ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สวย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวย-, *สวย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[ngia2] (adj) สวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวย(v) be beautiful, See also: be splendid, be gorgeous, be attractive, be pretty, be elegant, be charming, be nice, be g, Syn. งาม, เฉิดฉัน, เพริศ, อะเคื้อ, Example: ด้วยผลบุญแห่งการปฏิบัติดี เธอจึงมีความสุขสดชื่น แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ
สวยงาม(adj) beautiful, See also: attractive, charming, exquisite, fair, fine, gorgeous, handsome, lovely, Syn. สวย, งาม, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ
สวยหรู(adv) splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู(v) be splendid, See also: be gorgeous, be sumptuous, Syn. สวยงาม, สวยสง่า, Example: สถานที่ต่างๆ ของประเทศไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดไว้
สวยหรู(adj) splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
สวยหยาดเยิ้ม(v) be beautiful, See also: be lovely, be attractive, be charming, be enticing, be elegant, be gorgeous, be exquisite, , Syn. สวยหยาด, สวยเลิศ, สวยเลิศเลอ, Example: ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น สวยหยาดเยิ้มน่ามองไปหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวยว. งามน่าพึงพอใจ, มักใช้เข้าคู่กับคำ งาม เป็น สวยงาม, ในบทกลอนใช้ว่า ส้วย ก็มี
สวยไม่เปียก (ใช้แก่ข้าวสุก) เช่น หุงข้าวสวยดี ไม่ดิบ ไม่แฉะ.
สวยกรากว. เรียกสิ่งที่หุงหรือนึ่งสวยมากเกินไป เช่น ข้าวสวยกราก ถั่วสวยกราก.
สวย(สะวะหฺยม) ว. ด้วยตัวเอง.
สวยมพรน. สยมพร, สยัมพร หรือ สยุมพร ก็ใช้.
สวยมภูน. สยมภู.
สวยแต่รูป จูบไม่หอมว. มีรูปร่างงาม แต่มีความประพฤติ ท่าทีวาจา และกิริยามารยาทไม่ดี.
ดี ๒สวย, งาม, เช่น หน้าตาดี, เรียบร้อย เช่น มรรยาทดี, เพราะ เช่น เสียงดี, จัด เช่น แดดดี, เก่ง เช่น ดีแต่พูด, ถูกต้อง เช่น ดีแล้ว, อยู่ในสภาพปรกติ เช่น สุขภาพดี.
สิริ ๒, สิรีสวย, งาม, เช่น ทรงมีพระสิริโฉม.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cute.สวยสิ In the Mouth of Madness (1994)
Nice.สวยจัง Gyre, Part 2 (2012)
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A beautiful soul.จิตวิญญานที่สวยงาม The Great Dictator (1940)
What would you do, pretty?เธอจะทำอะไรฉัน เดี๋ยวก็สวยหรอก The Great Dictator (1940)
The beauty parlor business.ร้านเสริมสวย The Great Dictator (1940)
Make me look beautiful?จะทำให้ฉันดูสวยหรอ The Great Dictator (1940)
Beautiful blond Aryans.คนอารยันมีผมบอร์นที่สวย The Great Dictator (1940)
Isn't it beautiful!มันไม่เหลือแม้ความสวย The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel says it's beautiful.คุณ แจ็คเคิล บอกว่ามันสวยมาก. The Great Dictator (1940)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวย[sūay = suay] (v) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome
สวย[sūay = suay] (adj) EN: beautiful ; lovely  FR: beau ; joli
สวย[sūay = suay] (abv) EN: nice ; pretty ; smart  FR: jolie ; belle
สวยขึ้น[sūay kheun] (v, exp) FR: embellir ; enjoliver
สวยงาม[sūay-ngām = suay-ngam] (adj) EN: beautiful ; attractive ; charming ; exquisite ; fair ; fine ; gorgeous ; handsome ; lovely  FR: magnifique ; superbe ; splendide
สวยนัก[sūay nak] (adj) FR: superbe
สวยพริ้ง[sūay phring] (adj) EN: beautiful
สวยมากเลย[sūay māk loēi] (adj) EN: very beautiful ; gorgeous  FR: magnifique
สวยสง่า[sūay sa-ngā] (v, exp) EN: be splendid
สวยหยาดเยิ้ม[sūay yāt yoēm] (v) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring

English-Thai: Longdo Dictionary
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aesthetic(adj) งาม, See also: สวยงาม, Syn. beautiful, pleasing
beautiful(adj) สวยงาม, See also: งาม, งดงาม, สดสวย, Syn. gorgeous, Ant. ugly
brilliant(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, Syn. fabulous, Ant. ordinary
comely(adj) งดงาม, See also: สวย, น่ารัก, น่ามอง, Syn. pretty, handsome, beautiful, good-looking, personable, attractive, dainty, graceful, pleasing, Ant. unattractive
dainty(adj) งดงาม, See also: สวยงาม, ประณีต, Syn. delicate, exquisite, charming
elegant(adj) สวยงาม, See also: งดงาม, สละสลวย, สง่างาม, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, Syn. graceful, stylish
empyrean(adj) สวยงามมาก (ทางวรรณคดี), See also: เยี่ยมยอด, Syn. empyreal, gloriou, sublime
exquisite(adj) สวยงาม, See also: วิจิตร, งดงาม, อ่อนช้อย, Syn. beautiful, delicate, elegant
fair(adj) สวยงาม, See also: งาม, อ่อนหวาน
fine(adj) สวยงาม, See also: งาม, ชวนมอง, Syn. good-looking, handsome, attractive, Ant. ugly, ungraceful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม, กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
amphiaster(แอมฟีแอส' เทอะ) n. ส่วนที่เป็นรูปกระสวยในเซลล์ที่มีการแบ่งตัวแบบ mitosis
aphrodite(แอฟ'ระไดทฺ) n. เทพเจ้า แห่งความรักและความสวยงามของกรีก., Syn. Cytherea
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
beauteous(บิว'เทียส) adj. สวยงาม, See also: beauteousness n. ดูbeauteous
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย, ผู้จัดการร้านเสริมสวย
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม, ดี, เลิศ, Syn. pretty, Ant. ugly
beautify(บิว'ทิไฟ) { beautified, beautifying, beautifies } vt., vi. ทำให้สวย, ทำให้งาม, สวยขึ้น., See also: beautification n. ดูbeautify beautifier n. ดูbeautify, Syn. adorn, Ant. spoil

English-Thai: Nontri Dictionary
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม, เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
beauteous(adj) สวยงาม
beautiful(adj) สวยงาม, งาม, สวย, ดี, เลิศ
beautify(vt) ทำให้สวยงาม, ทำให้งาม, ทำให้สวย
BEAUTY beauty parlor(n) ร้านเสริมสวย, ห้องเสริมสวย, สถานเสริมความงาม
BEAUTY beauty salon(n) ร้านเสริมสวย
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
beauty(n) ความสวยงาม, ความงาม, ความสวย, สิ่งสวยงาม
bobbin(n) หลอดด้าย, กระสวย
bonnie(adj) แข็งแรง, น่ารัก, สวยงาม, ร่าเริงดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
beautiful(n) สวย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
奇麗[きれい, kirei] (adj) สวย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
美しい[うつくしい, utsukushii] (adj) สวย
シック[しっく, shikku] (n) สวยงามทันสมัย
綺麗[きれい, kirei] สวย

German-Thai: Longdo Dictionary
schön(adj) สวย งาม ดูดี
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: hübsch, Syn. nett
um(prep) |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ
Schöne(n) |die/der, nur Sg.| ความสวยงาม, ความงาม
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
atemberaubend { adj }(adj, adv) สวยจนลืมหายใจ, สวยอย่างมาก, น่าดึงดูด

French-Thai: Longdo Dictionary
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top