ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哪-, *哪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哪, nǎ, ㄋㄚˇ] which? where? how?
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  那 (nà ㄋㄚˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 652

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎ, ㄋㄚˇ, ] how; which, #935 [Add to Longdo]
[na, ㄋㄚ˙, ] (particle equivalent to 啊 after noun ending in -n), #935 [Add to Longdo]
[něi, ㄋㄟˇ, ] which? (interrogative, followed by classifier or numeral-classifier), #935 [Add to Longdo]
[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 裡|里, #1,229 [Add to Longdo]
[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment, #1,229 [Add to Longdo]
[nǎ ge, ㄋㄚˇ ㄍㄜ˙, / ] which; who, #2,397 [Add to Longdo]
[nǎ xiē, ㄋㄚˇ ㄒㄧㄝ, ] which; who; what, #3,519 [Add to Longdo]
[nǎ r, ㄋㄚˇ ㄖ˙, / ] where?; wherever; anywhere, #4,815 [Add to Longdo]
[nǎ pà, ㄋㄚˇ ㄆㄚˋ, ] even; even if; even though; no matter how, #4,952 [Add to Longdo]
[nǎ zhà, ㄋㄚˇ ㄓㄚˋ, ] Nezha (deity), #34,690 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, God.[CN] 天 Scared and Running (2013)
Which?[CN] - The Bag or the Bat (2013)
Who is that?[CN] 位? The Wee Man (2013)
Where?[CN] - 里? Rocket (2013)
Good heavens![CN] 天 Jan Dara: The Beginning (2012)
You Japanese don't know what love is.[JA] 日本人に愛なんてわかるの? 日本人懂愛情? Cape No. 7 (2008)
Where?[CN] 里? The Lost Child (2012)
Where to?[CN] 去儿? Miss Violence (2013)
My god.[CN] 天 In Control (2013)
How?[CN] 辦法在裡? Vicky Donor (2012)
Where?[CN] 在里? Hatchet III (2013)
Which way?[CN] 边? Chernobyl Diaries (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top