ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耳-, *耳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[耳, ěr, ㄦˇ] ear; to hear, to hear of; handle
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] An ear,  Rank: 887
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  关 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 356
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 616
[耶, yé, ㄧㄝˊ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 1,174
[聚, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  乑 (yín ㄧㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] People standing side-by-side 乑, hand-to-ear 取,  Rank: 1,306
[聪, cōng, ㄘㄨㄥ] sharp (of sight and hearing); intelligent, clever, bright
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  总 (zǒng ㄗㄨㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 1,669
[聊, liáo, ㄌㄧㄠˊ] somewhat, slightly, at least
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  卯 (mǎo ㄇㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 1,932
[耸, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to excite, to urge; to raise; to shrug; lofty, towering
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,163
[耻, chǐ, ㄔˇ] shame, humiliation; ashamed
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,169
[聘, pìn, ㄆㄧㄣˋ] to employ, to engage; betrothed
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  甹 (pīng ㄆㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,253

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, ] ear; (archeol.) handle, #2,809 [Add to Longdo]
[ěr duo, ㄦˇ ㄉㄨㄛ˙, ] ear, #4,764 [Add to Longdo]
[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, / ] telephone receiver; headphones; earphones, #6,370 [Add to Longdo]
[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
[ěr guāng, ㄦˇ ㄍㄨㄤ, ] slap on the face, #13,111 [Add to Longdo]
[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus, #18,017 [Add to Longdo]
[ěr huán, ㄦˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] ear-ring, #18,217 [Add to Longdo]
蒲式[pú shì ěr, ㄆㄨˊ ㄕˋ ㄦˇ, ] bushel (one eight of a gallon), #18,516 [Add to Longdo]
[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, ] ear-piercing, #20,240 [Add to Longdo]
[yín ěr, ㄧㄣˊ ㄦˇ, / ] white mushroom; silver tree-ear fungus; Tremella fuciformis, #21,276 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じかい, jikai] (n) ใบหู, See also: S.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) [Add to Longdo]
あて;当て[みみあて, mimiate] (n) (See 覆い) earmuffs [Add to Longdo]
かす;[みみかす, mimikasu] (n) (See 垢) earwax; cerumen [Add to Longdo]
が遠い;がとおい[みみがとおい, mimigatooi] (exp,adj-i) (See の遠い) poor hearing [Add to Longdo]
が早い;が速い[みみがはやい, mimigahayai] (exp) (See の早い) being quick-eared; having sharp ears [Add to Longdo]
が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home [Add to Longdo]
が肥えている;が肥ている[みみがこえている, mimigakoeteiru] (exp,v1) to have an ear for music [Add to Longdo]
が肥える[みみがこえる, mimigakoeru] (exp,v1) to have an ear for music [Add to Longdo]
が利く[みみがきく, mimigakiku] (exp,v5k) to have a sharp ear [Add to Longdo]
くそ;屎;[みみくそ, mimikuso] (n) earwax; cerumen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yours is a very strange story.あなたのは初めてにする妙なお話です。
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。特に、音楽がに残るよ。
If only I had listened to my parents!あの頃親の言うことにを傾けていたらなあ。
The ears of a rabbit are longer than those of a fox.ウサギのはキツネのより長い。
A rabbit has long ears.うさぎのは長い。
My grandfather is a bit hard of hearing.おじいさんはすこしがとおい。
The chances are he's already heard the news.おそらく彼はその知らせをもうにしただろう。
My father turned a dead ear to my requests.お父さんは僕の要求に全くをかさなかった。 [M]
Koko knows and uses more than 500 words in sign language, the language of deaf people.ココは、が不自由な人の言葉である手話を500語以上も知っていて、それらを使う。
This news is new to me.このニュースは初です。
We often hear about an energy crisis these days.この頃は、エネルギー危機の話をよくにする。
When the Englishman heard this last question, he could not believe his ears.この最後の質問を聞いたとき、イギリス人は自分のが信じられませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grove poplar trees right along main street. Always smells as if it just had a bath.[CN] 大街两旁种满了白洋树 闻起来让人感到目一新 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.[JA] 私は6日間法廷で 証言にを傾けた 12 Angry Men (1957)
- My ear?[JA] -  Roman Holiday (1953)
I was. I live here. I'm a light sleeper, but my hearing is good and my...[JA] 私です ここに住んでます がいいもんで... He Walked by Night (1948)
- You'd better keep following that bus! - Keep your shirt on![CN] 招风,你最好跟紧那辆巴士 别着急 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
They're playing it like they don't know each other, but it's an old act any cop could spot, so I listened.[JA] お互いを 知らないふりてる だが熟練刑事はそれを見破り を傾ける Kansas City Confidential (1952)
- Your ear.[JA] - あなたの Roman Holiday (1953)
I'll have you hung by the ears![CN] 我就割掉你们的朵! The Scarlet Empress (1934)
Here, in Communications, are the ears and voice of the police.[JA] ここ通信部には 警察のと声がある He Walked by Night (1948)
You're a joke. You're just a fat old woman.[CN] 你早就垮了 你太可笑了,你就是一個肥頭大的老女人。 Applause (1929)
Just like a plate when you throw it![CN] 恩彩用电线杆掏朵也好 Episode #1.8 (2004)
Some people are ear pullers. Some are nail biters.[CN] 有些人会拉朵 有些人会咬指甲 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みみ, mimi] -Ohr [Add to Longdo]
たぶ[みみたぶ, mimitabu] Ohrlaeppchen [Add to Longdo]
[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top