ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lovable

L AH1 V AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lovable-, *lovable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lovable(adj) น่ารัก, See also: น่าชื่นชม, Syn. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lovable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก, น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable

English-Thai: Nontri Dictionary
lovable(adj) น่ารัก, น่าชื่นชอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gusteau's already has a face, and it's fat and lovable and familiar.กุสโตว์มีหน้าอยู่แล้ว หน้าอ้วนๆ น่ารัก ที่คุ้นเคย Ratatouille (2007)
Wolowitz is the funny one, and Koothrappali is the lovable foreigner who struggles to understand our ways and fails.วูโลวิซเป็นพวกตลก ส่วนคุทธาพาลีเป็น พวกต่างชาติที่น่ารัก ที่พยายามจะเข้าใจวิถีของเรา แต่ก็ทำไม่ได้ The Precious Fragmentation (2010)
The lovable looking one!ดูน่ารักมากเลยนะ Episode #1.10 (2010)
And on your left, the lovable lug that showed us you don't have to change your undies to change the world!และทางซ้ายมือของท่าน เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังที่แสดงให้เราเห็นว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก! Shrek Forever After (2010)
This lovable lug taught us you don't have to change your undies to change the world!เจ้ายักษ์น่ารักน่าชังสอนเราว่า เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกางเกงใน เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโลก! Shrek Forever After (2010)
- This lovable lug...- เจ้ายักษ์น่ารักน่าชัง... Shrek Forever After (2010)
If I actually win Prom King with Lauren I'll never be able to rebuild my reputation as a lovable but dangerous miscreant.ถ้าฉันจะไ้ด้เป็นพรอมคิงจริง ๆ กับลอเรนฉันคงไม่มีทางได้ตำแหน่ง เพื่อจะกอบกู้ชื่อเสียงของฉัน ด้วยท่าทางสุดน่ารัก แต่แฝงไปด้วยอันตรายและชั่วร้าย Prom Queen (2011)
It's cool. If it's mine, I'll be a lovable uncle.ถ้าเป็นลูกฉัน ฉันจะเป็นคุณลุงใจดีให้เอง Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Well, he's a lovable person, isn't he?อืม ข้าเป็นคนที่รักได้ ใช่ไหม? The Hunter's Heart (2011)
With the lovable you~.กับคุณที่น่ารัก Can You Hear My Heart? (2011)
Yeah, because he's such a lovable guy.ใช่ เพราะพวกเขาน่ารักสุดๆ Ka Ho' Oponopono (2012)
If we poison the critical thinking faculties of children by telling them that rabbits come out of hats, then we create adults who believe in astrology and homeopathy and that Ryan Reynolds was a better choice for Green Lantern than lovable rogue Nathan Fillion.ถ้าเราทำลายกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลของเด็ก ๆ โดยบอกว่ากระต่ายออกมาจากหมวก เราก็จะสร้างผู้ใหญ่ The Shiny Trinket Maneuver (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lovableHe is a lovable person.
lovableHe is a man with a lovable character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียดน่าชัง(adj) cute, See also: lovable, charming, sweet, lovely, Syn. น่ารัก, น่าเอ็นดู, Ant. น่าเกลียด, ขี้เหร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนชญ์[manōt] (adj) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing
น่าเกลียดน่าชัง[nāklīet-nāchang] (adj) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ?  FR: haïssable ; détestable
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[nārāk] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOVABLE L AH1 V AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lovable (j) lˈʌvəbl (l uh1 v @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] lovable; pampered; tender; delicate; frail #5,007 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじらしい[ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
愛すべき[あいすべき, aisubeki] (exp) lovable [Add to Longdo]
可愛げ;可愛気[かわいげ, kawaige] (n, adj-na) (uk) charm (e.g. of an innocent child); lovable nature [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na, n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lovable \Lov"a*ble\, a.
   Having qualities that excite, or are fitted to excite, love;
   worthy of love.
   [1913 Webster]
 
      Elaine the fair, Elaine the lovable,
      Elaine, the lily maid of Astolat.    --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lovable
   adj 1: having characteristics that attract love or affection; "a
       mischievous but lovable child" [syn: {lovable},
       {loveable}] [ant: {hateful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top