ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วงใน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงใน-, *วงใน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงใน[ADJ] inner, See also: inside, Syn. ใกล้ชิด, Ant. วงนอก, Example: เขาเป็นคนวงใน จึงรู้เรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างดี, Thai definition: ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
วงใน[N] inner circle, Ant. วงนอก, Example: เธออยู่วงใน สามารถสืบเรื่องได้ง่ายขึ้น, Thai definition: สิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงในน. บุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง เช่น ข่าวนี้รู้มาจากวงในของราชการ เรื่องนี้พูดกันแต่วงในของคณะรัฐมนตรี, ตรงข้ามกับ วงนอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน Help! (1965)
Fall in, two men, he hit the General.ฤดูใบไม้ร่วงในผู้ชายสองคน เขาตีทั่วไป How I Won the War (1967)
And a purple ribbon in her hair.และริบบิ้นสีม่วงในผมของเธอ The Godfather (1972)
- What you don't understand is, that if someone loves one flower that grows on one star among all the millions and millions of stars in the sky, it's enough to make him happy to look at the stars.- สำคัญสิ สิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือ ถ้าใครสักคนรักดอกไม้ดอกหนึ่ง ที่เบ่งบานอยู่บนดวงดาวหนึ่ง ในหมู่ดาวหลายล้านดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)
It will be like a bell that's hanging from every star in the sky.มันจะเหมือนระฆัง ที่ห้อยไว้กับดาวทุกดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน Oh, God! (1977)
Ladies, the inner circle!สาว ๆ อยู่วงในน๊ะค่ะ! Dirty Dancing (1987)
They say you fought the Clowns on a highway in the old city!พวกเขาบอกว่านายสู้กับพวกคลาวน์บนถนนหลวงในเมืองเก่ารึ! Akira (1988)
It has psychological interest, Minister, in so far as the writer sounds...มันมีความสนใจทางด้านจิตใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในเพื่อให้ห่างไกลเป็นนักเขียนเสียง ... The Russia House (1990)
There are many magic rings in this world, and none of them should be used lightly.มีแหวนวิเศษอยู่หลายวงในโลก บิลโบ้ และแต่ละวงไม่สมควรเอามาเล่น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
So, sometime in the 20 minutes... that you were in the shower, your father was shot.งั้น สักช่วงในเวลา 20 นาทีนี่... ที่คุณกำลังอาบน้ำอยู่ พ่อคุณถูกยิง Legally Blonde (2001)
Yeah, I can't believe that the tree falls in the forest that wouldn't have something to do with you.กะว่าจะเขียนถึงใบไม้ที่ร่วงในป่า แต่ก็ยังไม่ได้ทำซักที Latter Days (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow   
วงใน[X] (wong-nai) EN: inside ; inner   

English-Thai: Longdo Dictionary
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inside[ADJ] วงใน, See also: เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ, Syn. confidential, private, secret
springwood[N] วงในของเนื้อไม้ที่เพิ่งขึ้นใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bad sectorsส่วนวงเสียหมายถึงส่วนวงในร่องที่ใช้บันทึกข้อมูลบนแผ่นจานบันทึกเสีย ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงไปเก็บได้ คอมพิวเตอร์จะแสดงข้อความนี้บนจอภาพเมื่อสั่งให้อ่านหรือบันทึกข้อมูล แล้วไม่สามารถทำได้ เพราะเกิดกรณีนี้ขึ้น
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
stole(สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) ,ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี,ผ้าคลุมยาว vi,vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
within(pre) ภายใน,เข้าข้างใน,วงใน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
low-post (phrase) วงใน: เช่น Duncanนั้นเล่นสไตล์Low post(วงใน)แต่LBJเล้นสไตล์High post(วงนอก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top