ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่ารัก

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่ารัก-, *น่ารัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ารัก[V] be pretty, See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute, Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด, Example: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง
น่ารัก[ADJ] lovely, See also: pretty, cute, charming, Syn. น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, น่ารังเกียจ, Example: ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นคนน่ารักและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
น่ารัก[V] be lovely, See also: be nice, be friendly, be charming, be exquisite, Syn. น่าสมาคม, น่าคบหา, น่าชื่นชอบ, อ่อนโยน, มีอัธยาศัย, Ant. น่ารังเกียจ, Example: ชาวชนบทส่วนมากน่ารักกว่าคนในเมือง, Thai definition: มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีไมตรีจิตร, มีมิตรจิตมิตรใจ
น่ารักน่าชัง[ADJ] cute, See also: pretty, lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: เขาพาลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังไปเดินอวดผู้คนในสวนทุกวัน
น่ารักน่าชัง[V] be cute, See also: be pretty, be attractive, be lovely, Syn. น่ารัก, น่ารักน่าเอ็นดู, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, Example: ลูกสาวของเขากำลังน่ารักน่าชังขึ้นทุกวัน
น่ารักน่าเอ็นดู[V] be sweet, See also: be lovely, be cute, Ant. น่าเกลียด, Example: จริตกิริยาของเธอน่ารักน่าเอ็นดูเสียจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปาสาทิกะน่ารัก, น่าชม.
หฤทย์น่ารัก.
หวาน ๑น่ารักชวนมอง เช่น หน้าหวาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
คิกขุน่ารัก [ศัพท์วัยรุ่น]
อาโนเนะน่ารัก [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's sweet.เขาน่ารัก Pilot (2011)
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, it's adorable!โอ้มันน่ารักSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
What a cute little chair!อะไรเก้าอี้เล็ก ๆ น้อย ๆ น่ารักSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He sure is cute!เขาแน่ใจว่าเป็นคนน่ารักSnow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ain't I cute?ไม่เชื่อ ฉันน่ารักขนาดนั้นเหรอ The Great Dictator (1940)
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก The Great Dictator (1940)
You're a cute little fellow.อ่า คุณเป็นเพื่อนน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)
And cute little music boxes, each one a work of art.และน่ารักกล่องเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ละคนเป็นงานศิลปะ Pinocchio (1940)
Cute little fella.ไอ้หนุ่มน้อยน่ารัก Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่ารัก [adj.] (nārak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่ารัก[adj.] (nārak-nārak) EN: cute   FR: mignon
น่ารักน่าชัง[adj.] (nārāk nāchang) EN: cute   
น่ารักน่าเอ็นดู[adj.] (nārak nā-endū) EN: sweet   

English-Thai: Longdo Dictionary
lovely(adj) น่ารัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonny[ADJ] น่ารักและมีสุขภาพดี
cunning[ADJ] น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งดึงดูด, Syn. cute
cute[ADJ] น่ารัก
endearing[ADJ] ซึ่งเป็นที่รัก, See also: น่ารัก, เป็นที่รัก, Syn. appealing, likable, lovable
likable[ADJ] น่ารัก
lovable[ADJ] น่ารัก, See also: น่าชื่นชม, Syn. pleasant
loveable[ADJ] น่ารัก, See also: น่าชื่นชม, Syn. pleasant
lovely[ADJ] น่ารัก, See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม, Syn. charming, attractive, pretty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
cute(คิวทฺ) adj. สวย,น่ารัก,เก๋,ฉลาด, See also: cuteness n., Syn. pretty ###A. ugly
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
debonair(เดบบะแนรฺ') adj. มีมารยาท,น่ารัก,มีเล่ห์,ร่าเริง,สบายอกสบายใจ., See also: debonairness n., Syn. debonaire,debonnaire
engagingadj. เป็นที่ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,น่ารัก,ซึ้ง,ทำให้คนติด
likable(ไล'คะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: likableness n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ. likebility n. ความน่ารัก,ความน่าชื่นชอบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
affability(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความน่ารัก
affable(adj) อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
bonny(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี
childlike(adj) เหมือนเด็ก,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไร้เดียงสา
cute(adj) น่ารัก,สวย,เก๋,ฉลาด,หลักแหลม
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
คิขุน่ารัก แบบ เด็ก ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
可愛い[かわいい, kawaii] (adj) น่ารัก

German-Thai: Longdo Dictionary
süß(adj) น่ารัก(ท่าทางกิริยา การพูด), See also: hübsch
hübsch(adj) น่ารัก
niedlich(adj) เรียบร้อยน่ารัก เช่น ein niedliches Kind, See also: S. herzig, reizend,
reizend(adj) น่ารักน่าคบอย่างมาก เช่น eine reizende Frau ผู้หญิงที่น่ารักนิสัยดี, See also: S. nett, lieb,
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,

French-Thai: Longdo Dictionary
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cute (n ) น่ารัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top