ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

to be delighted

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -to be delighted-, *to be delighted*, to be delight, to be delighte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา to be delighted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *to be delighted*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจริญตาเจริญใจ[V] to be pleasing, See also: look good, pleasant, to be delighted, to be happy, Syn. พอใจ, ต้องใจ, ต้องตา, Ant. เศร้าใจ, สลดใจ, หดหู่, Example: เขาเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจกับบรรยากาศของทั้ง 2 ข้างมาก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轩轩自得[xuān xuān zì dé, ㄒㄩㄢ ㄒㄩㄢ ㄗˋ ㄉㄜˊ, / ] to be delighted with oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top