ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -决-, *决*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[决, jué, ㄐㄩㄝˊ] to decide, to determine, to judge
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  夬 (guài ㄍㄨㄞˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 273

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] breach (a dike); to decide; to determine, #4,716 [Add to Longdo]
[jiě jué, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to settle (a dispute); to resolve; to solve, #351 [Add to Longdo]
[jué dìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] to decide (to do something); to determine; to resolve, #394 [Add to Longdo]
[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, / ] firm; resolute; determined, #2,119 [Add to Longdo]
[jué sài, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, / ] finals (of a competition), #2,211 [Add to Longdo]
[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, / ] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy, #2,441 [Add to Longdo]
[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind, #3,446 [Add to Longdo]
[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, / ] resolution, #3,673 [Add to Longdo]
[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decide by vote; vote, #4,365 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is.[CN] 是定好了 It is. Episode #1.7 (2014)
"By tomorrow you will have served your time for drunken behaviour."[CN] "你因这次醉酒而得到判,明天 你就刑满释放了。 The Phantom Carriage (1921)
I didn't want to say this but I heard from Minchae that she didn't want to make you uncomfortable[CN] 希望你跟敏珠两个 能够甜甜蜜蜜才定要离开的 什么 Episode #1.7 (2004)
"l didn't mean that you must make up your mind on the spot, but promise me to listen to your heart, and we can talk again."[CN] "当然了,我的意思不是让你立刻 做定。 但是,答应我: 去寻找你 的灵魂,我们过会儿要再谈一次" The Phantom Carriage (1921)
Decision?[CN] 定? Due West: Our Sex Journey (2012)
Right.[CN] 事情都解了就走 Iron Golem (2011)
what kind of person is this![CN] 先生我来解这件事情 Episode #1.2 (2004)
Solutions?[CN] 解方案? RocketMan (1997)
Django![CN]  Django Unchained (2012)
On him?[CN] 取于他? The Judge (2014)
But I'm determined to make it up to him.[CN] 过去我做出很多对不起他的事 所以我定以后慢慢的弥补他 Episode #1.4 (2004)
Don't hit me![CN] 我已经定就算跟人借钱 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top