ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เศร้าใจ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศร้าใจ-, *เศร้าใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าใจ[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop, Syn. หดหู่, Example: ผมมองเห็นสภาพของเขาแล้วเศร้าใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ สาเหตุมักเป็นเพราะคนอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศร้าใจว. มีความรู้สึกสลดหดหู่ใจ เช่น เห็นป่าถูกบุกรุกทำลายแล้วเศร้าใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sad. Would you play with me?ผมเศร้าใจ เล่นกับผมหน่อยได้มั้ย The Little Prince (1974)
When you came My day was doneเธอมาหาฉันในวันที่ฉันเศร้าใจ The Little Prince (1974)
When you came My day was doneเธอมาหาฉันในวันที่ฉันเศร้าใจ The Little Prince (1974)
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You know this girl? Sadly, yes. She is my sister.น่าเศร้าใจ ใช่แล้ว เธอเป็นน้องสาวของข้าเอง เธอเป็นบ้านิดหน่อยน่ะ Aladdin (1992)
Tragic, isn't it?น่าเศร้าใจนะ ว่ามั้ย? Aladdin (1992)
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา Wuthering Heights (1992)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
Hmm. And now, sadly, here is Savannah, teeming with the most attractive young women, and nobody, absolutely nobody... to satisfy them.น่าเศร้าใจนักที่ขณะนี้ซาวันน่าห์ ยั้วเยี้ยไปด้วยหญิงสาวที่งามงด... The Legend of Bagger Vance (2000)
A place of joy not of sorrowดินแดนของความสนุกสนาน ไม่มีความเศร้าใจ The Time Machine (2002)
Dobby feels most aggrieved, sir.ด๊อบบี้รู้สึกเศร้าใจมากครับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Donkey, think of the saddest thing that ever happened to you.เจ้าลา, คิดอะไรที่มันเศร้าใจสุด ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับนายหน่อยเด๊ะ 544 00: 36: 16,500 Shrek 2 (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เศร้าใจ[adj.] (saojai) FR: morose ; sombre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blue[ADJ] เศร้าใจ, See also: เสียใจ, Syn. depressed
cast down[PHRV] เสียใจกับ, See also: เศร้าใจกับ, สะเทือนใจกับ
disconsolate[ADJ] เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad
dour[ADJ] เศร้าหมอง, See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ, Syn. gloomy, depressed, cheerless
get down[PHRV] ทำให้รู้สึกไม่สบาย, See also: เศร้าใจ
grievous[ADJ] สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy
low-spirited[ADJ] เศร้าใจ, See also: หดหู่ใจ, Syn. sad, heartsore, dispirited, blue
sorrow[VI] เศร้าใจ, See also: เสียใจ
unhappy[ADJ] เสียใจ, See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า, Syn. miserable, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful
repent(รีเพนทฺ') vi. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป vt. สำนึกผิด,เสียใจ,เศร้าใจ adj. เลื้อย,คลาน, See also: repenter n. repentingly adv., Syn. regret,lament
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
sorrily(ซอ'ริลี) adv. อย่างเสียใจ,อย่างเศร้าใจ,อย่างน่าเสียใจ,อย่างน่าสมเพช, Syn. regretfully
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
sorrowful(ซอ'ระฟูล) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: ness n., Syn. sad
sorry(ซอ'รี) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,น่าสมเพช,น่าสงสาร, Syn. regretful,sympathetic)

English-Thai: Nontri Dictionary
black(adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top