ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าดู

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าดู-, *น่าดู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าดู[V] to be fascinated, See also: to be attractive, to be charm, Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนดู, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู, Ant. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย, Example: หน้าขาวๆ ของสาวในขบวนพาเหรดน่าดูน่ามอง โดยเฉพาะหนุ่มๆ ที่มองตาไม่กระพริบ, Thai definition: เหมาะแก่การดู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อำพนน่าดู, งาม, งามสล้าง, เช่น ปราสาทอำพน, (โบ) ใช้ว่า อำพล ก็มี เช่น ปราการ สะพาน ถนน อำพลด้วย (ไม้ไหล) ทั้งหลายคำนับ (จารึกสยาม).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is the desert So lovely to see?ทำไมทะเลทรายถึงได้สวยงามน่าดู The Little Prince (1974)
Why is the desert So lovely to see?ทำไมทะเลทรายถึงได้สวยงามน่าดู The Little Prince (1974)
It's not the prettiest thing I've ever seen.- เเต่ก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไร Jaws (1975)
But it's not going to be pleasant.เเต่มันจะไม่น่าดูนัก Jaws (1975)
This stuff costs a lot of money.ท่าทางจะเเพงน่าดู Jaws (1975)
Dinah Shore must get a pretty big rating.ไดนาห์ ชอว์คงทำเรทติ้งเพิ่มน่าดู Oh, God! (1977)
She just ditched out on me, I guess.ผมว่าเธอคงโกรธผมน่าดู Phantasm (1979)
Put your tongue back inside your mouth. It's bad manners.หุบลิ้นซะ ไม่น่าดูเอาเลย Vampire Hunter D (1985)
- I guess it's not a great room. You probably got a great room.ห้องมันไม่น่าดูเท่าไร คุณคงมีห้องดีกว่านี้ Dirty Dancing (1987)
The sun feels pretty strong.ท่าทางแสงแดดคงแรงน่าดูเลย Mannequin (1987)
It doesn't look like much, but it works pretty good.มันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นัก แต่มันสามารถทำงานได้ดี Akira (1988)
It must be painful having this IV hooked up.ให้ย่าเข้าเส้นนี่คงเจ็บน่าดูนะ Punchline (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
น่าดูน่าชม[adj.] (nādū nāchom) EN: attractive   

English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glam[ADJ] น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
glamorous[ADJ] น่าดู, See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
nice[ADJ] สวย, See also: น่าดู, น่ามอง
paltry[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าหัวเราะเยาะ, น่าเหยียดหยาม, Syn. ridiculously, insultingly, Ant. dignified, unhumorous
pitiful[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าทุเรศ
scurvy[ADJ] น่าดูถูก, See also: เลวทราม, ต่ำช้า, น่าเหยีดหยาม, Syn. mean, low, rotten, contemptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
hangdogadj. ซึ่งถูกขู่ตะคอก,น่าสังเวช,อับอาย. n. คนที่น่าดูถูก
harsh(ฮาร์ช) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แก้วหู) ,ห้าว,ไม่น่าดู, See also: harshness n., Syn. rigorous,rough

English-Thai: Nontri Dictionary
contemptuous(adj) น่ารังเกียจ,น่าดูถูก,น่าชัง
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
picturesque(adj) สวย,งดงาม,น่าดู,เหมือนภาพวาด
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
sightly(adj) น่าดู,งาม,น่าชม,สวยงาม
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
taking(adj) ติดตา,น่ารัก,น่าดู
ungainly(adj) งุ่มง่าม,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่งาม,ไม่น่าดู
unsightly(adj) น่าเกลียด,ไม่น่าดู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top