,v1) to raise an objection; to voice an opinion different from those of others [Add to Longdo]
一座[いちざ, ichiza] (n,vs) (1) party; those present; troupe; (2) first seat; (P) [Add to Longdo]
猿臂[えんぴ, enpi] (n) long, protruding elbows (like those of a monkey) [Add to Longdo]
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
応身[おうじん, oujin] (n) {Buddh} (See 三身) nirmanakaya (response body, form taken by a buddha according to the capabilities of those who are to be saved) [Add to Longdo]
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
果報は寝て待て[かほうはねてまて, kahouhanetemate] (exp) All things come to those who wait [Add to Longdo]
餓鬼共[がきども, gakidomo] (exp) those damn kids [Add to Longdo]
会者定離[えしゃじょうり, eshajouri] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period [Add to Longdo]
岩石系列[がんせきけいれつ, gansekikeiretsu] (n) rock series; lithosequence [Add to Longdo]
去る者は追わず[さるものはおわず, sarumonohaowazu] (exp) (id) Not worth pursuing those who run away [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
教育に携わる人人;教育に携わる人々[きょういくにたずさわるひとびと, kyouikunitazusawaruhitobito] (n) those who participate in education [Add to Longdo]
珪質海綿[けいしつかいめん, keishitsukaimen] (n) siliceous sponge (any sponge other than those of class Calcarea) [Add to Longdo]
古風土記[こふどき, kofudoki] (n) (See 風土記) (as opposed to those compiled later) ancient fudoki compiled by imperial order in 713 CE [Add to Longdo]
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region) [Add to Longdo]
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate [Add to Longdo]
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P) [Add to Longdo]
舎利[しゃり;さり, shari ; sari] (n) (1) {Buddh} bones left after cremation (esp. those of a Buddha or Boddhisatva); (2) (しゃり only) grain of rice; cooked rice [Add to Longdo]
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded [Add to Longdo]
夙;宿;守公;守宮[しゅく, shuku] (n,adj-no) (See 畿内,賤民) outcasts (those from Kamakura period to the Edo period, common around the Kyoto region) [Add to Longdo]
出席者[しゅっせきしゃ, shussekisha] (n) those present; attendance; (P) [Add to Longdo]
諸兄[しょけい, shokei] (n) dear friends; (all of) you or those men [Add to Longdo]
笑う門には福来る[わらうかどにはふくきたる, waraukadonihafukukitaru] (exp) (id) good fortune and happiness will come to the home of those who smile [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
聖柄[ひじりづか, hijiriduka] (n) (1) (arch) (See 金剛杵) sword hilt shaped similar to the handle of a vajra; (2) plain, wooden sword hilt (as opposed to those wrapped in sharkskin) [Add to Longdo]
西洋館[せいようかん, seiyoukan] (n) western style-house (esp. those built before WWII) [Add to Longdo]
尖鼠[とがりねずみ;トガリネズミ, togarinezumi ; togarinezumi] (n) (uk) shrew (any rodent of family Soricidae, esp. those of genus Sorex) [Add to Longdo]
川施餓鬼[かわせがき, kawasegaki] (n) Buddhist services in memory of those drowned in a river; offering to suffering spirits at the river [Add to Longdo]
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae) [Add to Longdo]
浅瀬に仇波[あさせにあだなみ, asaseniadanami] (exp) deep rivers move in silence; shallow brooks are noisy; those who know little talk much [Add to Longdo]
其れ等(P);其等[それら, sorera] (n) (uk) those (near the second person); (P) [Add to Longdo]
知る人ぞ知る[しるひとぞしる, shiruhitozoshiru] (exp) (id) Those in the know, know it very well (though it isn't known to many people) [Add to Longdo]
朝野[ちょうや, chouya] (n) government and people; those in and out of the court or government; the entire nation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Those \Those\, pron. [OE. [thorn]os, [thorn]as, AS. [eth][=a]s,
     nom. and acc. pl. of [eth][=e]s this. See {This}, and cf.
     {These}.]
     The plural of that. See {That}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top