ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

that one

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -that one-, *that one*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That one with the large ned.ที่หนึ่งครับ คุณจำได้ คือหนึ่งเดียวกับเน็ดขนาดใหญ่ Help! (1965)
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You're a lot luckier than that one there.แกโชคดีกว่าไอ้หมอนั่นตั้งแยะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Try that one on me?ใช้เสื้อผ้านาซีผู้ที่น่ารังเกียจออก และ How I Won the War (1967)
You once said that one day Tessio and me could form our own family.You once said that one day Tessio and me could form our own family. The Godfather (1972)
- Because that one doesn't look well.- ทำไม เพราะตัวนั้นดูมันไม่สบายน่ะสิ The Little Prince (1974)
It's only with the heart that one can see clearly.คนเรามองเห็นได้ชัดเจนด้วยจิตใจเท่านั้น The Little Prince (1974)
You have to remember that one of my days is not exactly one of yours.แต่ต้องจำไว้ว่า 1 วันของผม ไม่เท่ากับ 1 วันของคุณ Oh, God! (1977)
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
I don't know. I guess we can figure that one out when we get there.ไม่รู้สิ แต่เดี๋ยวก็นึกออกเองแหละน่า Phantasm (1979)
Wait a minute. Suppose that one of us is the murderer.เดี๋ยวก่อนนะ สมมติว่าใครคนหนึ่งในเราเป็นฆาตกร Clue (1985)
That one was for Rambo.นี่สำหรับแรมโบ้ Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
that oneAt least, not that one. You see, I give the lecture.
that oneCan I see that one?
that oneHe defends suicide on the grounds that one's self-dignity is more important.
that oneHe had a duplicate key made from that one.
that oneHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
that oneHe took it for granted that one knew everything that he knew.
that oneI compare this picture with that one.
that oneI do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.
that oneIf I were you, I'll buy that one.
that oneI think this suit is much superior to that one in quality.
that oneI think this suit is vastly superior to that one in quality.
that oneIt is certain that one important criteria for employment is having 'leadership'.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันนั้น[pr.] (an nan) EN: that one ; that thing   FR: celui-là ; cela ; celle-là

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那个[nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
那个[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
アイテム(P);アイタム(ik)[, aitemu (P); aitamu (ik)] (n) (1) item; (2) something that one "just has to have"; (P) [Add to Longdo]
ガンバリズム[, ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
可き[べき, beki] (aux) (1) (uk) should (suf. to verbs); must; that one ought to; to be done; (2) (passive ending) -able [Add to Longdo]
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch [Add to Longdo]
苦手意識[にがていしき, nigateishiki] (n) awareness that somebody (something) is (will be) hard to deal with; awareness that one is not good at something [Add to Longdo]
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down [Add to Longdo]
見せ金[みせがね, misegane] (n) displaying money (to prove that one actually has it) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top