Search result for

อัปลักษณ์

(29 entries)
(0.0617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัปลักษณ์-, *อัปลักษณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปลักษณ์[ADJ] ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัปลักษณ์(อับปะ-) ว. ชั่ว (มักใช้แก่รูปร่าง หน้าตา), มีลักษณะที่ถือว่าไม่เป็นมงคล, เช่น รูปร่างอัปลักษณ์ หน้าตาอัปลักษณ์, อปลักษณ์ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If this were just about getting laid, it'd be a lot easier to pick up men or ugly girls.ถ้าเคยเป็นแบบนั้นก็เลิกซะ มันมีทางที่ง่ายกว่าที่จะจับผู้ชาย หรือฆญิงอัปลักษณ์ Lucky Thirteen (2008)
Or she's just ugly.หรือเธอแค่อัปลักษณ์ Last Resort (2008)
Because you about the ugliest motherfucker out here in this prison yo!เพราะมึงมันโคตรอัปลักษณ์สุดๆ ตั้งแต่เป็นผู้เป็นคนมาเลยว่ะ Death Race (2008)
Look at these ugly bastards.ดุพวกอัปลักษณ์พวกนี้ซิ The Dark Knight (2008)
That deep down, everyone's as ugly as you?ว่าภายในคน ทุกๆคนอัปลักษณ์เหมือนนาย The Dark Knight (2008)
Roar!ก็ได้ แต่รู้ไว้ด้วยนะว่านายน่ะอัปลักษณ์จริงๆ เลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're just a big, fat, minging minger with huge knickers and a ginormous schnozzle!เธอมันก็แค่ยัยอ้วน ขี้เหร่ อัปลักษณ์ ที่ชอบใส่กกน.ยักษ์ แถมยังจมูกใหญ่อีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Come on, come on you ugly bastards.เร็วเข้าๆ ไอ้พวกเปรตอัปลักษณ์ Zombieland (2009)
Don't you feel sorry for me, you fat, ugly pig.เธอไม่ต้องมาสงารฉันหรอก ยัยหมูอ้วนอัปลักษณ์ After School Special (2009)
You think I'm ugly?เธอคิดว่าฉันอัปลักษณ์หรอ After School Special (2009)
I'm not ugly.ฉันไม่ได้อัปลักษณ์สักหน่อย After School Special (2009)
Listen to me, you bloodsucking freak.ดีน : ฟังนะ ไอ้ตัวดูดเลือดอัปลักษณ์ Lucifer Rising (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly   FR: affreux ; hideux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrocious[ADJ] อัปลักษณ์, See also: น่าเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
haggish(แฮก'กิช) adj. เหมือนแม่มด,มีหน้าตาอัปลักษณ์
odious(โอ'เดียส) adj. น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: odiousness n., Syn. abhorrent
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
unlovely(อันเลิฟว'ลี) adj. ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สวย,น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่าขยะแขยง., See also: unloveliness adv. -S.,unbecoming
witch(วิทชฺ) n. แม่มด,หญิงดุร้าย,หญิงอัปลักษณ์,หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์,ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล,ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
worst(เวิร์สทฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,ชั่วที่สุด,ระยำที่สุด,ผิดพลาดที่สุด,ไม่น่าพอใจที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ด้วยความชำนาญที่สุด -Phr. (get the worst of something ประสบความพ่ายแพ้), Syn. vanquish,defeat,beat

English-Thai: Nontri Dictionary
odium(n) ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
worst(adj) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ชั่วที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top