Search result for

*leasing*

(196 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: leasing, -leasing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leasing[N] ความเท็จ, See also: การพูดปด, การโกหก, Syn. lying
pleasing[ADJ] น่าพอใจ, See also: เป็นที่พอใจ, น่ายินดี, ชวนยินดี, Syn. delightful
pleasing[ADJ] ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, See also: น่าสบาย, ซึ่งให้ความสบาย, Syn. gratifying, satisfying
pleasingly[ADV] อย่างน่าพอใจ, See also: อย่างถูกใจ, อย่างน่ายินดี, Syn. agreeably, gladly, pleasantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
leasing(ลี'ซิง) n. การโกหก,ความเท็จ
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leasingการให้เช่า (เชิงการค้า) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leasingการเช่าทรัพย์ [เศรษฐศาสตร์]
Electron-Releasing Groupsหมู่ซึ่งปลดปล่อยอิเล็กตรอน [การแพทย์]
Gonadotrophic Releasing Hormoneโกนาโดโทรฟิครีลิสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Factorการหลั่งจีเอ็นอาร์เอฟ [การแพทย์]
Gonadotropin Releasing Hormonesโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมน [การแพทย์]
IUDs, Hormonal Releasingห่วงคุมกำเนิดบรรจุฮอร์โมน [การแพทย์]
IUDs, Metal Releasingห่วงคุมกำเนิดผนวกโลหะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leasing outให้เช่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
What about releasing the tapes to the radio and TV?จะเป็นไงถ้าเอาเทปไปให้วิทยุกับทีวี The Bank Job (2008)
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว Made of Honor (2008)
Something in this field could be releasing the chemical into the air when there's too many of us together.บางอย่างในสนามนี้อาจจะปล่อยสารเคมีเข้าสู่อากาศ เมื่อมีพวกเรามากเกินไป The Happening (2008)
Well good, because Akita's are not into people pleasing.งั้นก็ดีแล้ว เพราะสายพันธุ์ อากิตะ ไม่ใช่พันธุ์ที่เลี้ยงให้ความเพลิดเพลิน Hachi: A Dog's Tale (2009)
But not disproportionately so. I think of them as aesthetically pleasing.เอาละผมจะคิดกับพวกเขาในทางที่ดี The Ugly Truth (2009)
I'm releasing the horny teen inside of you.ฉันจะปลดปล่อยความหื่นในตัวคุณ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I've been pleasing women for decades now.ผมจะทำให้ถูกใจผู้หญิง\สำหรับทศวรรษนี้เลย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
We're releasing the docking clamps.พวกเรากำลังปล่อย ล๊อคท่าเทียบยาน Light (2009)
Yagi-san began releasing my brother's music as his own.ยากิซัง... ...เริ่มออกเพลงที่น้องชายของฉันเป็นคนแต่ง Episode #1.5 (2009)
Oh, are you... are you leasing Chuck the bank space? Mm-hmm. He has a real vision.คุณกำลังดูที่ของชัคอยู่เหรอ เขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่ดี The Freshmen (2009)
The man has mud on his shoes. He had access to the victim. You're releasing him.ชายคนนี้มีโคลนที่รองเท้า เขาเข้าถึงเหยื่อได้ คุณกำลังปล่อยเขาไป Out of Time (2009)
There's just no pleasing you, is there, Leonard?นายนี่เอาใจยากชะมัด เลนเนิร์ด The Gothowitz Deviation (2009)
I was going to lower the whole voice to a more pleasing register.ฉันจะลดน้ำเสียง ให้เหลือระดับที่น่ะพอใจกว่านี้ The Gothowitz Deviation (2009)
Releasing the bulldog clamps. Here we go.กำลังปล่อย คีมบูลด็อก เอาละนะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
your hair is so pleasing.45 ผมคุณดูดีมาก Enough About Eve (2009)
I'm not releasing him to anyoneผมจะไม่ปล่อยตัวเขา ให้ไปกับใคร Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
This arrangement is pleasing to all.ทุกคนพอใจกับการปรับเปลี่ยน Throwdown (2009)
It is remarkably pleasing to see you again old friend.ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคุณอีก เพื่อนยาก Star Trek (2009)
I mean, there's no pleasing that guy.ว่าพยายามเท่าไหร่.. ผู้ชายคนนั้นก็คงไม่พอใจอยู่ดี Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
See people who are not pleasing to the eye, I would beat himถ้าเห็นคนที่มันชอบรังแกคนอื่น ข้าจะต่อยมัน Ip Man 2 (2010)
Am I not pleasing...ข้าไม่ดีเหรอ... Whore (2010)
- They're supposed to be in charge of promoting... efficient government operations, like leasing office space and buying paper in bulk.เหมือนนานหน้าเช่าซื้อห้องและขายกระดาษ ไม่มีเหตุผลเลย มีใครอยู่นั่นบ้าง The Proof in the Pudding (2010)
It's a grand house. Not as cosy as Shibden, but very pleasing to the eye.เป็นคฤหาสถ์ที่หลังใหญ่มาก แต่กลับไม่อบอุ่นเหมือนชิบเดน แต่ก็ตระการตามากค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Save your breath, Mr Rawson. I won't be leasing it to you.เก็บลมหายใจคุณไว้เถอะคุณรอว์สัน ฉันไม่ต้องการขายมันให้คุณ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Victim's mother,Jocelyn,came to see me to tell me that the New York coroner's office was releasing her daughter's remains for burial.โจเซลีน แม่ของผู้ตาย มาหาฉัน บอกว่าสำนักงานชันสูตรของนิวยอร์ก กำลังจะสั่งคืน ร่างของลูกสาวเธอเพื่อทำพิธีศพ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Uh,I think his symmetry is pleasing,yes.อ้า ฉันคิดว่าเขาก็หุ่นดีนะ ใช่ The Bones on the Blue Line (2010)
I tested my invention on our homeroom teacher with pleasing results.ผมทดสอบสิ่งประดิษฐ์กับครูประจำชั้นของเรา ...with pleasing results. Confessions (2010)
All right, what I'm doing here is releasing you two on your own recognizance.เอาล่ะ สิ่งที่ผมกำลังมาทำตรงนี้คือ มาปล่อยตัวคุณทั้งสองคน จากการค้ำประกันตัวเอง The Witch in the Wardrobe (2010)
No, but he did ask about leasing a house outside the city.เปล่าครับ แต่พ่อถามถึงเรื่องที่ดิน บ้านหลังหนึ่งนอกตัวเมือง The Townie (2010)
By releasing it from the moonstone.ปลดปล่อยพลังเวทย์ออกจากหินจันทรา The Sacrifice (2010)
You're releasing them?ท่านปล่อยพวกเขาหรอครับ ? Pathogen (2010)
I'd also like to point out that releasingผมยังสนใจอีกว่า การปล่อยโซเฟีย Casualties of War (2010)
In return for me releasing the detainees.เพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้คุมขัง Casualties of War (2010)
You were minutes away from releasing the detainees.คุณห่างจากการปลดปล่อยผู้คุมขัง แค่นาทีเดียว Casualties of War (2010)
Don't bother, I'm not releasing any of them.ไม่ต้องหรอก ผมจะไม่ปล่อยใครทั้งนั้น Casualties of War (2010)
We have to stop him from releasing the detainees.เราต้องหยุดเขาจากการปล่อยผู้ถูกคุมขัง For the Good of Our Country (2010)
Martinez releasing a dangerous, unknown enemy into our midst.มาร์ติเนซ กำลังปล่อยศัตรูที่อันตราย สู่ตรงกลางของเรา For the Good of Our Country (2010)
Children Harrison's age can exhibit what might seem like violent behavior, but they're just releasing energy.เด็กที่อายุเท่ากับแฮริสัน สามารถแสดงออกได้ สิ่งที่อาจดูเหมือน อย่างเช่นพฤติกรรมรุนแรง แต่พวกเขาเพียงแค่ปลดปล่อย Practically Perfect (2010)
And tell Morgan and Prentiss that we're releasing the profile.และบอกมอแกนกับเพลนทิส เรากำลังจะให้บทวิเคราะห์พฤติกรรม Compromising Positions (2010)
Merlin, what do you think Uther will do to the person responsible for releasing the goblin?เมอร์ลิน เจ้าคิดว่าอูเธอร์จะทำอะไรกับ ผู้ที่ปล่อยก๊อบลิน? Goblin's Gold (2010)
Do you know who was responsible for releasing the goblin in the first place?ท่านรู้ไหมว่าใครต้องรับผิดชอบ ต่อการปล่อยก๊อบลิน Goblin's Gold (2010)
Seeing as releasing the goblin was entirely your fault, Merlin,ตั้งแต่เจ้าปล่อยพวกก้อบบลิน มันเป็นความผิดเจ้า เมอลิน Goblin's Gold (2010)
Releasing the sand turns back time.ปลดปล่อยทราย ย้อนเวลา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
However, someone keeps on releasing information regarding the matter, so... it's not that easy.มีใครบางคนจงใจที่จะปล่อยข่าวนี้ มันคงไม่ง่ายนักล่ะครับ Episode #1.10 (2010)
Releasing information regarding this matter... who is?หมายถึงอะไร ที่ว่าข่าวที่เกี่ยวข้อง? ใครกัน? Episode #1.10 (2010)
Damaged cells are releasing arachidonic acid.เซลล์ที่ถูกทำลาย กำลังปล่อยกรดอาแรคคิโดนิค Love & Other Drugs (2010)
Releasing in three, two, one.กำลังจะหย่อนลงภายใน สาม สอง หนึ่ง Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Releasing the 113.ปล่อยตัวยา 113 ได้ Rise of the Planet of the Apes (2011)
Better! We're releasing you into the wild."กรุณาสวมชุดความปลอดภัยในตู้เสื้อผ้าในห้องโถงเมื่อ Hop (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leasingGreen leaves in a park are pleasing to the eye.
leasingI did so with a view to pleasing him.
leasingI said so with a view to pleasing him.
leasingIt should be pleasing.
leasingRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
leasingThat should be pleasing to anyone.
leasingThe music of Mozart is always pleasing to me.
leasingThe show was pleasing to the audience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เริงรมย์[ADJ] entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai definition: ที่ประเทืองอารมณ์
ค่าหน้าดิน[N] land leasing fee, Example: เจ้าของที่ดินเรียกเก็บค่าหน้าดินจากผู้เช่า, Thai definition: เงินกินเปล่าที่เจ้าของที่ดินเรียกจากผู้เช่าเเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการใช้ที่ดิน
รวย[ADJ] pleasant, See also: pleasing, delightful, refreshing, Syn. ชื่น, รื่น, Example: ราชาวดีส่งกลิ่นรวยฟุ้งไปทั่วเรือน
งดงาม[V] be beautiful, See also: be excellent, be wonderful, be artistic, be pleasing, Syn. สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, Example: มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก
งาม[V] be beautiful, See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful, Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ, ต้องตาต้องใจ, Ant. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, Example: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย, Thai definition: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
งามตา[V] be pleasing, See also: be pleasant, be nice, be delightful, Syn. สวยงาม, ดูดี, เรียบร้อย, เป็นระเบียบ, Ant. รก, รุงรัง, Example: ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้ค้นหาสิ่งของได้ง่ายอีกทั้งยังดูงามตาอีกด้วย
เพราะพริ้ง[ADJ] melodious, See also: pleasing to the ear, sweet sounding, agreeable to the ear, tuneful beautiful sound, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: แม้วัยจะปูนนี้ แต่เขาก็ยังชอบฟังเสียงอันเพราะพริ้งของนักร้องสาวๆ อยู่เสมอ, Thai definition: ที่น่าฟัง
เพราะหู[ADJ] melodious, See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful, Thai definition: น่าฟัง, เสนาะ
มาโนชญ์[ADJ] pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
มาโนชญ์[ADJ] pleasant, See also: pleasing, satisfied, Syn. มโนชญ์, Thai definition: เป็นที่พอใจ, เป็นที่ถูกใจ, Notes: (สันสกฤต)
ถูกอกถูกใจ[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai definition: ตรงกับที่ใจชอบ
เจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: charming, pleasant, delightful, elegant, attractive, Example: เมื่อเราท้องอิ่มก็ต้องการสิ่งที่เพลิดเพลินเจริญใจทำเพื่อช่วยในการย่อยอาหาร, Thai definition: ที่ทำให้บันเทิงใจ หรือที่ทำให้เป็นสุข
เจริญใจ[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลิน, บันเทิงใจ, Example: คนไทยกำลังฉลองปีใหม่กันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ
เจริญตา[V] be pleasant to the eyes, See also: be pleasing to the eyes, Syn. ต้องตา, Example: ถึงแม้ว่าสภาพของห้องน้ำจะไม่เจริญตานัก แต่สาวผู้ให้บริการก็สามารถทำให้เจริญตาได้
เจริญตา[ADJ] beautiful, See also: pleasing, splendid, gorgeous, attractive, elegant, charming, Syn. น่ารัก, สวย, ต้องตา, Example: สองฝั่งทางเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามและเจริญตายิ่ง
เจริญตา[ADV] lovely, See also: pretty, pleasingly, Example: พิธีกรสาวสวยน่ารักดูแล้วเจริญตาเป็นอย่างยิ่ง
เจริญตาเจริญใจ[V] to be pleasing, See also: look good, pleasant, to be delighted, to be happy, Syn. พอใจ, ต้องใจ, ต้องตา, Ant. เศร้าใจ, สลดใจ, หดหู่, Example: เขาเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจกับบรรยากาศของทั้ง 2 ข้างมาก
เจริญตาเจริญใจ[ADJ] pleasing, See also: wonderful, admirable, great, charming, pleasant, delightful, Example: เราขอให้เขาประสบแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจตลอดไป
เจริญตาเจริญใจ[ADV] pleasingly, See also: lovely, pleasurably, delightfully, Example: ทิวทัศน์รอบข้างดูแล้วเจริญตาเจริญใจ
น่าเกลียด[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี, Thai definition: ไม่น่ารัก
น่ารื่นรมย์[V] be pleasant, See also: be pleasing, be delightful, Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์, Ant. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ, Example: งานเลี้ยงคืนนี้น่ารื่นรมย์จริงๆ
น่ารื่นรมย์[ADJ] pleasant, See also: pleasing, delightful, charming, Syn. น่าพอใจ, น่าสบาย, น่าอภิรมย์, Ant. น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, น่าอิดหนาระอาใจ, Example: เขาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์
รมย์[ADJ] satisfied, See also: pleasing, Syn. พึงใจ, Notes: (สันสกฤต)
มโนชญ์[ADJ] attractive, See also: beautiful, charming, pretty, lovable, pleasing, Syn. งาม, Thai definition: เป็นที่พอใจ, Notes: (สันสกฤต)
มโนรม[ADJ] pleasing, See also: likable, cute, beautiful, Syn. มโนรมย์, งาม, Thai definition: เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่ชื่นชอบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กงเต๊ก[N] ceremony of releasing soul from purgatory, See also: Chinese funeral ritual, Example: บ้านนี้จัดพิธีกงเต๊กให้กับอาม่าที่ล่วงลับไปแล้ว, Thai definition: การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามธรรมเนียมจีน
กร่อย[V] be unpleasant, See also: be distasteful, be grudging, be displeasing, Syn. หมดสนุก, ไม่สนุก, Example: งานดอกคูนเสียงแคนกร่อยไปถนัดใจเมื่อฝนตกอย่างแรง, Thai definition: ไม่สนุก, ฝืนทำท่าว่าสนุกสนาน
กะหนอกะแหน[ADV] pleasingly and lively (talk), Syn. กระหนอกระแหน, Example: หล่อนพูดจากระหนอกระแหนน่าฟัง, Thai definition: เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.
การเช่า[N] hiring, See also: renting, leasing, letting out, Example: การเช่าบ้านต้องทำสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่า, Thai definition: การเข้าใช้ทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ของผู้อื่นชั่วคราวโดยให้ค่าเช่า
จับจิต[ADV] pleasingly, See also: delightfully, enhantingly, captivatingly, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ติดใจ, Example: หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะจับจิต, Thai definition: อย่างเป็นที่พอใจ
ถูกตา[V] be pleasing to the eyes, See also: be beautiful, be good-looking, Syn. งาม, น่าดู, ต้องตา
เป็นที่ชื่นชอบ[V] be pleasing, See also: be a favourite with, favour, Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ, Example: เรื่องแต่งอิงประวัติศาสตร์ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นที่ชื่นชอบของนักหนังสือพิมพ์และแฟนละครลิเกภาพยนตร์มานานแล้ว
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
กลิ่นหอม[N] fragrance, See also: sweet smell, pleasing scent, aroma, perfume, Ant. กลิ่นเหม็น, Example: ดอกมะลิมีกลิ่นหอมที่สดชื่น, Thai definition: กลิ่นที่ดมแล้วชื่นใจ
จิ้มลิ้ม[V] be lovely, See also: be good-looking, be beautiful, be pleasing, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, Example: หน้าตาเธอช่างจิ้มลิ้มจนเขาไม่สามารถเหลียวจากไปได้, Thai definition: น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว)
เพลิดเพลิน[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: เด็กๆ นอนอ่านหนังสือการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลิน, Thai definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น
เป็นที่ชื่นชอบ[V] be pleasing, See also: be a favourite with, favour, Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ, Example: เรื่องแต่งอิงประวัติศาสตร์ผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเป็นที่ชื่นชอบของนักหนังสือพิมพ์และแฟนละครลิเกภาพยนตร์มานานแล้ว
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
ขัดหู[ADV] be unpleasing to the ear, See also: sounding discordant, sounding disharmonious, sound unpleasant, Syn. ไม่เข้าหู, Ant. ลื่นหู, Example: หัวหน้าพูดจาขัดหูคนฟังแบบนี้ใครจะชอบ, Thai definition: อย่างไม่ถูกหู, อย่างไม่เพราะหู
ไพเราะ[ADV] beautifully (for something heard or read), See also: sweetly, pleasingly (for something heard or read), Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นอกจากเธอจะมีหน้าตาสวยแล้ว ยังพูดจาไพเราะอีกด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงใจ[adv.] (banthoēngjai) EN: pleasingly   
เช่าซื้อ[v. exp.] (chao-seū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase   FR: acheter en leasing ; louer-acheter
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes   FR: être agréable à l'oeil
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[xp] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy   
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully   FR: adorablement
การให้เช่า [n. exp.] (kān hai chao) EN: leasing   
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent   FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
มโนรม[adj.] (manōrom) EN: pleasing ; likable ; cute ; beautiful   FR: plaisant
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful   
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloēn) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure   
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing   FR: plaisant ; agréable
สบอารมณ์[adj.] (sop ārom) EN: satisfying ; pleasing   
ถูกใจ[adj.] (thūkjai) EN: pleasant ; pleasing ; congenial   FR: plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary
LEASING    L IY1 S IH0 NG
PLEASING    P L IY1 Z IH0 NG
PLEASING    P L IY1 Z IH0 NG T AH0 N
LEASING'S    L IY1 S IH0 NG Z
RELEASING    R IY0 L IY1 S IH0 NG
PLEASINGLY    P L IY1 Z IH0 NG L IY0
SUBLEASING    S AH0 B L IY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leasing    (v) (l ii1 s i ng)
pleasing    (v) (p l ii1 z i ng)
releasing    (v) (r i1 l ii1 s i ng)
pleasingly    (a) (p l ii1 z i ng l ii)
subleasing    (v) (s uh2 b l ii1 s i ng)
displeasing    (v) (d i1 s p l ii1 z i ng)
displeasingly    (a) (d i1 s p l ii1 z i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmietung {f}renting; leasing [Add to Longdo]
Formentrennmittel {n}; Trennmittel {n} (für Formen) [techn.](mould) release agent; releasing agent [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}pleasingness [Add to Longdo]
Leasing {n} [econ.]leasing [Add to Longdo]
Leasinggeber {m}; Leasinggeberin {f}; Leasingfirma {f}lessor [Add to Longdo]
Leasingnehmer {m}; Leasingnehmerin {f}lessee [Add to Longdo]
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag {m}; Mietvertrag {m}lease contract [Add to Longdo]
Ausrüstungs-Leasingvertrag {m}operating lease [Add to Longdo]
Untervermietung {f}subletting; subleasing [Add to Longdo]
Vermietung {f} | Vermietungen {pl}letting; leasing | lettings; leasings [Add to Longdo]
Verpachtung {f}leasing [Add to Longdo]
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing [Add to Longdo]
angenehm {adv}pleasingly [Add to Longdo]
auslösen; ausklinken | auslösend; ausklinkendto release | releasing [Add to Longdo]
befreien; erlösen; freigeben; entbinden; entlasten | befreiend; erlösend; freigebend; entbindend; entlastendto release | releasing [Add to Longdo]
freigebendreleasing [Add to Longdo]
freischalten | freischaltend | freigeschaltento unlock; to release | unlocking; releasing | unlocked; released [Add to Longdo]
jdm. gefallen | gefallend | gefallen | er/sie gefällt | ich/er/sie gefiel | er/sie hat/hatte gefallento please sb. | pleasing | pleased | he/she pleases | I/he/she pleased | he/she has/had pleased [Add to Longdo]
missfallen; jds. Missfallen erregen | missfallend | missfallen | missfällt | missfielto displease sb. | displeasing | displeased | displeases | displeased [Add to Longdo]
missfallend; unangenehmdispleasing [Add to Longdo]
unangenehmunpleasing [Add to Longdo]
unangenehm {adv}displeasingly [Add to Longdo]
untervermieten | untervermietend | untervermietetto sublease | subleasing | subleased [Add to Longdo]
verpachtendleasing [Add to Longdo]
Sie ist nie zufrieden.There's no pleasing her. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リース産業[リースさんぎょう, ri-su sangyou] (n) leasing industry [Add to Longdo]
居住権[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.) [Add to Longdo]
切り解く[きりほどく, kirihodoku] (v5k,vt) to cut open a tied bundle; releasing prisoners [Add to Longdo]
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse) [Add to Longdo]
総花主義[そうばなしゅぎ, soubanashugi] (n) the principle of pleasing everyone; make-everybody-happy policy [Add to Longdo]
賃借[ちんしゃく, chinshaku] (n,vs,adj-no) hiring; renting; leasing; (P) [Add to Longdo]
賃借り[ちんがり, chingari] (n,vs) hiring; renting; leasing [Add to Longdo]
賃貸借[ちんたいしゃく, chintaishaku] (n) renting; leasing [Add to Longdo]
転貸[てんたい, tentai] (n,vs) subleasing [Add to Longdo]
転貸借[てんたいしゃく, tentaishaku] (n,vs) subletting and subleasing [Add to Longdo]
放生会[ほうじょうえ, houjoue] (n) ceremony of releasing captive animals [Add to Longdo]
又貸し[またがし;またかし, matagashi ; matakashi] (n,vs) subleasing; subletting [Add to Longdo]
目の正月[めのしょうがつ, menoshougatsu] (exp) feast for one's eyes; sight as pleasing as the New Year [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted [Add to Longdo]
美观[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, / ] pleasing to the eye; beautiful; artistic [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] pleasing; clever talk [Add to Longdo]
赏心悦目[shǎng xīn yuè mù, ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] warms the heart and delights the eye (成语 saw); pleasing; delightful [Add to Longdo]
顺眼[shùn yǎn, ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ, / ] pleasing to the eye; nice to look at [Add to Longdo]
顺耳[shùn ěr, ㄕㄨㄣˋ ㄦˇ, / ] pleasing to the ear [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] pleasing; respectful manner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lease \Lease\ (l[=e]s), v. t. [imp. & p. p. {Leased}; p. pr. &
   vb. n. {Leasing}.] [F. laisser, OF. laissier, lessier, to
   leave, transmit, L. laxare to loose, slacken, from laxus
   loose, wide. See {Lax}, and cf. {Lesser}.]
   1. To grant to another by lease the possession of, as of
    lands, tenements, and hereditaments; to let; to demise;
    as, a landowner leases a farm to a tenant; -- sometimes
    with out.
    [1913 Webster]
 
       There were some [houses] that were leased out for
       three lives.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold under a lease; to take lease of; as, a tenant
    leases his land from the owner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leasing \Leas"ing\, n. [AS. le['a]sung, fr. le['a]s loose,
   false, deceitful. See {-less}, {Loose}, a.]
   The act of lying; falsehood; a lie or lies. [Archaic]
   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt destroy them that speak leasing. --Ps. v. 6.
   [1913 Webster]
 
      Blessed be the lips that such a leasing told.
                          --Fairfax.
   [1913 Webster]
 
   {Leasing making} (Scots Law), the uttering of lies or libels
    upon the personal character of the sovereign, his court,
    or his family. --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Leasing [liːsiŋ] (n) , s.(n )
   leasing
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top