ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

the certain

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the certain-, *the certain*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Noah stayed up all night contemplating the certain agony he knew would be his, if he were to lose her twice.โนอาห์อยู่จนดึกดื่น ครุ่นคริดถึงความผิดพลาดที่เจ็บปวด / เขารู้ว่าเธอเป็นของคนอื่น ถ้าหากเขายอมเสียเธอไปเป้นครั้งที่สอง The Notebook (2004)
The only baker to use the certain french glaze on a sage after that the carriage fought left and right until bump the Fleet conduitขนมปังอบด้วยสมุนไพร ฝรั่งเศสจากบริทตานีย์ จากนั้นรถม้าก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็ขวา และรถม้าเลี้ยว ตรงถึงคอสะพานข้ามแม่น้ำฟรีท Sherlock Holmes (2009)
I'll always be honest with you. Most of the memories I have from childhood are happy ones... warm summer days filled with love and light and the certainty that even the darkest storm would eventually pass.ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณตลอดเวลา ความทรงจำตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก Duplicity (2011)
OR THE CERTAINTY OF LOSING ALL THOSE OTHER AGENTS.หรือแน่นอนว่า ต้องเสียสายลับคนอื่น Skyfall (2012)
But at the moment I'll live with the potential for future trouble over the certainty of actual trouble she was causing.แต่ในขณะนี้ข้าจะต้องอาศัยอยู่กับปัญหา ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความแน่นอนต่อปัญหาอย่างแท้จริง ที่นางเป็นคนก่อมันขึ้นมา VIII. (2014)
The certainty of my desires...ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของฉัน...  ()

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมนิยาม[N] the certainty of nature and of nature's laws, Thai definition: ทางแห่งธรรม, วิธีแห่งธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天罰覿面[てんばつてきめん, tenbatsutekimen] (n) the certainty of divine punishment; Swift is Heaven's vengeance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top