ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น่าเกลียด

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น่าเกลียด-, *น่าเกลียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด[ADJ] ugly, See also: unattractive, unpleasant, offensive, unlovely, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, น่าเกลียดน่าชัง, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้, Thai definition: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
น่าเกลียด[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียด[V] disgust, See also: be sickening, disfavor, distaste, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Example: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้, Thai definition: ทำตัวไม่เหมาะสม
น่าเกลียด[V] be ugly, See also: be unsightly, be unattractive, be unpleasing, Syn. ขี้เหร่, ขี้ริ้วขี้เหร่, Ant. สวย, น่ารัก, Example: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี, Thai definition: ไม่น่ารัก
น่าเกลียดน่าชัง[ADJ] cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่
น่าเกลียดน่าชัง[V] to be cute, See also: to be lovely, to be exquisite, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่, Example: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน
น่าเกลียดน่ากลัว[V] frighten, See also: scare, terrify, alarm, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย, Example: ชาวทมิฬยิ้มง่ายและบริสุทธิ์ ไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนความหมายในภาษาไทย
น่าเกลียดน่ากลัว[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น่าเกลียดน่าชังว. น่ารักน่าเอ็นดู (ใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"He was the biggest dentuso I have ever seen.เขาเป็นน่าเกลียดที่ใหญ่ที่สุดที่ ฉันเคยเห็น The Old Man and the Sea (1958)
- (John) Ugly, though.น่าเกลียดแค่มันไม่ได้ มือ? Help! (1965)
He's so ugly.เขาคือคนที่น่าเกลียด Yellow Submarine (1968)
Really ugly!น่าเกลียดจริงๆ! Yellow Submarine (1968)
That's some bad hat, Harry.หมวกน่าเกลียดมากเลย เเฮร์รี่ Jaws (1975)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Silly looking things, Avocados.มันดูน่าเกลียด Oh, God! (1977)
Sam!น่าเกลียด Oh, God! (1977)
Jimmy the Goose, larger than life and twice as ugly!จิมมี่ กูส ขนาดใหญ่กว่าชีวิต และครั้งที่สองเป็นที่น่าเกลียดMad Max (1979)
- I kinda like the Wrigley Field bit. - Yeah, real cute.ผมชอบเรื่องราวสนามวริกลี ใช่ น่าเกลียดน่าชังจริงๆ The Blues Brothers (1980)
But the war had left ugly scars.แต่สงครามได้ทิ้งรอย- แผลเป็นน่าเกลียดเอาไว้ Idemo dalje (1982)
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāklūa) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm   
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāklūa) EN: disgusting ; repulsive ; detestable   
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāchang) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ?   
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāchang) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?   FR: haïssable ; détestable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atrocious[ADJ] อัปลักษณ์, See also: น่าเกลียด
disgusting[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
ghoulish[ADJ] น่าเกลียดน่ากลัว, See also: โหดร้าย, Syn. ugly, unpleasant, frightening
gorgon[ADJ] น่าเกลียดน่ากลัว, See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว), Syn. terrible, petrifying
hideous[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant
horrible[ADJ] น่าเกลียดน่ากลัว, See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ, Syn. frightful, ghastly, horrific, Ant. lovely, pleasant
ill-favored[ADJ] น่าเกลียด, See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง, Syn. ugly, unattractive, Ant. attractive, beautiful
ill-favoured[ADJ] น่าเกลียด, See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง, Syn. ugly, unattractive, Ant. attractive, beautiful
loathsome[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Syn. disgusting, detestable
odious[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าชัง, Syn. hateful, unpleasant, Ant. pleasing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด

English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
execrable(adj) น่าเกลียดชัง,น่าชัง,เลวทรามมาก
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง

German-Thai: Longdo Dictionary
häßlich(adj) น่าเกลียด, See also: Häßlichkeit, widerlich
Häßlichkeit(n) |die| ความน่าเกลียด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top