ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

those

DH OW1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -those-, *those*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
those(adj) เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that), Syn. these, the certain
those(pron) เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
those(โธซ) พหูพจน์ของ that

English-Thai: Nontri Dictionary
those(adj) เหล่านั้น, เหล่าโน้น, นั่น, โน่น
those(pro) สิ่งเหล่านั้น, พวกที่, จำพวกนั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
- My dear! Those hands! - What's the matter with them?- ที่รักของฉัน ดูมือเธอสิ The Great Dictator (1940)
Those calluses. They're so rough.มันหยาบแข็ง The Great Dictator (1940)
To those who can hear me I say, do not despair.ผู้ที่ได้ยินผมพูด อย่าสิ้นหวัง The Great Dictator (1940)
She brings to those who loveเธอได้นำคนที่รัก Pinocchio (1940)
You know, one of those marionette things, all strings and joints.คุณจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่หุ่น เหล่านั้น สตริงและข้อต่อทั้งหมด Pinocchio (1940)
- What's the matter? - Those ears!หูเหล่านั้น! Pinocchio (1940)
Climb aboard! -We'll never get by those teeth!เราจะไม่ได้รับโดยฟันเหล่านั้น! Pinocchio (1940)
Time could not mar the perfect symmetry of those walls.กาลเวลามิอาจทําให้กําเเพง ที่ได้สมมาตรนี้ด่างพร้อยได้ Rebecca (1940)
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว Rebecca (1940)
Sometimes, you know, those little bottles contain demons that have a way of popping out at you, just as you're trying most desperately to forget.รู้มั้ย บางทีขวดเหล่านั้นก็เก็บพวกปิศาจ ที่คอยโผล่ออกมาหา ทั้งๆ ที่คุณพยายามเหลือเกินที่จะลืมมัน Rebecca (1940)
Are those all Rebecca's things down there?ข้าวของของรีเบคคาเก็บอยู่ในนั้นรึคะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
those67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
thoseA cup of coffee cost 200 yen in those days.
thoseAir those shoes!
thoseAll those bastards do is complain.
thoseAll those flowers look alike.
thoseAll those in favor held up their hands.
thoseAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
thoseAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
thoseAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
thoseAmerican children grow up hearing those words.
thoseAmerican films are more popular than those of any other country.
thoseAmericans may regard shy people as less capable than those who are not shy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พู้น(adv) that, See also: those, that one, yonder, Syn. นู้น, โน้น, Example: หมู่บ้านที่ว่าอยู่ไกลพู้น ยังไงๆ เย็นนี้ก็ไปไม่ถึงแน่
นั่น(det) that, See also: those, Syn. โน่น, Ant. นี่, Example: เด็กนั่นแต่งตัวไม่เรียบร้อย เรียกมาพบครูเดี๋ยวนี้, Thai Definition: เป็นคำประกอบคำนามที่บอกว่าอยู่ไกลกว่า นี่
นั้น(pron) that, See also: those, Ant. นี้, Example: การนำเสนอของเราวันนี้น่าจะทำได้ดีกว่านั้น, Thai Definition: ใช้ประกอบนามหรือข้อความที่กล่าวอ้างมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นั่น[nan] (pron) EN: that ; those  FR: ça ; cela ; celui-là ; celle-là ; voilà ; c'est là
นั้น[nan] (adj) EN: that ; those  FR: ce ... là , ces ... là ; cet ... là ; cette ... là ; cela
ผู้สนใจ[phū sonjai] (n, exp) EN: anyone interested ; those interested  FR: personne intéressée [ f ]
สนม[sanom] (n) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)  FR: femme de harem [ f ]
วงใน[wong-nai] (n) EN: insiders ; those in the knwow
วงนอก[wong-nøk] (n) EN: outside circle ; outsiders ; those not in the kwnow

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THOSE DH OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
those (j) ðouz (dh ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那些[nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ, ] those, #494 [Add to Longdo]
自己人[zì jǐ rén, ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄣˊ, ] those on our side; ourselves; one's own people; one of us, #17,288 [Add to Longdo]
受试者[shòu shì zhě, ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] those tested, #27,468 [Add to Longdo]
去台人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
弱势群体[ruò shì qún tǐ, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] those who are economically and politically marginalized [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das waren noch Zeiten.Those were the days. [Add to Longdo]
So denke ich darüber.Those are my sentinemnts. [Add to Longdo]
So hat er wörtlich gesagt.Those were his exact words. [Add to Longdo]
Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen.Those who can't use their head must use their back. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
あの頃[あのころ, anokoro] (exp) in those days [Add to Longdo]
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
その儀;其の儀[そのぎ, sonogi] (exp) that matter; those matters [Add to Longdo]
その頃[そのころ, sonokoro] (n, adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その昔;其の昔[そのむかし, sonomukashi] (exp) a long time ago; in those days [Add to Longdo]
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり, たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n, vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Those \Those\, pron. [OE. [thorn]os, [thorn]as, AS. [eth][=a]s,
     nom. and acc. pl. of [eth][=e]s this. See {This}, and cf.
     {These}.]
     The plural of that. See {That}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top